Senátor Vilímec: Cílem je prodloužit účinnost snížení daně u motorové nafty

20.09.2022 16:02

Projev na 29. schůzi Senátu 20. září 2022 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Senátor Vilímec: Cílem je prodloužit účinnost snížení daně u motorové nafty
Foto: ODS
Popisek: Vladislav Vilímec

Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, my jsme dnešního dne projednali novelu zákona o spotřebních daních, senátní tisk č. 295. A po úvodním slově předkladatele zastoupeného Zbyňkem Stanjurou, ministrem financí, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor doporučuje Senátu PČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném PS, určil mou osobu zpravodajem i na schůzi Senátu a pověřil mě, abych předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

Jak již pravil pan ministr, obsahově to není složitý zákon. Cílem tohoto návrhu zákona je prodloužit účinnost období, po které platí stávající snížení sazby spotřební daně u motorové nafty ve výši 8450 Kč na 1000 litrů, a to z původně avizovaného 30. září až do konce roku 2023. Protože tato daň, toto ustanovení v zákoně o spotřební dani je také provázáno s tzv. vratkou zelené nafty, takže zároveň dochází i k ponechání výše vratky části spotřební daně z motorové nafty spotřebované při činnostech v zemědělské prvovýrobě, tzv. zelené nafty na úrovni 7300 Kč do konce roku 2023. 1. 10. se to pak zvyšuje na 8500 Kč, ta vratka. A pokud se týká samotné spotřební daně na naftu, tak 1. 1. 2024 se, pokud se něco nestane, se zvýší spotřební daň na 9950 Kč u nafty na 1000 litrů.

Pokud se týká paragrafovaného znění zákona, tak účinnost je rozdělena. Navrhuje se nabytí účinnosti zákona dnem následujícím po dni vyhlášení s výjimkou ustanovení v článku 1, bodu 2, 4 a 6 a článku 2, bodu 2 a 5, které nabývají účinnosti oním již avizovaným dnem 1. 1. 2024.

Pokud se týká vlastního způsobu novelizace zákona, tak se využilo ještě platného znění zákona 131/2022, a protože ještě nenastalo 1. 10., tak došlo k novelizaci některých bodů plus doplnění novelizačního bodu, upravujícího opětovné zvýšení sazby daně u bezolovnatého benzinu, na který nedopadá navrhované prodloužení období, po které bude sazba daně snížena.

Důvodová zpráva k příslušnému sněmovnímu tisku 306 obsahuje také teze novely vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení tzv. zelené daně. Má to samozřejmě nějaké rozpočtové dopady, o těch mluvil pan ministr financí. Ony konzervativní, ty maximálně možné, jak podtrhl, dopady, činí do konce letošního a v příštím roce celkem zhruba 12 mld. Kč s tím, že daňové inkaso se dělí mezi státní rozpočet, který dostává 99,9 % z výnosu, z inkasa spotřební daně se Státním fondem dopravní infrastruktury. Ten dostává 9,1 %. Na jednání hospodářského výboru jsme diskutovali, že by bylo možná dobré ta procenta upravit do smysluplnější podoby, protože nikdo neví, proč je 9,1, to je nějaká historická záležitost z doby původního návrhu rozpočtového určení daní.

Poslední věc, návrh zákona byl schválen ve sněmovně drtivou většinou hlasů, 142 hlasy. Pouze asi 3 hlasy se zdržely. Návrh hospodářského výboru i návrh můj je schválit tento návrh zákona v předloženém znění tak, jak doputoval do Senátu z PS.

Děkuji.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Názory

Souhlasíte se mnou, že jsou dnes lidé z jiným názorem než má tato vláda označováni za troly, dezinformátory či nějakou pátou kolonu? A tito lidé zase opačný tábor nazývají pražskou kavárnou apod. Jak přesně byste chtěla tyto lidi stmelit? Jde to vůbec? Slibovali to už mnozí a zatím přilili spíš olej...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda na boj připravena není, a ještě dlouho nebude

18:45 Vích (SPD): Armáda na boj připravena není, a ještě dlouho nebude

Se závěrem roku přichází bilancování, a v oblasti Ministerstva obrany se není moc čím chlubit.