Pekarová Adamová (TOP 09): Můžeme jasně dát najevo, jak má hospodařit i Hrad a jeho okolí

2. 12. 2020 17:52

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 2. prosince 2020 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu

Pekarová Adamová (TOP 09): Můžeme jasně dát najevo, jak má hospodařit i Hrad a jeho okolí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová
reklama

Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já si dovolím velmi stručně okomentovat nejenom pozměňovací návrhy, ke kterým se chci v této podrobné rozpravě přihlásit a které předkládám, ale obecnější přístup k návrhu rozpočtu na rok 2021 za TOP 09.

Co určitě ovlivní, a nelze o tom mít vůbec pochyby, rozpočet na příští rok je, jak si budeme ještě v tomto roce vést, a už nám z něho zbývá skutečně jenom pár týdnů, s pomocí těm, jež jsou krizí, která je v letošním roce vyvolána pandemií koronaviru v České republice, zasaženi a jak se vypořádáme s pomocí, kterou od nás, od státu teď nutně potřebují. Potřebují ji, protože často jejich živnosti, firmy nebo jejich zaměstnavatelé, pokud jsou to zaměstnanci, bojují často den co den o holé přežití a mnohdy jim vládním nařízením bylo zakázáno podnikat a živobytí dál provádět. Proto je možné se na rozpočet příštího roku dívat i s optikou už těch letos slíbených kompenzací a pomocí, které jsme tady mnohdy schvalovali, nebo které vyhlašuje svými programy vláda na jednotlivých ministerstvech. Je smutné, že ten slib byl opravdu na jedné straně už od samého jara velmi bombastický, ale ta realita za ním kulhá na všechny nohy, a to i kdyby jich měla víc než dvě, tak kulhat bude.

Ke konci listopadu totiž bylo vyplaceno právě na těchto jednotlivých přímých formách pomoci pouze 166 mld. korun, a to je pouze 56 % slíbené přímé pomoci, jak tady od vlády mnohokrát zaznívalo. To, že to bude mít dopad na ekonomiku i v příštím roce, je přece všem jasné. Čím více firem zkrachuje, čím více firem a živností už se nebude schopno postavit na nohy, dál zaměstnávat lidi, dál vytvářet hodnoty, dál tedy své produkty nebo své služby nabízet lidem, tím větší problém v ekonomice budeme mít. Proto považuji za naši povinnost se dívat i právě na vyplácenou pomoc a opravdu zrychlit její tempo co jenom to jde. Každý den pro mnoho tisíců lidí znamená obrovské těžkosti, obrovské problémy. Za listopad tohoto roku jsme už podruhé překonali historický rekord. Schodek, který byl v květnu, 63,7 mld. korun a který tehdy byl tedy ten rekordní, byl opět překonán a schodek v minulém měsíci nedávno skončeném činil dokonce 68,6 mld. korun. To jsou obrovské sumy, které jsme si asi málokdo třeba před rokem ještě uměli představit, že by se v měsíčním intervalu mohly vůbec uskutečňovat. A teď jsou realitou, a to tedy realitou, se kterou se musíme vypořádat. Musíme se tedy vypořádat s tím, že mnohé služby, a to zejména tedy služby, které tvoří 60 % našeho hrubého domácího produktu, to připomínám všem těm, kteří to zlehčují, že se jedná o volnočasové aktivity, nebo že se jedná o sektor, který netvoří dostatek hodnot, že se opravdu mýlí a velmi hluboce se mýlí, tak ten opravdu v mnohých sektorech padá na ústa. A já myslím, že je naší povinností neustále i v souvislosti s tím, že vláda opět bude chtít požádat o dlouhé prodloužení nouzového stavu, o těchto věcech nejenom vést diskusi, toho se nikdo nenají, ale hlavně reálně zlepšit to samotné provádění kompenzací a pomoci.

