Richterová (Piráti): Ať obíhají po úřadech data, ne lidé

27.06.2019 0:23

Projev na 32. schůzi Poslanecké sněmovny 26. června 2019 k Návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Richterová (Piráti): Ať obíhají po úřadech data, ne lidé
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Olga Richterová

Vážený pane předsedající, děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo,

já začnu zcela nečekaně takovou toaletní vsuvkou, mohu-li.

Zaslechla jsem po projevech ministrů, po skončení projevů vládních takovou charakteristickou větu - nevím, kdo ji řekl: To jsme jim to nandali. - Já chci říct, já to takhle neberu. Já to neberu tak, že je to tady nějaké fotbalové hřiště. Je to o tom, že nedůvěra vládě je skutečně vážná věc. Nemá to být žádný rétorický souboj. Má to být argumentační vysvětlení, v čem selhává vedení této země, v čem si naše země zaslouží lepší řízení a v čem my jako opozice, jako svolavatelé této schůze si jsme jistí, že jsou tak velké chyby, že má smysl tady dnes sedět a argumentovat. Takže prosím, není to o tom, kdo komu co nandá, ale o tom, jaké služby dostanou obyvatelé této země. A já vím, že mnozí z vás, kteří tady jste, a teď jak zprava, tak zleva, tak uprostřed, usilujete o různá drobná dílčí zlepšení. Mnozí se myslím velmi upřímně snažíte ve svých oblastech, kterým se věnujete. Ale o co jde, jsou ty věci opravdu systémové. My se snažíme tady, myslím, teď již v takovém končícím pirátském bloku jasně ukázat, že vláda zkrátka musí jako jeden muž táhnout za jeden provaz a třeba v situacích, kdy je v zajetí veliké firmy, toto řešit společně. A když se to neděje, tak zkrátka je na opozici, aby na to upozorňovala. Ale počkejte, vpašuju i pochvalu, jenom přijde až za chvilku.

Já vím, že třeba v oblasti, které se věnuji já, široká sociální problematika, jsou ty úkoly poměrně těžké. Ale představte si, ony se většinou nezakládají na tom, že by byl problém v legislativě. Nejsou opřené tak často o problém zákonů, ale spíš o metodické řízení a vůbec často absenci řízení, absenci spolupráce různých složek státu. Dám vám konkrétní příklad. Přibývá nám seniorů. Je to skvělé, dožíváme se stále vyššího věku. To znamená stále více křehkých seniorů nad 85, nad 90 let. Tito lidé potřebují - říká se tomu - systém integrovaných podpůrných služeb, speciální koordinovaný přístup, aby jejich rodiny, jejich pečující to mohli zvládnout, aby se to dalo zvládnout, i když oni nemohou. Tuhle vizi velice propracovaně najdete třeba na webu důstojné stárnutí. Jenom zmiňuji, je to výzva budoucnosti, která už začala, už o tom tady hovořili jiní a bude se týkat i zdravotnictví. Ale my se na ni zatím vůbec nepřipravujeme. A to není o změně zákonů.

Stejně tak když se podíváte na to, že se nám nedaří prolomit zakletí chudoby. Kdo se narodí do chudé rodiny, tak má v průměru významně horší vzdělání, zůstává chudším a bohužel v nějakém procentu ten, kdo se narodí do rodiny závislé na dávkách, zůstává mimo systém. To je významná prohra naší společnosti. Přicházíme o potenciál těchto mladých lidí. V severozápadním regionu řečí toho členění podle eurofondů, řeči naší v Ústeckém kraji, v Karlovarském kraji, jsou alarmující čísla předčasných odchodů ze škol. V Ústeckém kraji, pokud se nemýlím, 15 % dětí nedokončí vzdělání, ať už základní, nebo středoškolské. A to je něco, co má prostě obrovské dopady na budoucnost naší společnosti. Je tam to číslo, že člověk, který nedokončí alespoň nějaký druh vzdělání, s obrovskou pravděpodobností půjde do šedé ekonomiky, bude pracovat jen na brigádách, bude významně závislý na státu. A to pak znamená ve výsledku celkové náklady za jeho život pro veřejné rozpočty. Mnozí jste tu částku už slyšeli, je to těch zhruba 12 milionů korun. Spočítala to agentura pro sociální začleňování.

