Senátor Trešl: Samosprávy nechtějí, aby hněv za zpackaný stavební zákon dopadl na ně

17.04.2024 18:09

Projev na 23. schůzi Senátu ČR 17. dubna 2024 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Senátor Trešl: Samosprávy nechtějí, aby hněv za zpackaný stavební zákon dopadl na ně
Foto: Facebook
Popisek: Ivo Trešl

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, taky krásné dobré dopoledne, já bych navázal na paní senátorku Marvanovou a také bych měl celkem 3 dotazy. Možná jsem se chtěl zeptat už včera, když jste byl u nás na klubu, ale nebyl na to prostor. Takže tím se omlouvám, že zde možná zdržuji. Ale tím, co zde říkala paní senátorka Marvanová, tak já bych se v tom prvním dotazu chtěl zeptat na změnu také stavebního zákona, který souvisí s tím projednáváním v Poslanecké sněmovně, kde Poslanecká sněmovna schválila v rámci novely zákona o státním fondu podporu investic i změnu stavebního zákona, a to poslaneckým pozměňovacím návrhem změnou v § 34a odstavec 2, kde již dříve tam se dostal soubor staveb, což je stavba se studnou nebo stavba s čističkou odpadních vod nebo podobné, k jejichž povolování jsou příslušné pouze od 1. 7. stavební úřady na obcích s rozšířenou působností, to znamená ty trojkové obce. A bylo to vyjmuto z toho rozhodování těch stavebních úřadů na těch jedničkových a dvojkových obcí, které to dosud dělaly, tak tím pozměňovacím návrhem do toho přibyly ještě bytové domy, což jsou domy s více jak čtyřmi bytovými jednotkami. A to je věc, která třeba úplně nekoreluje s dostupným bydlením, protože, myslím si, oprávněně ty stavební úřady se domnívají, že tato skutečnost, která od 1. 7. na ně dopadne, může znamenat nárůst agendy pro ty úřady na těch obcích s rozšířenou působností. A paradoxně to může to stavební řízení i prodloužit. Čili to je můj první dotaz. Vím, že to nebyl návrh ministerstva, že to bylo poslaneckým návrhem a je to takový podobný přílepek, o kterém tady mluvila paní doktorka Marvanová, nebo paní senátorka, příkladem třeba může být výstavba kolem prahy, kde v podstatě tímto rozhodnutím se bytové domy budou povolovat pouze v Černošicích, která je obcí s rozšířenou působností, a třeba stavební úřad Jesenice nebo Hostivice, kde se staví poměrně rychle, tak o tom rozhodovat nebudou. Proto je toto považováno za velmi nešťastné a nekoncepční řešení. Takže to je ten první dotaz. Druhý dotaz bych měl na vás, ono už tady i zaznělo, vy jste při projednávání toho minulého bodu nakousl to, že dochází k určitému odchodu z nejrůznějších důvodů, ale i ten nový náběh nového stavebního zákona vede k tomu, že odchází úředníci ze stavebních úřadů, nechtějí se učit ten nový systém. A je spoustu úřadů, kde odešlo – mluvil jsem s kolegou senátorem Adámkem, že jim odešlo v Šumperku 5 úředníků v průběhu jara. Takže také se dostali do určitých problémů. A zde, když tady byl kulatý stůl v Senátu, tak sdružení tajemníků navrhlo nebo poprosilo, zdali by nemohly být změkčeny nebo rozšířeny ty kvalifikační předpoklady pro ten nábor těch úředníků, protože v současné době se to vztahuje pouze na středoškoláky se stavebním vzděláním a vysokoškoláky stavebníky, architekty a právníky. A zvláště ty vysokoškolské profese je velký problém na ty obce s rozšířenou působností, na ty stavební úřady sehnat, zaplatit a podobně. Vy jste tam reagoval, že se vám ten návrh líbí, ať vám tedy zašlou nějaké ty návrhy. A že jste ochotný nebo jako ministerstvo se o tom bavit, ale někdy před cca 3 týdny proběhl nějaký videomeeting, kde bylo řečeno, myslím si, že paní Hadžič, že nějaká změna nepřipadá – jestli v současné době nebo do budoucna – v úvahu, že v podstatě trváte na těch 4 profesích, které tam jsou. Takže to je můj druhý dotaz. A třetí dotaz, na ten už jste tady částečně odpověděl, tím, že příští týden nebo za 14 dní představíte nějakou tu pilotní verzi na tom veletrhu, a bylo přislíbeno tedy, že i ty stavební úřady v průběhu května budou už moct mít nějakou tu pilotní verzi, i stavebníci, aby se měli čas aspoň těch 6 týdnů seznámit, takže jestli toto platí? A předpokládám, že ano, no. Protože očekává se od toho 1. 7., že to třeba nemusí fungovat hned. Já bych si moc přál a všichni by si moc přáli, věřím, že i vy, aby to fungovalo, nebo aby ten náběh byl co nejjednodušší a nejrychlejší. Ale s těmi zkušenostmi z náběhu různých agend a portálů, ty tady jsou, a samozřejmě ty stavební úřady a ti úředníci budou ti první, na koho bude padat hněv případných stavebníků nebo občanů za to, že to nefunguje. A ty samosprávy by byly velmi nerady, aby odpovědnost za problémy s digitalizací stavebních řízení dopadla právě na ty jejich hlavy, když mají jen minimální šanci něco ovlivnit. A závěrem je ale potřeba říci, že samosprávy nejsou proti digitalizaci. Myslím si, že většina je pro to zjednodušení, zrychlení, ale mají však obavu, aby všechno fungovalo ke spokojenosti stavebníků a úředníků stavebních úřadů. Takže já držím všem – ministerstvu, vám, pane ministře, a i všem stavebním úřadům palce, aby to od toho 1. 7. co nejjednodušeji a nejrychleji naběhlo. Děkuji.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Peštová (ANO): Už otevíráme ministerstva úplně pro všechny?

23:08 Peštová (ANO): Už otevíráme ministerstva úplně pro všechny?

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 24. května 2024 k zákonu o státní službě