Novák (ANO): Strategie prevence kriminality je důležitá hlavně pro děti

15.09.2021 11:30 | Komentář

Připomínkovým řízením právě prochází materiál Ministerstva vnitra „Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027“. Nová koncepce navazuje na studii 2016 až 2020.

Novák (ANO): Strategie prevence kriminality je důležitá hlavně pro děti
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Marek Novák

Jsem rád, že jsem mohl osobně přispět k tomu, že si dokument stále více všímá problematiky dětí a mladistvých, stejně jako přesunů od „klasických“ projevů kriminality k těm moderním, jako je například kyberkriminalita.

Anketa

Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %?

hlasovalo: 61854 lidí
Právě této oblasti by měl více pozornosti věnovat bezpečnostní výbor Sněmovny.

Skutečnost, že policisté kladou stále větší důraz na prevenci kriminality je podle mě klíčová. Rizikové období před vznikem nebo zahájením trestní činnosti je totiž to nejdůležitější a kriminalitu je tak možno výrazně snížit. A to přes skutečnost, že ohrožení mládeže kriminálně rizikovými jevy se trvale zhoršuje.

Stále opakuji, že je třeba ještě více chránit ty nejzranitelnější, a sice děti. Podle strategie dlouhodobě nejvíce roste kybernetická kriminalita. Řada zločinů je realizována prostřednictvím sociálních sítí. Oběťmi jsou často děti, bohužel mnohdy jsou i samotnými pachateli. Budu podporovat plán Ministerstva vnitra na vytvoření systémové koncepce prevence kybernetické kriminality, posílení expertní základny, spolupráce na vzdělávání odborníků a dále posilování digitálních znalostí veřejnosti. Chci, aby všechny tyto přípravné práce měly praktické a efektivní využití. Děti musejí vědět o rizicích, ale také o důsledcích protiprávního jednání v kyberprostoru, jedině tak budeme chránit potencionální oběti i pachatele.

Další problematickou stranou života s digitálními technologiemi je výrazný nárůst citlivých a morálně závadných videí, které si natáčejí i rozesílají samy děti. Podle připravované Strategie prevence kriminality se ukázalo, že doposud neexistuje propojený informační systém všech institucí, které by mohly zjistit, zda se již ohroženému dítěti nějaký odborník věnuje či ne.

Nyní je proto nutné, aby byly jednotlivé instituce propojeny a byl vytvořen systém multioborové spolupráce. Nově by měla navíc vzniknout Centra pro ohrožené děti. Kromě toho je však potřebné, aby byly brány v úvahu vlivy rodiny a sociálního prostředí. Strategie prevence kriminality v České republice je potřebný výchozí plán toho nezbytného, co musíme pro ochranu našich dětí před kriminální činností udělat a proto je třeba jí věnovat patřičnou pozornost.

Převzato z Profilu.

reklama

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

Mandát

Dobrý den, úmrtí pana Bašty je mi líto. Ale jak jsem se dočetla, on byl dlouhodobě vážně nemocný a mandát už nevykonával více jak rok. Přijde vám v pořádku, že takový politik (nemyslím tím jen pana Baštu, ale obecně) pobírá náhrady? Vy pořád tvrdíte, jak se tu plýtvá našimi penězi a toto podle vás n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Juchelka (ANO): MPSV v tuto chvíli uvádí sociální služby do nejistoty

19:05 Juchelka (ANO): MPSV v tuto chvíli uvádí sociální služby do nejistoty

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 12. dubna 2024 k zákonu o sociálních službách