Okamura (SPD): Soudci exekutorům schvalují exekuční příkazy bez jakéhokoliv rozmýšlení

19.06.2019 20:57

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 19. června 2019 ke změně zákona, občanský zákoník.

Okamura (SPD): Soudci exekutorům schvalují exekuční příkazy bez jakéhokoliv rozmýšlení
Foto: JK
Popisek: Tomio Okamura
reklama

Vážené dámy a pánové. Pomoc lidem v dluhových pastích a exekucích, ukončení lichvářských praktik, změna systému kolem exekucí a zestátnění exekutorů, to jsou jedny ze zcela zásadních programových bodů hnutí SPD.

Novela zákona, kterou tady dnes předkládá hnutí SPD navrhuje svým způsobem bezprecedentně změnit pořadí splácení dluhů, a to tak, že nejprve by se splácel samotný dluh, tedy tzv. jistina, a teprve potom nejrůznější náklady, jako jsou přísudky, poplatky exekutorovi nebo úroky. A zároveň navrhujeme zrušit také úroky z úroků, protože to považujeme za absolutně nemorální stav, který tady nastavily dosavadní politické strany a dodnes ho tolerují.

Šokující je v tomto ohledu stanovisko vlády, hnutí ANO, ČSSD a KSČM, které nám dalo k našemu návrhu zamítavé stanovisko. To znamená, vůbec nechtějí pomáhat lidem v dluhových pastích. To je potřeba si tady říct a jsem zvědavý, jakým způsobem dopadne nyní hlasování v prvním čtení.

Popravdě řečeno, nikdy v životě by mě nenapadlo, že v praxi tomu může být jinak. Ne, že by se první splácela jistina a pak teprve poplatky. A nikdy by mě nenapadlo, že někdo může zavést a uzákonit úroky z úroků. A po léta tuto obludnou praxi tolerovat. Důvodem, proč většina politiků na řešení tohoto problému kašle, je, že málokdo z nich na vlastní kůži zakusí podstatu a hrůzu dluhových pastí, které drtí naše spoluobčany. Obvykle média i pseudo-odborníci vytváří dojem, že dluhové pasti si lidé způsobují tím, že si půjčují donekonečna a půjčkami řeší staré půjčky atd. No, on vám, jste-li předlužený, těžko někdo něco půjčí. Maximálně lichvář a malou částku.

To, co stojí za velkou částí nesplatitelných dluhů, jsou extrémní přísudky, poplatky a úroky z úroků. Lidé v dluhové pasti musí nejprve splácet ty poplatky, a i když platí poctivě po řadu let, jejich dluh neubývá. Naopak, obvykle ještě roste, protože splátky obvykle stačí pouze na poplatky exekutorům a v lepším případě na úroky a úroky z úroků. Nový občanský zákoník sice v jisté míře umožňuje aktivní volbu v pořadí splácení, ale problém je, že drtivá většina dlužníků to netuší.

Mohu uvést konkrétní případ, který řešíme. Je to paní Zuzana z Březové nad Svitavou. Té deset let strhávají přes deset tisíc korun z platu na exekuci za půjčku bývalého manžela. Exmanžel nic neplatí. Paní Zuzana za posledních jedenáct let splatila přes 1,5 milionu korun, za jedenáct let! Ale dluh 480 tis. korun jí přesto stále zůstává. Řádně pracuje u Českých drah. Živí rodinu, ale z platu má už přes deset let pouhých 7 tis. korun čistého měsíčně. Manželův dluh, který sama nezpůsobila už třikrát v podstatě splatila, protože ten dluh byl pouze 480 tis. korun. Takže ona už ho trojnásobně splatila! Ale pokud se něco nezmění, tak bude až do smrti platit a dluh jí nikdy neskončí, protože se ke splácení jistiny samotné nikdy nedostane.

Takových případů jsou deseti, možná statisíce. A jsou ukázkou absolutní nemravnosti systému v České republice, který tady nastavily dosavadní vládní strany a tolerují to i dosavadní vlády. A jenom vyjmenuji, že minulé volební období tady vládlo hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. A předtím hlavně ještě TOP 09 a ODS. A na vině jsou nejen politici, kteří schválili extrémně nemravný exekuční řád a stvořením soukromých exekutorů rozjeli byznys s dluhy, ale samozřejmě také justice a soudy, protože řadu dluhů s lichvářskými úroky a pokutami měli rovnou smetat ze stolu.

