Račok (SPD): Infekční pokoj aneb Koronavirus po česku

08.03.2020 21:43

Je to zvláštní, když si vezmu, kolik odborně vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví máme, ať od lékařů, středně zdravotnických pracovníků a dalších navazujících profesí, které zajišťují chod lůžkových a ambulantních složek.

Račok (SPD): Infekční pokoj aneb Koronavirus po česku
Foto: redakce
Popisek: Ladislav Račok
reklama

Všechny tyto skupiny naprosto přesně vědí, učili se to na studiích, jak postupovat s infekcí, jak bránit jejímu rozšíření a jaké jsou standartní postupy.

Ale vraťme se k názvu tohoto článku. Standartní postupy při léčení nemocného v lůžkových zařízeních, v případě, že se u něho prokáže infekce, jsou přesně dané postupy schválené odborníky v daném oboru a schváleny dozorujícím orgánem, příslušným okresním, krajským zastoupení hygienické služby.

Zde si to přesně na ukázce vysvětlíme: 

 1. Pro ošetřování infekčního pacienta, který v důsledku svého zdravotního stavu nemůže být převezen na infekční oddělení, tak tomuto pacientovi se vyčlení samostatné umístění na pacientský pokoj.
 2. Tento pokoj je označen před vchodem – infekční pokoj, nevstupovat. U dveří tohoto pokoje je příruční stolek, kde jsou ochranné jednorázové pomůcky: rukavice, čepice, ústenky, plášť, dezinfekční prostředek účinný na danou infekci.
 3. U výstupu z tohoto pokoje je na podlaze antibakteriální fólie, koš barevně označen, kam se při odchodu odhazují použité pomůcky. A rovněž dezinfekční prostředek na ruce.
 4. Na tento pokoj má přístup pouze vyčleněný personál za přísného dodržení ochranných pomůcek: ochranný plášť, ústenka, čepice, rukavice
 5. Pokoj je vybaven pomůckami na osobní hygienu, lůžkovinami, které po použití se rovněž v barevně označeném nepropustném pytli odváží do příslušné prádelny.
 6. Pomůcky pro specializovanou péči jsou na tento pokoj doplňovány dle potřeby, a po ukončení činnosti jsou likvidovány v označených kontejnerech, ale i ty nepoužité.
 7. Na tento pokoj jsou zakázány návštěvy rodinných příslušníků a jiných osob.

Samozřejmě jsou specifika, které zde nechci popisovat, ale pro jednotlivé činnosti, jak by měl stát postupovat, by to mělo stačit.

Jak by měl stát postupovat

Při vzniku a zjištění tohoto onemocnění, a následném rozšíření a komentářů Mezinárodní zdravotní organizace, měl již zahájit přípravy na možné odražení vznikající Pandemie Koronaviru. Měl tak být v předstihu vypracován:
       A) „Národní bezpečnostní plán epidemiologických opatření“ – dejme tomu pod názvem: „Národní plán opatření proti KONORAVIRU“, který by měl dle mého dosaženého vzdělání obsahovat tyto postupy při ochraně státu a bezpečnosti obyvatelstva.
       B) Vláda ukládá ministrovi zdravotnictví pravidelné vyhodnocování šíření Koronaviru z hlediska celosvětového vývoje a vývoje v Evropě, a tyto výsledky pravidelně překládat na jednání vlády, která rozhodne na základě již vypracovaného“ Národního plánu opatření proti Koronaviru“, které opatření vejde okamžitě v platnost.

Národní plán opatření proti koronaviru:

