Sehnalová (ČSSD): Jeden člověk vsadil vše na jednu kartu a bere si za rukojmí téměř 600 tisíc občanů

04.04.2019 8:35

Otevřený dopis, který jsme zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty k projektu nové nemocnice ve Zlíně

Sehnalová (ČSSD): Jeden člověk vsadil vše na jednu kartu a bere si za rukojmí téměř 600 tisíc občanů
Foto: Facebook Olgy Sehnalové
Popisek: Olga Sehnalová
reklama

Zlínský kraj 3. dubna 2019

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli

obracíme se na Vás jakožto demokraticky zvoleného zástupce občanů kraje, ve kterém společně žijeme, v době před zásadním rozhodnutím o dalším směřování zdravotnictví ve Zlínském kraji.
Váš hlas může na desítky let rozhodnout o tom, jak dostupnou a zda vůbec dostupnou budou mít občané Zlínského kraje nejen superspecializovanou, ale také běžnou akutní péči. V konečném důsledku postupně až po úroveň péče praktického lékaře, protože ve zdravotnictví vše souvisí se vším a nepromyšlený a zbytečný zásah do dlouhodobě utvářené struktury a rozsahu zdravotnických činností povede k devastaci pracovních týmů, narušení systému vzdělávání lékařského i nelékařského personálu a k prohloubení již tak citelného nedostatku zdravotnického personálu. Platí již mnohokrát zmíněný argument, že zdravotní péče není o budovách, ale zejména o lidech a vztazích mezi nimi.

Stojíte před významným strategickým rozhodnutím, jakých v životě krajského zastupitele nebývá mnoho a které se dotýká jedné ze základních potřeb člověka. U každého z nás v průběhu života nastávají okamžiky, kdy se bez zdravotnictví neobejdeme. Nenechte se ukonejšit tvrzením, že rozhodujete „jen“ o stavbě budovy. Záměr tohoto rozsahu má potenciál rozmetat fungující síť nemocnic a v neposlední řadě na desítky let zadlužit náš kraj. A to tím více, pokud krajské zastupitelstvo rozhodlo o souběhu další mnohamiliardové akce, jako je podpora regionální dopravy. Investice do „nejmodernější nemocnice na východ od Berlína“ na sebe nabalí řadu dalších rozhodnutí a potřeb. Investice bude muset být „zhodnocena“, naplno se budou muset roztočit nemocniční baťovské„výrobní linky“. Bude potřeba dalších a dalších finančních prostředků, lidí jako personálu a lidí jako pacientů, výkonů k dosažení vyšších zisků. Položte si jednoduchou otázku, kde se vezmou, když plátci zdravotní péče zjevně nemají zájem zaplatit zvýšený objem péče ve Zlínském kraji v podobě nové nemocnice a zatím pouze vedou se zástupci kraje nezávazné debaty, jak dokládá dopis VZP ze dne 7. 3. 2019 a který máme k dispozici.

Připravovaný projekt, který ovlivní organizaci zdravotní péče v našem kraji, má charakter zařízení pro produktivní část populace, mobilní, s dobrou orientací. Demografický výhled kraje je však naprosto opačný. Jako krajská populace vymíráme a stárneme, výhled na index stáří 134 (počet obyvatelnad 65 let na 100 dětí do 15 let) není radostný, budeme na prvním místě v republice. Nyní se o toto první místo zatím dělíme s dalším z krajů s hodnotou 122. Dle našeho názoru musíme běžnou zdravotní péči co nejvíce přiblížit k stárnoucímu pacientovi, nikoliv opačně. Pro tento záměr máme v kraji ideální rozložení nemocnic, které raději kultivujme a starejme se dobře o personál, který je tím nejdůležitějším, co pro pacienty potřebujeme.

