Skopeček (ODS): Tento zákon má pramálo společného s bojem proti alkoholismu či cigaretám

9. 7. 2019 19:36

Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny dne 9. 7. 2019 k prvnímu čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Skopeček (ODS): Tento zákon má pramálo společného s bojem proti alkoholismu či cigaretám
Foto: Archiv Jana Skopečka
Popisek: Poslanec Jan Skopeček
reklama

Děkuji pěkně. Několik poznámek k navrženému zákonu.

Já myslím, že jsme skočili na špek vládě, který na nás připravovala, protože už dlouhou dobu od samého začátku tady diskutujeme o tom, jakým způsobem je nejlepší bojovat se závislostmi, ať už alkoholovými, cigaretovými, nebo hazardními, přičemž cíl zákona je úplně někde jinde. A můžeme se podívat a ten cíl zákona je vetknut v samotném názvu zákona. Takže když si zákon přečtete, tak to není vládní návrh zákona bojující proti spotřebě alkoholu a snížení hazardu v České republice, ale je to vládní návrh zákona v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. To je hlavní a jediný cíl tohoto návrhu zákona. To, že si sem paní ministryně pozvala svého stranického kolegu, aby udělal vějičku tomu, že se snaží vytahat z kapes daňových poplatníků další peníze navíc, to je možná hezké divadlo, ale ten cíl zákona je vetknut v samotném názvu, to znamená mít více peněz z rozpočtu, ještě více přerozdělovat, mít peníze na nesmyslné sliby, které hnutí ANO naslibovalo. A ono to není vetknuto jenom v názvu. Když se podíváme na to, s čím počítá paní ministryně, že z titulu schválení tohoto zákona bude plnit státní rozpočet, tak ta největší položka, kterou má tento zákon přinést, ten největší objem peněz není z cigaret, ani alkoholu, ten je ze zdanění technických rezerv pojišťoven, čili kdyby paní ministryně byla férová, tak spíše, než že se tady začne etuda o tom, jak zachránit zdravotní stav obyvatel, tak by se návrh zákona také mohl jmenovat zákon na snížení finanční stability finančního systému. Protože co jiného je sáhnutí na rezervy pojišťoven, které dobrovolně tvoří nad povinnou evropskou legislativu, než zdanění dobrovolných rezerv pojišťoven, rezerv, které mají sloužit pojišťovnám v období, kdy je více pojistných událostí.

Čili opravdu tento zákon má pramálo společného s tím, že by chtěl bojovat proti alkoholismu či cigaretám, tomu možná věří jenom pan ministr zdravotnictví, ten zákon má přinést další peníze hnutí ANO, aby mohlo ještě více přerozdělovat a ještě více slibovat před dalšími volbami. Koneckonců ta nefér argumentace se objevuje i v důvodové zprávě. Paní ministryně konstatuje, že z důvodu zvyšující se inflace, z důvodu zvyšujících se reálných příjmů obyvatel klesá relativní daňové zatížení alkoholu a že je potřeba proto sazby aktualizovat, protože lidé berou více peněz a rostla inflace, a tudíž je potřeba i zareagovat v daních. Ale proč si paní ministryně nevzpomene na pár měsíců zpátky, kdy jsme tady projednávali náš společný návrh s panem Ferjenčíkem a s Piráty, kde jsme se pod stejnou argumentací toho, že vzrostly příjmy obyvatel a mzda a že vzrostla inflace, snažili po letech aktualizovat a navýšit základní slevu na poplatníka. Tam ten argument zvyšujících se reálných mezd a zvyšující se inflace paní ministryni nezajímal, protože to by vedlo ke snížení daňových příjmů, ale když se to hodí, když je možné vytahat další daně z peněz daňových poplatníků, tak tento argument použijeme. Jak je to možné? To je přece naprosto šílené, že používáme argument jenom ve chvíli, kdy se to hodí pro to, abychom mohli vytahat z kapes daňových poplatníků další peníze.

Důležité je připomenout, v jaké době přichází návrh na zvýšení daní. Návrh zákona přichází v době, kdy po šestiletém vládnutí hnutí ANO na Ministerstvu financí máme vůbec rekordně nejvyšší daňové břemeno v České republice v historii. V roce 2017 byla složená daňová kvóta na úrovni 35,4 %, v následujících letech, i podle materiálu Ministerstva financí, předpokládá Ministerstvo financí, že daňová kvóta dále poroste, takže budeme mít ještě větší daně, než máme dnes, které už dnes jsou na historicky nejvyšší úrovni.