 1. Vláda stanoví na základě návrhu ministerstva zdravotnictví odsouhlasení jednotlivých bodů, podle tohoto akčního plánu proti vznikající celosvětové infekci.
 2. S okamžitou platností, ke dni schválení toho Národního plánu, zakázat letecké spojení s Čínskou lidovou republikou, jakožto zakázat vstup osob žijící, pobývající v Čínské lidové republice, jako turisty, studenty a osoby cestující i pod diplomatickým pasem.
 3. Zajistit potřebné státní rezervy k potlačení možné epidemie na území České republiky prostřednictvím výrobců ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků, aby v systému zdravotnických lůžkových a ambulantních zařízení byl dostatek těchto pomůcek, včetně prokázaných ústenek s nanovlákny a respirátorem.
 4. Zajistit potřebné státní rezervy k potlačení možné epidemie na území České republiky prostřednictvím výrobců potřebných léčiv s antivirotickým účinkem, jako Acylpyrin, Brufen, Paralen, a dalších léčivých prostředků k potlačení tohoto virového onemocnění, aby v systému zdravotnických lůžkových a ambulantních zařízení byl dostatek těchto léčiv
 5. V systému národní obrany zakázat vývoz těchto prostředků mimo Českou republiku, a to do doby, než budou v potřebné míře zásobeny nemocnice, ambulance, bezpečnostní složky státu: police, armáda, hasiči, záchranáři, a povolit tento vývoz těchto prostředků pouze na základě povolení ministerstva zdravotnictví
 6. S okamžitou platností zakázat letecké a jiné spojení se zeměmi Evropské unie, kde došlo k výskytu Koronaviru, a rovněž s okamžitou platností zakázat vstup obyvatel těchto zemí na území České republiky.
 7. Zakázat výjezd občanů České republiky do těchto zemí, a to kontrolou na hraničních přechodech. Cizím státním příslušníkům odjezd povolit s tím, že podepíší protokol, že v průběhu této Pandemie nebudou mít již přístup do České republiky povolen.
 8. V souladu s pracovníky hygienické služby vypracovat informační systém a postupy k prevenci a potlačení možného přenosu Koronaviru, a tyto postupy okamžitě v rámci osvěty publikovat ve sdělovacích prostředcích. 
 9. V souladu s nařízením zajistit potřebnou dezinfekci ve školkách, školách všech typů, veřejných hromadných prostředcích
 10. Na letištích, vlakových a autobusových spojích, zajistit okamžitou hygienickou kontrolu, kdy tito cestující se budou muset prokázat osobním dokladem, potvrdit svým podpisem protokol odkud jedou, a pokud jedou z míst výskytu Koronaviru je okamžitě izolovat do určených míst, odebrat jim potřebné vzorky, popřípadě zajistit, s kým se setkali.
 11. V případě záchytu nemocného u obvodního nebo odborného lékaře, po okamžité konzultaci s příslušnou hygienickou službou, postupovat podle bodu č. 10
 12. Po provedeném vyšetření a prokázání, že nejsou napadeny Koronavirem, mohou být z těchto určených zdravotnických zařízení propuštění do domácí karantény na dobu 14 dní, kdy určené týmy jim před ukončením karantény odeberou opakovaně vzorky na Koronavirus. Po tomto vyšetření pokud bude negativní, mohou opustit domácí karanténu. 
 13. V rámci systému zabezpečení zdravotnických zařízení bezpečnostních složek státu, stanovit usnesením vlády centrálního dodavatele všech výše uvedených prostředků, aby se zabránilo nedostatku, nákupu třetích subjektů a předražování těchto prostředků.

Milí čtenáři,
to je samozřejmě to, co by se mělo udělat, ale abychom to vzaly od počátku. Nevím, kolik poradců má ministr zdravotnictví, premiér vlády a za jaké peníze radí jak panu premiérovi, tak panu mistrovi zdravotnictví. Chápu, že premiér vlády nemůže znát všechny obory, od toho má jednotlivé ministry, ti by měli zajišťovat takovou činnost svého oboru, aby to bylo v duchu potřeb státu a občanů České republiky. Pokud to však nezvládají, tak by neměli být tak významně ohodnocování finančně, popřípadě by takovou pozici neměli zastávat vůbec.  

Děkuji čtenářům za trpělivost a projevenou přízeň.

(převzato z Profilu)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

STAN: Obce z okolí Vrbětického areálu požádaly stát o pomoc a náležité odškodnění

15:09 STAN: Obce z okolí Vrbětického areálu požádaly stát o pomoc a náležité odškodnění

Obce Vlachovice, Haluzice, Lipová a město Slavičín přednesli státu návrhy na odškodnění jak obcí, t…