Pražák (ANO): Jak to bude s národními dotačními tituly? To tam nikde také není

13.01.2022 17:15

Projev na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 13. ledna 2022 - žádost Vlády ČR o vyslovení důvěry

Pražák (ANO): Jak to bude s národními dotačními tituly? To tam nikde také není
Foto: ANO
Popisek: David Pražák

Vážená paní předsedající, pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové,

aniž bychom byli domluveni, tak já navážu na kolegu předřečníka z SPD, který mluvil v programovém prohlášení o zemědělství. Sice tady už dneska padl navečer od kolegy Karla Turečka takový souhrn a od kolegyně Balaštíkové, tak by se ještě věnoval pár bodům, které mně tam nejsou úplně jasné. Více méně si dovolím tvrdit, že ty body jsou takové fráze, které jsou trošku nicneříkající, a docela rád bych i jako člen zemědělského výboru i jako zemědělec věděl, co tím básník chtěl říci, potažmo naše nová vláda a byl bych docela rád, kdybychom třeba dostali i nějakou odpověď od pana ministra. Jsem rád, že tady zůstal, že je tady s námi.

V prvním bodě, když vypíchnu, máte napsáno: budeme účinněji podporovat rodinné farmy a malé střední začínající a ekologické zemědělce a tak dále a tak dále. To je správné. Neříkám, že ne. Ale vzhledem k tomu, že včera se tady demonstrovalo u Úřadu vlády a demonstrovali tady právě i ty malé a střední farmy a farmáři, tak bych chtěl vědět, jakým způsobem jim tedy chcete pomoci. Protože to, že jste včera večer pravděpodobně podle médií schválili distributivní platbu ve výši 23 %, tak jak už tady dneska padlo, to nemá žádná jiná země v Evropské unii. Opět jsme unikátem.

Dovolím si tady přečíst jeden takový dopis, který jste asi dostali, jeden z mnoha dopisů, které jste dostali asi i ostatní, a který možná vypovídá za vše. Jedná se o farmu, takzvaný střední podnik a dovolím si citovat. Jsme družstvo, které má zhruba 225 členů a kdo chtěl, ten si mohl po revoluci zažádat o vydávání svého majetku a začít soukromě podnikat. Naši členové mají u nás svůj majetek a svá pole dobrovolně. Tudíž se nejedná o žádnou násilnou kolektivizaci, ale legální svobodnou formu podnikání. Nelíbí se mi tvrzení, jak střední a velké podniky pouze pobírají dotace a nemusí vůbec nic dělat. Toto tvrzení je pomluva a lež. V rostlinné výrobě je někdy práce i na 11 měsíců v roce a živočišná výroba musí fungovat nepřetržitě. Krmit a dojit se musí samozřejmě každý den. Nehledě na to, že administrativa spojená se zemědělstvím rozhodně není procházka růžovým sadem a zabere rovněž spoustu času. Spousta laiků si myslí, že jediná administrativa v zemědělství je zažádání o dotace a pak už si můžeme dát jen nohy na stůl. Řada laické veřejnosti z mého okolí si dokonce myslí, že nemusíme vůbec nic vypěstovat. Když se neurodí, tak nám to stát prostě všechno proplatí a my jedeme vesele dál. To samé je, když všichni tvrdí, jak bychom neměli pěstovat řepku, protože škodí přírodě kvůli jejímu pylu, že je všechno žluté a tak dále. Nikdo z těchto lidí ovšem neví, že řepka je například kvůli svému hlubokému kořenovému systému v délce (nesrozumitelné?) doby a velkým množstvím (nesrozumitelné?) zbytků zlepšující plodinou. A každý si myslí, že na pěstování řepky berou zemědělci dotace. To také není pravda. Na řepku jako na plodinu se žádné dotace neberou.

Chci se vrátit zpět k našemu podniku. Jsme podnik, který má živočišnou výrobu. Chováme jak dojnice, tak býky na výkrm. Díky živočišné výrobě dodáváme do půdy hnůj, který zlepšuje půdní strukturu a úrodnost. Díky živočišné výrobě jsou také pestřejší osevní postupy, ve kterých se pěstují jetele, vojtěšky, hrách a peluška, což jsou bobovité plodiny, které poutají dusík a zlepšují tím půdní úrodnost. Měli byste si uvědomit, že živočišnou výrobu u nás provozují především střední podniky a velké podniky a v případě těchto změn, které včera nastaly, by došlo k ukončení živočišné výroby v řadě zemědělských podniků, což by ohrozilo potravinovou soběstačnost v České republice. Ale opravdu chceme jít touto cestou? Chceme mléko, hovězí maso a mléčné výrobky pouze dovážet?

To nám nestačí, že jsme si zde zlikvidovali vepřové maso a drůbež? Musíme se zamyslet nad tím, zda chceme dělat zemědělství tak, abychom produkovali potraviny, anebo proto, abychom dodržovali jakousi zelenou politiku, hráli si na to, že zde máme všechno ekologické a zdravé, a ve skutečnosti dováželi komodity a potraviny z takzvaných rozvojových zemí, kde se používá chemie stylem hlava nehlava?