Hnutí ANO a paní ministryně tak překonává období ekonomické recese, kdy z důvodu poklesu hrubého domácího produktu daňová kvóta logicky roste, ale překonává i období Vladimíra Špidly a levicových vlád. Tak úspěšné je hnutí ANO ve vytahování dalších a dalších peněz z kapes daňových poplatníků. Levicové vlády, pravicové vlády, růst, pokles, všechno tato vláda a Ministerstvo financí pod hnutím ANO překonalo a díky hnutí ANO jsme se dostali na rekordně nejvyšší daňové břemeno v historii České republiky. Chci se zeptat paní ministryně, kam to bude pokračovat? Máte nějakou mezní veličinu, kam až chcete daňovou kvótu dotáhnout, když už dneska je na rekordní úrovni a překonali jste i Špidlovu vládu? Máte aspoň nějaký nevyřčený cíl, že v uvozovkách při 38 % už zvyšování daní zastavíte? Vláda, která si v médiích dovolí říkat, že je to vláda, která daně nezvyšuje, nebo dokonce snižuje? V historii České republiky nejvyšší daně díky hnutí ANO a máme tu opět od hnutí ANO návrh, který je chce dále zvýšit.

Myslím si, že je skutečně nejvyšší doba, aby finanční ústavu České republiky vedle takzvané dluhové brzdy doplnila i daňová brzda. Já tady za klub ODS slibuji, že už na ní pracujeme a že na podzim ji předložíme, protože jsem přesvědčen, že s touto vládou, která nemá strop v tom, kdy přestat tahat z kapes daňových poplatníků další peníze, je nezbytné, aby takováto pojistka, takováto brzda ve finanční ústavě České republiky byla, protože za chvíli by nám, nebo občanům České republiky a firmám, nezbývaly žádné peníze, pouze by přerozděloval státní rozpočet a přeposílal by dotace pouze firmám, které uzná za vhodné a lidé by nejlépe neměli peníze žádné a byli by na vládě závislí formou nejrůznějších sociálních dávek a fiskálních transferů. To je možná ten skutečný cíl hnutí ANO, aby skutečně co největší objem rozdělovali lidem za ně. Tato vláda je kouzelná. Na jedné straně se chlubí tím, že zvyšuje důchody, na jedné straně se chlubí tím, že rostou průměrné příjmy, ale hned ve druhém kroku zvýší daně, aby peníze, které v uvozovkách lidem poslala navíc, aby je jinou cestou zase získala zpátky do státního rozpočtu. Možná to umí píárově dobře ovlivnit, ale pro tuto zemi, pro občany a pro českou ekonomiku to určitě dobrá zpráva není.

Teď bych se zastavil u některých bodů, některých daní, které paní ministryně navrhuje zvýšit.

Za jeden z nejproblematičtějších a nejšílenějších návrhů považuji zdražení technických rezerv pojišťoven. Je to opatření, které jde proti stabilitě finančního systému v České republice. Uvědomte si, že chcete trestat pojišťovny za to, že nad rámec minimálních rezerv tvoří do budoucna dobrovolné rezervy, které mají zajistit jejich stabilitu v období, kdy budou více vyplácet díky více pojistným událostem. Saháte prostě na peníze lidí, kteří platí pojišťovnám působícím na českém trhu, vůbec tomu nerozumím, respektive rozumím tomu, protože poté, co už se vám podařilo vysát a vysávat privatizační rezervní fond, který byl také v minulosti určen jako rezerva například na důchodový systém ve chvíli, kdy by šel do deficitu, tak ten už dneska vysáváte a pomáháte si těmito penězi, na které si nedovolila sáhnout žádná předchozí vláda. Pomáháte si s ním v aktuálním rozpočtu, ale už je vám to málo, už saháte i na peníze soukromých subjektů, pojišťoven a lidí, kteří pojišťovnám platí.

Zdanění tabáku. Opět velmi výrazný nárůst ceny nejenom podle procenta, ještě se k tomu musí přidat, že i díky DPH bude zvýšení větší, než kolik znamená zvýšení spotřební daně. Tady samozřejmě chci říct jednu podstatnou věc. Mě to číslo samotného překvapilo, nicméně 30 % trhu s cigaretami dneska funguje tak, že 30 % cigaret si kupují zahraniční subjekty, jde zejména o přeshraniční obchod, kdy si zejména občané Německa a Rakouska jezdí za hranice České republiky kupovat cigarety, protože jsou pro ně levnější než v jejich vlastní zemi, což pomáhá samozřejmě českému státnímu rozpočtu, protože tyto peníze utracené na spotřební dani a DPH jsou příjmem českého státního rozpočtu, nikoliv příjmem německého či rakouského státního rozpočtu.