Chci tedy apelovat na vládu, aby v těchto záležitost zabrala, protože se k nám neustále dostávají reakce všech těch postižených, že jim ještě poskytnuta pomoc nebyla, že vázne vyplácení všech forem, které jsou vypsány, a velkým problémem je samozřejmě nemožnost některé z nich kombinovat. Proč to říkám? Nezapomeňme na to, že lidé, kteří teď ty hodnoty chtějí tvořit, ale nemohou, kteří opět několik týdnů museli pozastavit své činnosti, svoji živnost a mnozí, i když už dochází k částečnému rozvolnění, tak dále podnikat nebudou, protože se jich to rozvolnění ještě stále týkat nebude, nebo budou pomalinku nabíhat a stavět se na nohy a nebude to rozhodně tak, že by se mohli dostat rychle k těm předkrizovým číslům, tak ti nám velmi pravděpodobně, mnozí z nich, mohou v příštím roce rozšířit příjemce sociálních dávek, sociální pomoci těch lidí, kteří už opravdu nebudou mít jinou variantu než skončit na úřadu práce. To je určitě proměna, která i v tom schvalovaném rozpočtu bude sehrávat svoji roli. Tito lidé určitě velmi nelibě musí nést ten pohled na rozpočet, který státu nedává ambiciózní cíle z hlediska nějakých úspor. Snaha vlády šetřit je opravdu, pokud vůbec, jen kosmetická. Není dostatečná a můj pozměňovací návrh, ke kterému se tímto chci přihlásit a má v systému č. 7008, má i tuto část řešit. Firmy, živnostníci, jednotlivé domácnosti, rodiny, jednotlivci otáčejí skutečně často každou korunu a rozmýšlejí si každý svůj výdaj. Stát by neměl být za nimi vůbec pozadu, naopak ten by měl jít příkladem a měl by začít sám u sebe s tím, že bude řešit každý výdaj a bude velmi dobře promýšlet, zda si ho můžeme dovolit, zda něco přináší, zda je skutečně nezbytný. A pokud tedy soukromý sektor takto šetří a ten živý, ten státní, tak je potřeba se dívat i na úspory v oblasti platů státních zaměstnanců, úředníků, kterých za posledních sedm let vlád ČSSD a hnutí ANO přibývalo po tisících, neli desetitisících. Navíc v souvislosti s tím, že tady řešíme, respektive teď to má na stole Senát, dnes konkrétně hospodářský výbor Senátu, daňový balíček, který zrušením superhrubé mzdy, se kterým TOP 09 nesouhlasila, a v této konstelaci a v tomto kontextu doby, kterou prožíváme, jsme pro něj nemohli hlasovat, tak samozřejmě znamená ještě další nápor na rozpočet na příští rok. A proto přicházím v tomto pozměňovacím návrhu s návrhem zřídit v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa novou položku, a to položku pod názvem Prostředky na kompenzaci nižších než plánovaných daňových příjmů. A tuto položku navrhuji rovnou navýšit, protože není vytvořena, tak vytvořit s tím, že by v ní bylo více než 29,5 mld. korun a výdaje, které naopak navrhuji snížit celkově tedy v šedesáti čtyřech konkrétních kapitolách, se dají shrnout asi do třech základních kapitol. Ta první je Ministerstvo zemědělství, kde navrhuji, abychom méně poskytli na podporu agropotravinářského komplexu, tedy dotací, které jdou do zemědělství.