Ano, máme problém s areálem v KNTB. Proč ale tento problém přenášet do ostatních okresů a riskovat rozpad krajského zdravotnictví jako takového. Vraťme se zpět k diskusi, vraťme se i k plánům na postupnou rekonstrukci stávajícího areálu. Řada odborníků a zkušených manažerů ve zdravotnictví, a to i mimo náš kraj, nevěří, že zrealizovat výstavbu nové nemocnice v zamýšleném rozsahu se podaří v době kratší než deset let a za částku, která je určena nyní pouze z předběžné studie. Na stůl nebyly položeny všechny argumenty pro a proti, nebyla do hloubky analyzována rizika, která hrozí jak z ochromení systému zdravotní péče, tak z nezadržitelných vnějších vlivů, zejména negativních dopadů ekonomických cyklů. Rozhodnutím o tak rozsáhlé investici rozhodnete de facto o postupném zastavení investic do ostatních okresních nemocnic, do oblasti školství, sportu, dopravní infrastruktury, kultury atd. Bude se šetřit na všem. Zastavíte rozvoj nemocnic v okrese VS, KM, UH a zbavíte se tak pojistky, kterou krajské zdravotnictví v těchto menších nemocnicích má a odkud už opakovaně ve vztahu ke KNTB byla pomoc poskytnuta. V neposlední řadě bude po dlouhou dobu chátrat a zastarávat i současná krajská nemocnice, do které nebude účelné investovat.

O aktuálním technickém stavu nemovitostí KNTB jsme nesčetněkrát slyšeli pouze jednostranné katastrofické informace. Existují však odborné názory vypovídající o něčem jiném. Podle nich by co nejčasnější zahájení výstavby interního pavilonu a příslušenství urgentního příjmu na základě obnoveného stavebního povolení mělo zásadní a velmi rychlý efekt s dopadem do dlouhodobého zajištění chodu a funkčnosti nemocnice. Námitky, že provoz stávající nemocnice bude stavbou rušen, nejsou podle těchto odborníků relevantní. Dostavby a rekonstrukce objektů ve stávajících areálech probíhají prakticky ve všech nemocnicích, bez významného zásahu do jejich provozu při správné organizaci a řízení. Z prostředí kraje je možné dokumentovat výstavbu interny ve Vsetíně a novou výstavbu pavilonů chirurgie a interny v Uherském Hradišti.

Jsou Vám a všem obyvatelům kraje předkládána svévolná a rádoby odborná stanoviska o možnostech financování a investiční náročnosti výstavby nemocnice na novém staveništi a ve stávající nemocnici. Pavilon nové interny s příslušenstvím urgentního příjmu měl stavební povolení od roku 2011. Z důvodu proklamované stavby supernemocnice nebylo zájmem KNTB ani hejtmana usilovat o jeho prodloužení. Je však nutno si uvědomit, že stávající interna KNTB vyžaduje okamžitý a odpovědný přístup, protože údržba byla dlouhodobě odkládána zdůvodu předpokládané realizace stavby nového objektu. Stav stávající interny je za hranicí únosnosti. Současné havárie v provozu je možné rovněž připsat na účet zrušené výstavby. Pavilon nové interny s urgentním příjmem by spojil komunikačně a funkčně objekty gynekologie a gerontologie se stávající (v budoucnu rekonstruovanou) budovou interny (s nově přemístěnými obory) a pavilonem chirurgie do jednoho celku – polybloku, který je současným trendem v realizacích nemocnic ve světě. Postupná oprava a rekonstrukce stávajících objektů, která stejně průběžně a dlouhodobě probíhá, bude zároveň dle odborných podkladů méně finančně náročnější než nová výstavba (dle celostátních ukazatelů může činit 30 –35 %). Informace o 200 % nákladů na rekonstrukci a 12 letech nejsou dle odborných vyjádření objektivní. Do nemovitostí KNTB bylo v posledních deseti letech investováno přes 600 mil. Kč. Je zde vybudovaná infrastruktura inženýrských sítí, tepelného zdroje, kuchyně. Toto vše bude nutné na novém staveništi vybudovat zcela nově s podstatně vyššími náklady v rámci celé astronomické investice. Dovedete si představit likvidaci částí KNTB, do kterých bylo tolik investováno? Likvidaci onkologie, přístavby lineárního urychlovače, nových pracovišť PET-CT, MR, chirurgických sálů, gynekologie a gerontologie jen na základě svévole?