Samozřejmě se dá očekávat, že takto prudký nárůst spotřební daně na tabák povede i k tomu, že poklesne motivace jezdit do České republiky si tyto cigarety kupovat a raději němečtí a rakouští občané tyto cesty zastaví a budou kupovat cigarety ve své vlastní zemi a budou tak plnit svůj vlastní rozpočet, aniž by pomáhali rozpočtu v České republice.

Když jsme projednávali daňový balíček na podvýboru pro daně, paní ministryně, tak tam byl váš náměstek, který přinesl analýzu toho, jaké daně jsou v okolních zemích, kde argumentoval, kde všude jsou větší. Jenom zapomněl na to, že v České republice je jiná cenová úroveň než v Německu či Rakousku a srovnání daňových sazeb v absolutní hodnotě je naprosto bezcenná informace. Divil jsem se, že někdo z Ministerstva financí vůbec s tímto argumentem, s touto fatální neznalostí může na podvýbor pro daně přijít a argumentovat tam ve prospěch tohoto zákona. Analýza neobsahovala ani srovnání cenových hladin, ale neobsahovala ani důkladnou analýzu a debatu právě o elasticitě poptávky, zejména u produktů, jako jsou cigarety a jako je alkohol. Protože to riziko, že se skutečně projeví zvýšení zejména alkoholu v tom, že prohloubí sociálně patologické jevy u nejslabších sociálních skupin, je skutečně velké, protože myslím, že nemusíme studovat velké analýzy, ale jestliže si lidé, kteří jsou zkrátka zvyklí si kupovat nějaké množství alkoholu, někteří jsou dokonce závislí, jestli si myslíte, že tuto spotřebu si odpustí ve chvíli, kdy se jim zvýší spotřební daň, tak si myslím, že se všichni mýlíme, že si lžeme do vlastní kapsy a že jediný efekt bude skutečně ten, že ze svého disponibilního příjmu ukrojí jeho relativně větší část na výdaje spojené s alkoholem a s cigaretami a méně jim zbyde na ostatní produkty a služby, které pro svou rodinu kupují. Čili tento zákon nemá žádný pozitivní aspekt toho, že by pomáhal těmto sociálním skupinám, ale spíše problémy jejich rodin a jejich situace ještě zvýší.

Ze všech těchto důvodů se připojuji k místopředsedovi Poslanecké sněmovny. Rovněž jsem chtěl dát návrh na zamítnutí toho zákona. Myslím si, že i bez těchto argumentů stačila už ta dichotomie v argumentaci pana ministra zdravotnictví a toho, co se píše v důvodové zprávě, kdy jedno ministerstvo argumentuje, že to povede ke snížení spotřeby, druhé ministerstvo argumentuje, že to naopak povede ke zvýšenému výběru daní z tabáku a alkoholu. Myslím, že obojí není dost dobře možné a že by si nejprve měla tato ministerstva vyjasnit, jaký efekt je silnější. Já se obávám toho efektu, že poroste černý trh, ať už s cigaretami, ale i alkoholem. U alkoholu jsme před pár lety měli myslím si dost tragickou zkušenost a já bych ji nerad opakoval, nerad bych motivoval spotřebitele, aby alkohol kupovali na černém trhu. A nerad bych, aby se tady rozjela nějaká další metanolová aféra s dopady na životy lidí.

Čili vyzývám tuto vládu, aby v době, kdy tahá z kapes daňových poplatníků nejvíce peněz v historii České republiky, aby si na chvíli konečně dala stopku, aby se také podívala na výdajovou stranu rozpočtu, aby nechala vydechnout daňového poplatníka a neuvalovala na něj další daně, a to ještě v tak nebezpečných oblastech, kde to může vést k tomu, že se rozbují černý trh s negativními dopady na zdraví obyvatelstva.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Europoslanci nezastavili možnost postihu za držení olověného střeliva a olůvek

22:30 Zdechovský (KDU-ČSL): Europoslanci nezastavili možnost postihu za držení olověného střeliva a olůvek

Evropským parlamentem bohužel neprošla námitka (292:365) ohledně legislativy zakazující i jen držení…