Primátor Onderka: Opravy v problémové obytné zóně pokračují. Otevřen osmý rekonstruovaný dům

12.07.2014 6:44

Dne 10. července 2014 byl za účasti zástupců investora – statutárního města Brna – a zhotovitele stavby – společnosti Cooptel, stavební a. s. – slavnostně otevřen osmý rekonstruovaný bytový dům Bratislavská 60 v městské části Brno-střed. Rekonstrukce byla realizována v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města (IPRM).

Primátor Onderka: Opravy v problémové obytné zóně pokračují. Otevřen osmý rekonstruovaný dům
Foto: Archiv
Popisek: Primátor Brna Roman Onderka při projevu v Moravské národní galerii
reklama

„Cílem tohoto projektu je zlepšení celkového vzhledu lokality a pomoc při řešení problémů daného území a jeho obyvatel. Co se týče regenerace bytových domů, jsme téměř na konci cesty – opraveno je osm domů z plánovaných 11. Ovšem cesta k proměně této problémové zóny v běžnou část města zdaleka nekončí – nyní přijde na řadu revitalizace veřejných prostranství a především pomoc v sociální oblasti,“ řekl náměstek primátora pro oblast hospodářskou Oliver Pospíšil.

O vzniku IPRM

Koncem roku 2008 byla zveřejněna možnost získání dotací z fondů Evropské unie na zlepšení stavu problémových obytných lokalit a město Brno zahájilo přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města (IPRM). Existence plánu je podmínkou pro čerpání dotačních finančních prostředků EU.

Zmíněný integrovaný plán schválilo Zastupitelstvo města Brna v březnu 2009 a následně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo poskytnutí dotace na jeho realizaci. Plán obsahuje souhrn dílčích projektů a aktivit, které povedou ke zlepšení celkového vzhledu lokality a mohou pomoci řešit řadu palčivých problémů daného území.

Pro realizaci integrovaného plánu je vymezena ohraničená problémová zóna na území městských částí Brno-střed a Brno-sever zahrnující části ulic Bratislavské, Cejlu, Francouzské, Körnerovy, Přadlácké a Staré a celé ulice Hvězdovou, Spolkovou a Soudní. Z hlediska polohy je toto území velice atraktivní, protože navazuje na centrum města. Z celkem 155 bytových domů v této zóně vlastní 57 domů město Brno.

Jednotlivé projekty v dané lokalitě jsou zaměřeny na regeneraci bytového fondu, revitalizaci veřejných prostranství a také na sociální oblast.

Dotačním zdrojem je Integrovaný operační program – oblast podpory 5.2 – zlepšení prostředí v problémových sídlištích, ze kterého jsou nebo v blízké budoucnosti budou čerpány finanční prostředky na všechny tři oblasti podpory.

Celkové výdaje integrovaného plánu jsou odhadnuty na 515 milionů Kč, z toho způsobilé (dotované) výdaje jsou odhadovány ve výši cca 338 milionů Kč. Vlastní dotace by měla být poskytnuta ve výši cca 169 milionů Kč.

Co se již opravilo

Časově je Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města rozvržen do pěti let, realizace projektů je plánována v letech 2010 až 2015.

V roce 2010–2011 byly provedeny v rámci regenerace bytového fondu opravy celkem 16 bytových domů – výměny oken, zateplení domů, obnova fasád, opravy a doplnění zámečnických a klempířských prvků.

Nosnými projekty regenerace bytového fondu v rámci IPRM je celková obnova 11 vybraných obecních bytových domů. Kromě celkové regenerace zde budou provedeny nástavby nebo vestavby bytů a město tak získá dalších cca 63 nových bytů.

Z důvodu sledované udržitelnosti projektu jsou v regenerovaných bytových domech zřizovány domovnické byty a je výrazně zpřísněn dohled nad dodržováním pořádku. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že zřízení domovnických bytů a instalace kamerových systémů ve společných prostorách domu a na ulici před domem se velmi osvědčily a rekonstruované domy jsou stále ve výborném stavu, bez poškození a se vzorným pořádkem ve společných prostorách. Již několik měst proto požádalo Brno o předání vzorových podkladů ke zřízení domovnických bytů v obecních domech.

Jako první byl v listopadu 2011 zkolaudován bytový dům Spolková 3 s celkovým počtem 21 bytových jednotek, z toho 16 vzniklo rekonstrukcí původních bytů a pět je nových v půdní vestavbě. Jako druhý byl kolaudován bytový dům Francouzská 44 s celkovým počtem 12 bytových jednotek, původně zde byly čtyři.

Třetím objektem byl bytový dům Francouzská 68 s 18 bytovými jednotkami, z toho dvě bezbariérové, a jedním nebytovým prostorem v přízemí. Čtvrtý byl bytový dům Francouzská 64 s 12 byty. Původně byly v objektu nebytové prostory v přízemí a čtyři byty v 1. patře. Jako pátý v pořadí byl v srpnu 2012 dokončen bytový dům Bratislavská 62, který byl jako jediný památkově chráněný a byl rekonstruován za částečného obydlení nájemníky. V domě je po rekonstrukci 25 bytových jednotek oproti původním 20.

Šestým v pořadí byl bytový dům Přadlácká 9, rekonstruovaný za plného vyklizení. Dispozičními úpravami zde vzniklo 17 bytů místo původních 12 a dva nebytové prostory v přízemí (u jednoho – soukromý klub – byl provoz zachován v co největším rozsahu i během výstavby). Jako sedmý byl opraven bytový dům Francouzská 20 s celkem 39 byty (původně jich bylo 34). Tento objekt byl rekonstruován za obydlení nájemníky, v nebytovém prostoru – restaurace – byl provoz omezen pouze na nezbytnou dobu.

Dům Bratislavská 60

Osmým objektem je bytový dům Bratislavská 60, č. p. 239, na pozemku p. č. 793, v k. ú. Zábrdovice, v městské části Brno-střed.

Objekt byl postaven v roce 1889 jako podsklepený pavlačový čtyřpodlažní dům v řadové zástavbě se sedlovou střechou. Je tvořen uličním a dvorním křídlem. Původně zde bylo osm bytových jednotek, nyní je jich 12. Dům byl rekonstruován za plného vyklizení.

Rozsah rekonstrukce: Jedná se o komplexní obnovu společných částí domu a společných prostor, statické zajištění stropních konstrukcí, odstranění zemní vlhkosti a výměnu oken a dveří. Dále šlo o rekonstrukci rozvodů elektřiny, kanalizace, vody a vytápění, zateplení dvorní fasády, opravu uliční fasády, pavlačí a schodiště a vybudování půdní vestavby.

Stavební povolení: 4. října 2011, právní moci nabylo 25. října 2011

Termín realizace: 13. června 2013 – 12. června 2014, kolaudace: 1. července 2014

Zhotovitel: Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 501/7a, Brno

Náklady na stavbu: 15 996 156,50 Kč vč. DPH (dle smlouvy o dílo a dodatků)

Celkové náklady včetně přípravy a souvisejících nákladů: 18 411 909 Kč

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Roman Onderka - profil

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Johnová (Praha sobě): Praha zahájila provoz Městské nájemní agentury

17:46 Johnová (Praha sobě): Praha zahájila provoz Městské nájemní agentury

Prvním krokem k oficiálnímu zahájení činnosti Městské nájemní agentury (MNA) je vypsání výzvy pro vl…