Namísto toho soudci naopak exekutorům schvalují exekuční příkazy bez jakéhokoliv rozmýšlení. Mám informace, že např. exekutor z Klatov má čistý měsíční příjem okolo milionu korun. Exekutor Vrána z Přerova jak víme, měl obrat dokonce v miliardách korun. A zisky v řádu stamilionů ročně. Soukromí exekutoři vcelku, v celé republice mají určitě dohromady nejméně miliardový zisk. A tyhle peníze jsou vyrvané těm nejchudším a nejbezbrannějším.
Jak známo, hnutí SPD prosazuje také zestátnění exekutorů.

Dámy a pánové, prosím vás o podporu návrhu SPD, který by alespoň zčásti zmírnil křivdy a navíc, pokud jde o dluhy, pomůže také věřitelům, protože lidé po léta splácejí poplatky exekutorům, ale věřitel vlastně nedostane nic, dokud nejsou zaplacené náklady exekuce.

Náš návrh, návrh z pera hnutí SPD, konkrétně v § 1932 v odst. 1 škrtá stávající pořadí splácení, které říká, že peníze jdou nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. A my tuto větu nahrazujeme slovy, že peníze jdou nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, poté na úroky z prodlení a nakonec na úroky.

V § 1932 doplňujeme také odstavec 2, který zní: Jistina a náklady již určené se úročí. Úroky a úroky z prodlení se neúročí. To je důležitá věta. Takže tyto dvě věty, které zní tak jednoduše, ovšem mohou zásadně změnit, zásadně změní - pakliže nám pomůžete, poslanci ostatních stran - a pomůžou statisícům lidí v dluhových pastech, které máme v České republice.

Pochopitelně, ruku v ruce s tím SPD navrhuje také skončení s lichvou. Už nám tady X měsíců leží náš návrh zákona na zastropování roční úrokové procentní sazby nákladů, takzvané RPSN, abychom zabránili lichvářským půjčkám. Mimochodem, zastropování úroků u půjček - tento zákon platí ve většině zemí Evropské unie. A tady vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL mi ho v loňském volebním období zamítla tento zákon, tak jsme ho předložili znovu. Tyto strany jsou na straně lichvářů. Vyhovuje jim zřejmě z nějakého důvodu, že statisíce lidí jsou v dluhových pastech a chtějí, aby se do nich dostávali další a další. A to je velký ekonomický problém pro Českou republiku, i velký sociální problém.

Takže jsem vás chtěl, když už tady o tom hovořím, také požádat, vážená vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM, abyste propustili konečně do prvního čtení a přijali náš návrh zákona na zastropování úroků u půjček, jako to platí ve většině zemí Evropské unie. SPD nenavrhuje nic nestandardního. My naopak navrhujeme standardní návrhy, běžné v civilizovaném světě. Znovu si říkám, proč a z jakých důvodů těmto našim návrhům ostatní strany brání. Takže buď jsou domluveni s lichváři a exekutory nebo různými insolvenčními správci, nebo vás to prostě nezajímá. Jedno nebo druhé.

A samozřejmě třetí náš návrh mimochodem je také to, že chceme zestátnit exekutory. Nicméně problém je, že my ten návrh máme v hrubých obrysech napsaný, ale je to tak legislativně složitý návrh, že je potřeba k tomu spolupráce ministerstva a dalších úřadů, abychom ten návrh dali správně legislativně dohromady, protože jsme opoziční strana. Nicméně vládní strany nechtějí spolupracovat. Nechtějí nám v tom pomoci, abychom zestátnili exekutory. Zase vidíme, jakým způsobem k tomuto problému se staví vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, v minulém volebním období ovšem stejný systém podporovala i KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Ty pochopitelně u vlády byly také a v podstatě s tím systémem nic neudělaly.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • místopředseda PS PČR

Zpátky k našemu návrhu, který tady teď projednáváme. Současné ustanovení § 1932 obdobně jako předcházející právní úprava stanoví, že v případě plnění peněžitého dluhu, který nepokrývá dluh celý, se plnění započne nejdříve .....(?) příslušenství a poté teprve na jistinu. Stávající ustanovení nového občanského zákoníku je nicméně podrobnější a stanovuje též pořadí plnění na jednotlivé druhy plnění. Nový občanský zákoník zde v odstavci 1 určuje, že plnění se nejprve započte na již určené náklady spojené s uplatněním pohledávky, pak na úroky z prodlení a teprve poté na úroky. Již určeným nákladem, spojeným s uplatněním pohledávky, je nejtypičtěji soudně přiznaná náhrada nákladů řízení. Dovětek prvního odstavce v tom současném znění pak ovšem stanoví, že dlužník může při plnění projevit jinou vůli. Typicky by dlužník mohl určit, že částka, kterou plní, má být použita právě na jistinu. Tímto konkrétním určením by dlužník vylepšil své postavení v rámci závazku, pokud by ovšem odstavec druhý tuto výhodu nerelativizoval.