Připomínám to, protože to je ten náklad pro budoucnost, kterou promeškáváme dnes. Už ani nemluvím o rostoucím rozšiřování ghett. A ještě chci říct, že se to pak projevuje i ve zcela konkrétních politikách, které tlačí na rychlá řešení, ale nevedou k řešením skutečným. A vedou právě k tomu, že se třeba opravdu jako jediné řešení rodinám s dětmi v potížích, a ty se pak obracejí na mě, na úřad ombudsmana, věřím, že i na spoustu z vás, a pak i na spoustu zoufalých sociálních pracovníků, kteří nevědí, jak jim pomoci. V situaci vícečetných rodin v potížích je velice těžké najít jaksi řešení bytové nouze. Prostě podpora v bydlení. Obrovský problém. Vy jste to jako vláda měli v programovém prohlášení, že vytvoříte zákon. Také by mohla pomoci intenzivní metodická podpora obcí, co vše mohou dělat. Já vím, argumentujete programem Výstavba, ale často je to právě o koordinaci podpory v terénu služeb a o tom, že nesmí být jako řešení nabízeno umístění dětí do Klokánku. A to je standardní praxe. Standardní praxe, když obec zkrátka nemá volný byt, je: tak je umístěte. Tohle si naše země myslím nezaslouží, zvláště proto, že to vše má obrovské dopady jak na děti, tak právě na prospívání celé společnosti v budoucnu.

A teď trošku z jiného soudku, z takového toho běžně administrativního. Jenom stručně řeknu, dnes už leccos jde zařídit přes datové schránky. Ale i když podáte právě tu žádost o přechod z mateřské na rodičovskou datovou schránkou, tak - a to je něco, za co nemůže nový e-portal ČSSZ, který bych naopak pochválila - to je první pochvalná vsuvka - tak se stane to, že pak úřednice na úřadu práce musí ty údaje přeťukat z toho elektronicky zaslaného, elektronicky vyplněného formuláře datovou schránkou. To přeťukávají. To je přesně příklad něčeho, co je prostě zoufalství. Zoufalé plýtvání lidskými kapacitami. Práce pro automat. Zmiňuji to jako názorný příklad toho, kde nepotřebujeme změny zákonů. My potřebujeme změny zkrátka čistě toho výkonu státní správy na této administrativní úrovni.

Stejně tak ufinancování sociálních služeb. Je velmi zajímavé, že tady v posledních týdnech vedeme řekla bych až opravdu horkou krev vyvolávající debaty, protože situace v terénu není dobrá. Ale přitom když se podívám do tisku, do odborného časopisu, nebo odbornějšího řekněme, Sociální služby, do rozboru vedoucího příslušného odboru na krajském úřadě, publikovaného aktuálně, který vychází z nálezu Ústavního soudu, který vychází z rozboru toho, jak to tedy má být s tím dofinancováním, jak to má být s povinností zajistit finanční prostředky a s tím, kdo má zajistit právě to poskytování sociálních služeb, tak vám teď odcituji, vlastně vtip je v tom, že o vícezdrojovém financování se u nás v žádném právním předpise nehovoří. Skutečně ta část šestá zákona, která definuje financování sociálních služeb u nás, to vůbec nezmiňuje. Takže to zaběhlé spolufinancování ze strany krajů a obcí je spíše zvyková záležitost.

A teď vám to může znít technicky, ale to je přece fascinující příklad toho, jak - samozřejmě je dobře, že se kraje a obce spolupodílejí - ale jak, byť my tady máme nějaký zákon, který stanoví povinnosti státu, máme tady nález Ústavního soudu, vydaný již před několika lety, který to potvrzuje. Máme tady uložený prováděcí právní předpis, který se měl vyhotovit, měl být účinný od 1. ledna 2017, je to už dva a půl roku zpátky, který by stanovil obvyklé náklady na jednotlivé služby s ohledem na regionální specifika sociálních služeb, takže myslím, velmi dobře formulováno. Zde jde myslím pochvala směrem ke klubu KDU, který to tehdy navrhl a prosadil. Tak chci říct, my tady máme spoustu věcí, které by prospěly, uložili jsme je sami sobě, měly by platit. A jenom proto, že je roky zanedbáváme, tak jsme nyní v takových průšvizích, každý rok se řeší chybějící miliardy na dofinancování sociálních služeb. A v návrhu rozpočtu to opět není zohledněno. To je selhání tohohle státu. Nic jiného. A zkrátka vláda ho řídí. Vláda za to nese zodpovědnost.

