Petr Lachnit: Běžná naplněnost tříd nebrání úspěšné integraci

14.11.2011 18:20

Pedagogové Základní školy Chaplinovo náměstí v Praze 5 mají dlouholeté zkušenosti s integrací.

Petr Lachnit: Běžná naplněnost tříd nebrání úspěšné integraci
reklama

  „Naše škola má dlouholetou tradici v integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami", říká ředitel Mgr. Jan Baudis.  Před lety byly na škole zřízeny na prvním stupni ZŠ třídy pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování. S přechodem na druhý stupeň byli žáci integrováni do běžných tříd, kde jim byla i nadále poskytována podpůrná opatření s využitím kompenzačních pomůcek, pracovních sešitů, speciálních vyučovacích metod a postupů.

  Později začali pedagogové spolupracovat se speciální mateřskou školou Sluníčko v Praze 5 - Košíře a na škole byly zřízeny speciální třídy pro žáky nejen se specifickými poruchami učení, ale i pro žáky s tělesným postižením či zdravotním znevýhodněním. Byli to žáci nejen ze spádové oblasti, ale i z okolních základních škol, ti se postupně vraceli do svých spádových základních škol. Využíváním práce asistentů pedagoga patří tato škola mezi první v Praze. Ti jsou i dnes důležitými pomocníky žáků i pedagogických pracovníků při vzdělávací i výchovné činnosti.

   Již v této době škola spolupracovala se Speciálně pedagogickými centry (SPC) v Praze - kupříkladu SPC při Jedličkově ústavu, SPC pro zrakově postižené Praha 2 a také se školami speciálními. Postupně jsou paralelní speciální třídy na prvním stupni ZŠ nahrazeny integrací v běžných třídách.

   V letošním školním roce je v ZŠ Chaplinovo náměstí v Praze 5 143 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z celkového počtu 683 žáků.

  Převládají žáci se specifickými poruchami učení a chování. U 17 žáků na podkladě odborného vyšetření z PPP nebo SPC byl vytvořen individuální vzdělávací plán. Mezi těmito žáky jsou žáci s DMO, Aspergerovým syndromem, mentální retardací, těžkým zrakovým postižením a logopedickými vadami. Průměrná naplněnost 23 žáků na třídu nebrání dosahování velmi dobrých výsledků. Motivací je pro všechny vzájemná pomoc a podpora ve třídním kolektivu.

   Ve třídách s žáky pracují asistenti pedagoga, kteří pomáhají žákům i učitelům při výuce, při přípravě na výuku a podporují žáka při přizpůsobení se školnímu prostředí.

   Úspěšně jsou také ve třídách integrováni žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním i cizinci. Při vzdělávání těchto žáků využívá škola vyrovnávací opatření, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytuje individuální podporu v rámci výuky i mimo ni. Žáci s jazykovou bariérou docházejí na individuální výuku českého jazyka a spolupracujeme se sdružením META.

  „Naši integrovaní žáci po ukončení devátých tříd pokračují úspěšně v přípravě na své povolání. Výběr školy a spolupráce se středními školami či odbornými školami je další součástí úspěšné integrace. Je to velmi náročná práce, která se vyvíjí na naší škole již řadu let." říká ředitel školy.

   Celý kolektiv školy má bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Základní podmínkou pro zvládnutí úspěšné integrace je empatie, zkušenosti, ale hlavně úzká spolupráce celého kolektivu učitelů, výchovného poradce, speciálního pedagoga za podpory vedení školy a rodiny.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Jana Klikarová
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nominovala do Senátu svoji kandidátku Lucii F. Groene Odkolek

22:29 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nominovala do Senátu svoji kandidátku Lucii F. Groene Odkolek

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nominovala v nadcházejících volbách do Senátu Parlame…