A já schválně tady o tom mluvím, aby se tady nepostavil někdo z odpůrců našeho návrhu a neříkal, že už to tam někde je. Přitom to tam není a není to tam hlavně tak, aby to lidé v dluhových pastech mohli využít. Proto my předkládáme tu novelu.

Námi navržený odstavec 2 stanoví, že právo na takové příslušenství z příslušenství věřiteli vznikne přímo ze zákona, tedy i bez předchozího ujednání s dlužníkem, a to je ta pointa. To je ten důležitý moment.

Cílem navrhované právní úpravy z pera SPD, cílem té naší novely, je posílení postavení dlužníka v rámci závazkového vztahu tak, aby i bez aktivního jednání mohl plnit přednostně jistinu dluhu, a to je důležitý moment. Vycházíme ze situace, kdy zejména v oblasti spotřebitelské je vhodné takového posílení právní pozice dlužníka a také věřitele. Znovu zdůrazňuji, že statisíce lidí a jejich rodin, když do toho dám ještě rodinné příslušníky, tak už je to před milión lidí, kteří se potýkají s dluhovými pastmi a je to velký sociální a společenský problém. Ti lidé jsou zoufalí, často pracují a stát jim nedokáže nijak ulevit a vyjít vstříc, aby se mohli normálně zařadit do běžného společenského života.

Takže přínos námi navrhované změny dostává faktické naplnění až modifikací odstavce druhého, který stanoví, že ze zbylého příslušenství se úročí pouze již určené náklady a placení úroků z úroků z prodlení a z úroků vylučuje, neboť my v SPD máme za to, že úroky z úroků jsou nevhodné a nemorální. Je to opravdu obludná záležitost, co tady přijaly ostatní strany do zákona. A my to chceme změnit, my to chceme zrušit.

Současná právní úprava není logická, když sice dává dlužníkovi možnost volby, ale pak zároveň tu jedinou logickou volbu, tedy pro dlužníka výhodnou, sankcionuje tím, že úročí všechny součásti příslušenství. Jaký smysl takovéto ustanovení má, není zřejmé, pokud tedy není rovnou úmysl vytáhnout z lidí co nejvíce peněz, a to si myslím, že byl ten úmysl zákonodárců, kteří to tenkrát přijímali.

Možná by někdo z vás mohl namítnout, že v Evropě není taková úprava pořadí splácení obvyklá. K tomu lze dodat další dost šokující zjištění. Naopak, nikde v Evropě ani nikde na světě v zemích, o kterých jsme zjišťovali informace, neexistují tak nehorázné poplatky exekutorům a další náklady na splácení dluhů jako v České republice. To je realita. Tak to je. Náklady na exekuce jsou v České republice oproti jiným zemím desetinásobné až stonásobné. A opět, my to chceme změnit v SPD, ale potřebujeme pomoc poslanců ostatních politických stran, protože tady nemáme většinu.

A to nemluvím o tom, že svých 21 % si formou DPH bere od těch zoufalých lidí v dluhových pastech také český stát, a tím o pětinu náklady ještě lidem zvyšuje. Já už jsem žádal opakovaně i pana premiéra Babiše, aby zajistil výjimku v tomto ohledu a aby se na exekuce nedávalo 21 % DPH. On mi řekl, že to nechce udělat, že to prostě nejde, že nemá zájem alespoň o pětinu zlevnit lidem dluhové pasti. Já jsem mu to osobně říkal. Říkal jsem mu to vloni na jaře. Bohužel, hnutí ANO nemá zájem a vláda také ne.

Tak snad aspoň podpoříte náš návrh, aby náš návrh zákona šel do druhého čtení a pak se pobavíme aspoň o nějakých kompromisech. My si myslíme, že náš návrh je samozřejmě optimální, ale jestli to někdo vidí jinak, tak doufám, že nám to posunete dále a potom se pobavíme, ale abychom mohli těm lidem v dluhových pastech opravdu pomoci.

Lidé v exekucích, kteří mají na pojistné, samozřejmě dostávají ještě penále a pokuty od VZP, to znamená od zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení. A státní instituce tak uvrhávají občany ještě do větších dluhů namísto toho, aby jim nějak vyšly vstříc. To je také šílený stav.

Já bych vám závěrem chtěl poděkovat za pozornost a prosím vás ještě jednou o podporu našeho návrhu a propuštění do druhého čtení.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Mráčková Vildumetzová (ANO): Pojďte za nás do volebních komisí

6:31 Mráčková Vildumetzová (ANO): Pojďte za nás do volebních komisí

Komentář na facebookovém profilu ke krajským volbám