Také navrhuji, abychom snížili na Ministerstvu dopravy ukazatel ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu, což jsou ty námi od začátku kritizované slevy na jízdné, tj. 6 mld. korun. Rázem máme tedy 16 mld. korun. A ten zbytek, to je ta třetí kapitola, ale obsahující 62 různých položek - shrnu jednoduše - to je snaha opravdu spořit i na platech státních zaměstnanců, zejména úředníků. Rozhodně by se to nemělo týkat dnes tolik zkoušené oblasti zdravotnictví, ta v tom zahrnuta není, stejně jako obrana a stejně jako školství. Tyto tři kapitoly v tom mém návrhu nenajdete zcela záměrně, protože pokud nás má něco vyvést z krize, tak je to určitě vzdělání, vzdělání pro budoucí generace i ty současné, tak je to samozřejmě náš zdravotní systém, který je teď velmi zkoušený, a nepovažovala bych za správné zrovna u něj s šetřením začínat, a stejně tak není možné samozřejmě oslabovat naši obranyschopnost, takže ani obrany se tady ten můj návrh netýká. Na úroveň roku 2018 se snažím dostat právě tu položku v těch 62 konkrétních kapitolách rozpočtu, která se týká platů, a to z toho důvodu, abychom více uzavřeli ty dlouho se rozevírající nůžky mezi soukromým sektorem a státním sektorem, kdy začíná docházet k tomu paradoxu, že soukromý sektor výrazně kulhá v možnostech navyšování mezd za tím veřejným, kde k navyšování platů naopak dochází. A není možné, aby ti, kteří stát ze svých daní živí, se dívali na to, jak těm, kteří jsou v uvozovkách živeni - já vím, že je to velká zkratka, samozřejmě si to uvědomuji - ty platy takhle výrazně rostou. Rázem nacházíme ten zbývající prostor pro navýšení položky, kterou chci nově v rozpočtu vytvořit, a 29,5 mld. korun můžeme tímto krokem odečíst z toho plánovaného navýšení schodku v příštím roce, které má být učiněno v souvislosti se schválením zrušení superhrubé mzdy a dalších kroků v daňovém balíčku. Pro TOP 09 je tento pozměňovací návrh samozřejmě jenom prvním krokem k tomu, abychom si byli schopni poradit s tím, že projde takto zásadní změna daňového systému, která vytvoří nároky a strukturální deficity do budoucna, které po nás budou chtít úspory rozhodně ještě vyšší. A je to první krok k tomu, abychom vůbec mohli někde začít. A rozhodně při plánování rozpočtu na rok 2022, tedy v příštím roce, už bude nutné nejenom takovouto úsporu, ale ještě mnohem vyšší do rozpočtu zohlednit, zohlednit ji v něm tak, abychom byli schopni zase dostat naše schodky trochu víc pod kontrolu. A to říkám s vědomím toho, že to rozhodně nebude nic jednoduchého a možná ani populárního.

Anketa

Jste pro dobrovolné testování antigenními testy ZDARMA?

76%
24%
hlasovalo: 7156 lidí

Je nutné také zmínit, že v naší představě toho, jak řešit celý ten problém zvýšení schodku právě v souvislosti s daňovým balíčkem a jeho přepětím, je, že je nutné vrátit do něj zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v tom znění, v jakém se jej snaží pozměňovacím návrhem měnit pan premiér Babiš. Je pro nás naprosto nepřijatelné - a budeme usilovat o tuto změnu v Senátu - a to je další ze dvou našich zásadních klíčových podmínek toho, abychom vůbec mohli uvažovat nad takovou změnou, která má rapidní dopad do našich rozpočtů na budoucí roky.

Další pozměňovací návrh, který předkládám, má číslo 6984, tímto se k němu hlásím. Týká se Ministerstva kultury na stránce zvýšení výdajů, konkrétně o 17,8 mil. korun a to pro podporu živého umění, tedy na výdajový blok kulturní služby a podpora živého umění. Ta částka samozřejmě v tom celkovém pojetí není nijak závratná, ale ve smyslu té změny, kterou navrhuji snížit, tak to je symbol velmi důležitý. Ke snížení výdajů totiž má dojít v kapitole Kanceláře prezidenta republiky a to hned na několika místech a to proto, že v případě např. investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím, kde má dojít ke snížení o 12 mil. pro Lesní správu Lány, se jedná o naši symboliku toho, že s ohledem na kauzy, které se v Lesní správě Lány dějí v posledních měsících a letech, v nichž jsou velmi jasnými aktéry kancléř Mynář, kancléř bez prověrky, který má na krku kauz mnohem víc, nelze jenom přihlížet k těmto krokům, které tam nejenom pan Mynář, ale i další dělají, ale je nutné dát jasný signál, že není možné si z těchto položek dělat dojnou krávu. Takže to je jedna z těch, ze kterých beru nejvíce peněz a přesouvám je na živou kulturu.