Bohužel s laickou veřejností je manipulováno i přes některá média, která tvrdí, že naše zemědělství ničí přírodu, špatně obdělávají pole a stříkají hodně chemie. Stačí si dohledat ale statistiku spotřeby zemědělské chemie v Evropské unii a hned se dozvíte, že Česká republika patří mezi země s nejnižší spotřebou chemických látek v zemědělství. V tomto podniku je zaměstnáno přibližně 65 zaměstnanců. Jedná se výhradně o lidi z okolních vesnic.

Snažíme se dávat práci lidem z našeho regionu a jsme přesvědčeni o tom, že je to ta správná cesta. Některé velké investice si náš podnik platil sám a nebyly na ně žádné dotace, například výstavba moderní posklizňové linky, rekonstrukce dílen. Náš podnik provozuje i nezemědělskou výrobu, vyrábíme lepenkové krabice převážně pro automobilový průmysl, kde opět vytváříme pracovní místa pro místní lidi. V zimních měsících provádíme údržbu, hrnutí sněhu (ze) silnic v obcích, které máme v katastru. Tuto činnost nikdo z takových malých v našem okolí neprovozuje. Vaše vládo, zamyslete se nad tím, nedávejte na předsudky a snažte se měřit všem zemědělcům stejně. V Luštěnicích, Petr (nesrozumitelné), předseda představenstva.

Anketa

Má Viktor Orbán vaše sympatie?

98%
1%
hlasovalo: 37247 lidí

Já jsem chtěl demonstrovat jenom to, co nám teď všem přišlo. Já jsem se totiž dočetl, pan předseda Pirátské strany Bartoš má na svém facebookovém profilu napsáno, že i Pirátská strana je přesvědčena o tom, že to, co včera schválili, podporuje farmy kolem tisíce hektarů. No, nepodporuje. Je to nesmysl a opravdu, nad 150 hektarů farmy budou včerejším rozhodnutím (redistribuce?) 23 % - nebo tolik tam bude - poškozeny.

Je to strašně jednoduché. A jestli si někdo myslí, jakoby ten víceméně, jak to mám říct, cíl toho, že budou vznikat malí farmáři, tak ano, možná nějací budou, ale já jsem z Libereckého kraje. Za poslední roky vznikali i malí farmáři, ale ani jeden z nich, z těch desítek, které vznikly, nedělá produkci například mléka. Ani jeden z nich. Vzali si hektary, hospodaří, mají třeba krávy, (nesrozumitelné) produkce mléka nebo mají jenom TTP, trošku nějakou ornou, ale nedělají jinou produkci.

A Česká republika, víceméně 80 % středních a větších firem vytváří ty komodity zemědělské, které je potom, ať už v některých věcech jsme soběstační, v některých nejsme, ale aspoň se snažíme nějakým způsobem tu republiku a ten národ zajistit a nakrmit. A ti malí a to není, jako že bych měl něco proti nim, naopak, já dělám taky 25 hektarů, ale jsem přesvědčen o tom, že rozhodně se svými výměrami nejsme schopni nakrmit republiku, když to řeknu obrazně.

A ano, ať tady jsme, ať tady jsou i malí, je to přidaná hodnota, můžou prodávat ze dvora, ale prostě bez těch velkých nebo středních, malých a větších se neobejdeme. Ti malinkatí opravdu nám k tomu nepomůžou. A doporučil bych panu předsedovi Bartošovi, on je také z Libereckého kraje původem, i když tedy potom kandidoval vždycky někde jinde, aby vyrazil kolem Jablonce, kolem Liberce, kolem Semil a ty farmy kolem toho tisíce hektarů. Oni vám ty vidle ukážou, jak konečně vypadají. Protože to, co tam máte napsané, je absolutní nesmysl.

Abych jenom nehanil, vezmu některé další body. Podpoříme metodu precizního zemědělství. Ano, podporuji, má to svůj význam do budoucna. Ale bohužel v druhé části tohoto bodu je napsané - větší využívání organických hnojiv. No, super, ale kde ta organická hnojiva vezmete, pokud dojde k útlumu živočišné výroby? To se vám trošku asi nepovede.

Dalším bodem - ochráníme půdu před zábory, degradací. Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do režimu ekologického zemědělství s důrazem na ornou půdu. Také dobré, pane ministře. Určitě víte, že během toho roku a půl, kdy docházelo v těch pracovních skupinách k jednáním o strategickém plánu, o společné zemědělské politice, tak jedním víceméně z apelů ekologické veřejnosti nebo ekologických zemědělců nebo jestli mám říct ekologického svazu a tak dále bylo to, že Evropská unie nám chce zakázat, víceméně znemožnit, zákaz podzimní orby.