Ještě připomenu, že všechny tyhle věci právě vláda dlouhodobě má ve svých strategických koncepcích. Máme Národní strategii rozvoje sociálních služeb a už na období 2016 až 2025. Máme Akční plán rozvoje sociálních služeb - 2017 až 2018. Tam všude se o tomhle všem koncepčně hovoří. Já vím, ti z vás, kteří se tímto nezabývají, zabýváte se jinými oblastmi, si možná myslíte, proč takto podrobně to rozříkávám. Já chci ukázat, že to nejsou planá slova, když kritizujeme tuto vládu, že důležité systémové věci, kvůli kterým jsou tisíce pečujících a desetitisíce klientů stále ještě v obrovské nejistotě, že je v této nejistotě udržují prostě proto, že neplní své uložené úkoly, koncepční povinnosti.

Zkrátím to. Těch míst, na něž bych mohla jasně upozornit a jsou důležitá pro až skutečně statisíce lidí palčivě, je to lékařská posudková služba, kde jsou neuvěřitelné průtahy v řízeních. A jenom dám takovou perličku. Vlastně lhůty podle správního řádu neplatí v okamžiku, kdy zdravotní stav posuzuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení. Stopne se to. Neběží to po tu dobu. Vypne se správní řád. Takovéto věci u nás jsou.

Ale jak jsem slíbila, pochvala. Chci pochválit snahy této vlády v oblasti zlepšení přístupu k nějakým možnostem v porodnictví, k nabídnutí více alternativ, k větší podpoře kojení. Nezdá se to, je to i důležité pro porodnost, ale na druhou stranu tohle pro důchodovou reformu fakt nestačí.

Co pak hovoří o vašem postoji k bydlení, k dostupnosti bydlení, není jen to, že neplníte svůj programový závazek vytvořit k němu legislativu, ale i rušíte Státní fond rozvoje bydlení. A jenom uzavřu, že namísto ambiciózních cílů v té oblasti IT systémů právě na Ministerstvu práce, které by nám umožnily konečně mít informace, které roky chybí, pro rozhodování vás i odborníků, tak namísto toho dále odsouváte ten projekt jednotného místa, jednotných databází, zkratkou JISPSV. Vaše vláda tento klíčový projekt posunula až na rok 2022, a kdo ví jestli.

Zkrátka já vím, vy se potřebujete domlouvat třeba o tom, jak vyřešit, jakým číslem zvednout rodičovský příspěvek, ale tím to uzavřu, i když naleznete po mnoha a mnoha měsících nějakou shodu jako poslepovaná koalice na tom čísle, tak nenabídnete to systémové řešení, aby se taková šaráda neopakovala. My máme v Pirátech připraven návrh pravidelné automatické valorizace rodičovského příspěvku obdobným systémem, jako je tomu u důchodů. Chceme, abychom zkrátka neplýtvali jako poslanci, jako vláda čas nás všech i občanů, kteří to sledují, jaksi na debaty o jedné částce, druhé částce, aby byl automat, aby bylo možné do budoucna řešit ty systémové podstatné věci.

A mimochodem kromě toho, že jsme si vždy přáli, ať obíhají po úřadech data, ne lidé, tak jsme si také přáli, ať třeba po sociálních sítích obíhají recepty, ať tam jsou návody na to, co uvařit k večeři, ale ne ať obíhají návody na to, jak si prodloužit rodičovský příspěvek. A teď tím, jaká je obrovská nejistota a jak už tedy bylo předloženo řešení, že to bude pouze pro aktivně pobírající a že není zvýšen ten spodní limit, tak si akorát lidé sdílení informace o tom, jak se s tím popasovat. Tohle si nepřeju, chci systémová řešení, i proto nemá tato vláda moji důvěru.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Tomáš Jirsa, MBA byl položen dotaz

O Německu si nedělám iluze

Naopak si myslím, že je strůjcem stávající ekonomické krize, ale lze mu vyčítat, že chce svým lidem pomoci? Není spíš smutné, že to nedělají i ostatní? To, že na to nemají je to, co by se mělo řešit, nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

SPOLU: Ustoupili jsme Pirátům a nabídli jim resorty, které požadovali. Přesto odmítli. Zahajujeme jednání o menšinové radě

13:00 SPOLU: Ustoupili jsme Pirátům a nabídli jim resorty, které požadovali. Přesto odmítli. Zahajujeme jednání o menšinové radě

Zablokovanou situaci v Praze se snažila koalice SPOLU vyřešit nabídkou všech silových resortů v Radě…