Další se týká cest prezidenta. To je ve své podstatě evergreen, který je předkládán ke každému rozpočtu každý rok z toho důvodu, že se jasně domníváme, že bychom jako Poslanecká sněmovna měli dát jasně najevo, že pokud prezident je ten, který reprezentuje Českou republiku, tak musí také i na svých cestách, i zahraničních cestách, jednat právě v souladu s vládní politikou a to se v poslední době absolutně nedělo. Takže je nutné zohlednit to, že pan prezident - v tomto roce to bylo jasné, zřetelné - není schopen tuto částku ani utratit vzhledem k tomu, že nikam příliš nejezdí, není nikam zván a není tedy důvod, aby ta položka zůstávala v plné výši. Další úpravy, které mám, se týkají opět platů, a to právě v Kanceláři prezidenta republiky, kde navrhuji snížení o více než 2,5 mil. korun, a další část se týká samozřejmě i pojistného, což s tím úzce souvisí. Takže myslím, že můžeme jasně dát najevo, jak má hospodařit i Hrad a jeho okolí, pan prezident a jeho okolí, a ty peníze je určitě možné využít užitečněji právě na podporu velmi zkoušených umělců, jimž se té podpory nedostatečně dostává.

A poslední pozměňovací návrh se týká taktéž Ministerstva kultury na straně zvýšení výdajů a to konkrétně v ukazateli příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury, program péče o národní kulturní poklad a dědictví. A chci tam přesunout konkrétně 3 mld. korun z podpory agropotravinářského komplexu, tedy z dotací, které jsou na zemědělství, a to zejména z toho důvodu, že státní hrady a zámky jsou jednou z těch oblastí, která i koronavirovou krizí jsou velmi postižené samozřejmě z hlediska výpadků na vstupném, a i když jim částečně tyto ušlé zisky kompenzovány byly, tak abychom byli schopni udržovat je v dobrém stavu a zlepšovat toto kulturní dědictví pro další generace, uchovávat jej, tak je nutné navýšit investice právě do obnovy. Jedná se konkrétně o více než 100 objektů spadajících pod Národní památkový ústav a je to i zároveň příležitost pro investice, které by probíhaly v těchto památkách, které by naopak pomohly nastartovat celou řadu řemesel a profesí v jejich okolí. Je to přesně to, co může pomoci k zaměstnání lidí, které mohou dále udržovat. Takže je to celá řada efektů, které to přináší, a 3 mld. korun tam budou určitě využity mnohem lépe než na původně určených penězích na dotace.

Myslím, že pozměňovací návrhy jsou ve své podstatě velmi rozumně vybalancované. Nesnažíme se tady o nějaké obrovské záseky, ale z hlediska priorit je tím možné ukázat, na čem nám jako Poslanecké sněmovně skutečně záleží - z jedné straně na udržitelném rozpočtování, udržitelném budoucím rozpočtu, a z druhé strany také na udržitelnosti našeho kulturního dědictví a jeho obrovského závazku, který tím samozřejmě každá generace na sebe bere. Já vás velmi žádám, abyste tyto pozměňovací návrhy podpořili. Hlásím se tímto tedy ke třem pozměňovacím návrhům. Ještě zopakuji to číslo - 6984, 6985 a 7008. Děkuji vám za pozornost i předem za podporu těchto pozměňovacích návrhů ve třetím čtení.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Rakušan (STAN): Vláda musí začít naslouchat krajům a řešit praktické problémy očkovací strategie

22:13 Rakušan (STAN): Vláda musí začít naslouchat krajům a řešit praktické problémy očkovací strategie

Piráti a Starostové na společné tiskové konferenci představili konkrétní problémy v očkovací strateg…