Tak my tady na jednu stranu budeme podporovat 25 % zemědělské půdy v ekologii, hlavně podle vás s důrazem na ornou půdu, ale zároveň Evropská unie nám chce říct, že na podzim se orat nebude. A každý normální člověk ví, že v ekologii nemůžete používat chemii, postřiky, tak orba je jediná věc, kde můžete nějakým způsobem regulovat plevely. Takže jak se to bude dělat? To tady taky nikde není napsané.

Další bod - ukončíme podporu biopaliv první generace. No, výborně. Ale chybí tam to B - čím se to nahradí. To jsem se nikde nedočetl. Myslím si, že biopaliva druhé generace podle mě jsou, tak jakoby trošičku (je) mám malinko nějakým způsobem v podvědomí, by měla být třeba dřevní štěpka, anebo organická hmota nebo víceméně zbytky z rostlin. No, ta dřevní štěpka v dnešní době, pochybuji o tom, že by dokázala nahradit biopaliva první generace, protože dřevo vyskočilo poměrně velkým stylem nahoru, takže ekonomicky to je asi nesmysl.

A pokud bychom ty posklizňové zbytky či rostliny používali na výrobu paliv druhé generace, tak vám zase bude chybět ta organická hmota v té půdě. Takže opět se to jakoby tluče proti sobě. Co bych chtěl podpořit, pochválit - zřídíme dobrovolný rezervní fond na podporu farmářů v případě přírodních katastrof. Ukládky do takového fondu by byly nákladovou položkou. Pokud se to povede po několika letech, přiznávám, že se to nepodařilo ani za naší vlády, takový takzvaný, jak býval fond pojistitelných rizik. Bude to výborná věc, kterou určitě všichni zemědělci bez rozdílu velikosti podpoří.

Předposledním bodem - zajistíme kofinancování programu ze státního rozpočtu v minimálně stejné výši jako dosud. No, to doufám, že nebude, jak jsme se dozvěděli včera, jste (nesrozumitelné) schválili 65 %, což tedy chválím, protože ostatní země okolo nás mají přes 60, 65, skoro 70 %. Pokud bychom tato procenta neměli, tak nebudeme konkurenceschopní absolutně vůbec okolním státům.

Ale co mně tam chybí vůbec, jak to bude s národními dotačními tituly. To tam nikde také není. Myslím si, že to je důležitá věc a že bychom ji měli mít nadále podporovanou. Nejenom, že tam není ani zmínka o národních dotačních titulech, ale ani zmínka o té částce, která by na to mohla jít. A víceméně se jedná vždy o výsadbu sadů, lepší podmínky chovu hospodářských zvířat, zpracování produktů, ale i zlepšení genetického potenciálu a nebo prevence před šířením nákaz a tak dále. Z tohoto národního programu čerpají nejen zemědělci, ale i obce a neziskové organizace, protože tam je i podpora potravinových bank.

A asi poslední věc, která mě trošku zarazila - ve veřejném stravování podpoříme lokální, sezónní, bio a nutričně bohaté potraviny. No, super, akorát vám zapomněl někdo říct, že už jsme toto schválili v minulém volebním období a od 1. ledna 2022 veřejné zakázky na nákup potravin zákonem č. 174/2021, kterým se mění zákon č. 110 vešla v platnost § 37a - podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin veřejný zadavatel může v zadávacím řízení na dodávku potravin stanovit jako podmínku účasti v zadávacím řízení dodání a) místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce, b) potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady...

c) Potraviny produkované v systému ekologického zemědělství. Jedna z věcí, na kterých jsme se shodli napříč politickým spektrem v minulém volebním období a která vešla v platnost 1. 1. 2022.

Já nebudu dále zdržovat. Já bych chtěl poprosit nového pana ministra zemědělství, aby v této nelehké době - a budeme mít jednání příště na zemědělském výboru, nevím, jestli budete přítomen nebo ne, ale vůbec do budoucna se snažil - aby v této nelehké době by měli být všichni zemědělci jednotní a držet při sobě, nikoliv se vzájemně napadat. Bylo by dobré ty příkopy, které jsou teď vykopané a dovolím si tvrdit, že jsou vykopané nebo prohloubené za poslední tři neděle tak, jak nikdy nebyly. Byl bych rád, kdybyste se pokusil ty příkopy zahrnout, (nevládní?) organizace nějakým způsobem s nimi jednat a nerozlišovat, jestli je zemědělec malý nebo velký, ale jestli je dobrý nebo špatný.

Děkuji.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Proč se nemůžete domluvit????????????????

Pane poslanče, ANO nevolím, jsem volič SPD, ale Vás osobně uznávám a vím, že jste pro lidi udělal mnoho dobrého. Vysvětlete mi prosím, proč se nemůžete domluvit na účinné spolupráci s SPD? Je to tím, že SPD je jednoznačně na straně národa a slušných lidí, zatím co ANO to hraje na všechny strany? Neb...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Piráti: Manželství pro všechny prosadíme. A nepřestaneme, dokud to neprojde

8:35 Piráti: Manželství pro všechny prosadíme. A nepřestaneme, dokud to neprojde

Komentář na facebookovém profilu k manželství pro stejnopohlavní páry.