Pro bezproblémový průběh záměru výstavby nového areálu nebyl nikdy představen komplexní model financování včetně dopadů do ostatních oblastí spravovaných krajem. Ze strany státu žádný závazný příslib spolufinancování neexistuje, podněty pro zamýšlený Národní investiční program se zatím pouze shromažďují, jak vyplynulo z odpovědi ministryně pro místní rozvoj na ústní interpelaci v parlamentu 14. března 2019.

Hrozí, že kvůli unáhlenému rozhodnutí, do kterého celé krajské zastupitelstvo žene jediný člověk a které nevzalo v potaz veškerá rizika, se budeme pohybovat v bludném kruhu. Ekonomický cyklus nás velmi brzy dostihne a donutí přehodnotit priority. Postupná rekonstrukce a rozložení finanční zátěže v čase je varianta, kterou je nutné se znovu a objektivně zabývat. I ve špatných časech budeme mít fungující krajskou nemocnici, která vždy po dokončení etapy bude o kus blíž k dokonalosti. Nepleťme se, časově nebude rozdílu mezi rekonstrukcí a stavbou nové nemocnice, odborníci před přehnaným optimismem varují. Co s rozestavěnou a nefunkční supermoderní budovou a původním chátrajícím areálem?

To, že připojíte svůj hlas k tomu, aby se kraj bezprecedentně zadlužil, vás za toto rozhodnutí bude činit zodpovědné, a to nejen před občany kraje. Situace má vysoká rizika s dopadem na téměř 600 tisíc obyvatel kraje. Rizika nebyla dostatečně do hloubky prozkoumána a analyzována, nebyly nabídnuty pojistky v případě naplnění hrozeb z takto riskantní operace. Je výsměchem krajským zastupitelům, že nebyl zpracován a předložen skutečně nezávislý a podrobný oponentní posudek. Každý zodpovědný manažer vám řekne, že nemít připravena zadní vrátka v podobě krizové varianty je trestuhodný hazard.

Jeden člověk vsadil vše na jednu kartu a bere si za rukojmí téměř 600 tisíc občanů kraje. Potřebuje k tomu váš hlas. Důkladně a poctivě přemýšlejte, zkoumejte, ptejte se. Nerozhodujte pod tlakem. Jste tím povinován (povinována) svým voličům. Rozhodujte se vší vážností a zodpovědností o nejdražší investici v historii Zlínského kraje.

MUDr. Jaromír Bernátek, předseda, OS ČLK Zlín
MUDr. Helena Fukalová, předseda OS ČLK Vsetín
MUDr. Jaroslav Novák, předseda OS ČLK Kroměříž
MUDr. Jan Píštěk, předseda OS ČLK Uherské Hradiště
představenstvo OS ČLK Kroměříž
představenstvo OS ČLK Uherské Hradiště
MUDr. Olga Sehnalová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu
Ludmila Šromotová, sálová sestra, Kroměřížská nemocnice a. s.
MUDr. Ivana Horková, primář, Kroměřížská nemocnice a. s.
MUDr. Richard Kreml, lékař, Kroměřížská nemocnice a. s.
MUDr. Miloš Kucián, praktický lékař pro dospělé, Kroměříž
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, lékař, Kroměřížská nemocnice a. s.
MUDr. Tomáš Šindler, praktický lékař pro děti a dorost, Holešov

Příloha: Aktuální technický stav nemovitostí KNTB ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hašek (ČSSD): Krize jako příležitost dohody nás všech o novém Česku

20:35 Hašek (ČSSD): Krize jako příležitost dohody nás všech o novém Česku

Dnes, uprostřed pohnuté doby, si sociální demokracie připomíná 142 let od svého vzniku. Je to symbol…