Staněk (ČSSD): Chci vědět, kdo připravuje ty klíčové podklady pro členy Rady České televize

18.10.2019 1:22

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 17. října 2019 na téma činnost a hospodaření České televize.

Staněk (ČSSD): Chci vědět, kdo připravuje ty klíčové podklady pro členy Rady České televize
Foto: Hans Štembera
Popisek: Antonín Staněk
reklama

Děkuji, pane předsedající. Bývá výhodou člověka, který je trpělivý a počká si, že se dočká. Tím pádem z velké části se budu moci oprostit od některých věcí, které jsem si ve svém vystoupení připravil, protože je už přede mnou řekli předřečníci a z úcty k vám, paní poslankyně a páni poslanci, nebudu ty věci opakovat. Nicméně několik poznámek k tomu, co zde zaznělo a k tomu tématu, o kterém dnes debatujeme. Myslím si, že je všem, kdo viděli pozvánku na seminář pro poslance Parlamentu České republiky, zcela jasné, že tím, kdo žádal o svolání tohoto semináře, byl skutečně pan generální ředitel České televize a že kdyby nebylo tohoto semináře, na kterém se prezentovali členové Rady České televize tak, jak se prezentovali, tak si myslím, že by málo z nás mělo takové argumenty, které dneska tady předkládáme.

Já si vzpomínám, že obdobně byl svolán seminář pro poslance Parlamentu České republiky s odborníky na ústavní právo, kde poslanci měli být informováni a poučeni o tom, kdy dochází k porušení Ústavy České republiky, kdy nedochází a jak je to s pozicí pana prezidenta. Tehdy na tento seminář přišlo něco málo poslanců, důvod byl uveden - pondělí, poslanecký den. Na seminář v České televizi přišlo téměř 50 poslanců. Sám předsedající to označil za mimořádný úspěch a opravdu ten seminář byl velmi intenzivně navštíven.

Já sám osobně jsem velmi ocenil vystoupení pana poslance Faltýnka, prostřednictvím pana předsedajícího, který vyzval už na tom úvodu, abychom se věnovali hospodaření, tedy tomu tématu, pro který seminář byl svolán. A musím říci, že během celé té doby nezaznělo jediné téma, které bychom mohli říci, že bylo politizované, že bylo o něčem jiném, než o hospodaření, a všichni poslanci, kteří byli přítomni na tom semináři, byli připraveni a kladli věcné otázky členům Rady České televize. Já musím říci, že to nebyly otázky, kterými by se útočilo na pozici generálního ředitele České televize. Ty otázky směřovaly na námi zvolené zástupce, kteří mají v popisu své práce a ve své odpovědnosti starat se s péčí dobrého hospodáře o to, aby činnost a hospodaření České televize byly v souladu s legislativou, zákony České republiky, dobrými mravy a se vším, co si všichni občané České republiky přejí.

Já jsem na semináři byl a každý, kdo na něm byl a nemá ty informace zprostředkované, musí potvrdit jednu děsivou skutečnost. Na většinu otázek odpověděl předseda Rady České televize, že neví a předával slovo buď generálnímu řediteli, nebo jednomu ze zástupců Rady České televize a skutečně odpovědi byly takové, že kdo chtěl, mohl v nich najít odpověď velmi obecnou, velmi povrchní, ale takovou nějakou odpověď. Ale kdo chtěl znát odpověď na konkrétní položenou otázku, tak se ji nedozvěděl. Mě mrzí jedna věc - že čas, který byl mezi tímto seminářem a dnešním jednáním Poslanecké sněmovny o zprávách o hospodaření, nebyl využit na to, aby alespoň jedna, dvě otázky, které jsme položili předsedovi Rady České televize, byly zpracovány a odpovězeny. Aby tak, jako sem přišel pan generální ředitel České televize lobbovat, aby tak přišel předseda Rady České televize a řekl např. - pane poslanče, vy jste měl otázku, kolik finančních prostředků dostala Česká televize za produkty prezentace galerie, o které tady byla řeč. Odpověď by mohla být 100 korun, 1 500, 1 000, ale byla by to odpověď. Místo toho jsem si v novinách přečetl, že otázky poslanců na hospodaření České televize byly účelové, záměrné a v podstatě jsme byli ti obtížní, ten obtížný hmyz, který si dovolil se ptát na konkrétní věci. To mě mrzí, protože já bych ocenil, kdyby pan předseda Rady České televize nebo kterýkoli člen Rady České televize nebo předseda dozorčí komise, která je poradním orgánem, přišli a řekli nám - tady jsou odpovědi, toto jsme stihli za ten týden pro vás připravit. Nic takového jsme se nedozvěděli. Dozvěděli jsme se jenom z médií, že jsme obtěžovali. Nebyl to náš nápad, byl to nápad generálního ředitele svolat tento seminář.

Víte, bavíme se o hospodaření České televize. Hodně příspěvků bylo o hospodaření České televize. A ani jednou jsem zde nezaslechl, že by kdokoli z nás, kdokoli z mých předřečníků zpochybňoval potřebu nezávislosti veřejnoprávních médií. Nikdy nikdo to tady neřekl. Nikdy nikdo. Je nám to podsouváno. Je nám to uměle podsouváno. A je vytvářeno ve společnosti, že tato Poslanecká sněmovna se připravuje zbavit se veřejnoprávních médií. Je to poplašná zpráva! Je to lež! Řekněte, uveďte jediný věcný argument, jedinou citaci kdekoli, že by někdo útočil na nezávislost veřejnoprávních médií. Víte, kdo na to útočí? Útočí na to sama Česká televize tím, jak hospodaří, protože dřív, nebo později alespoň z toho, co jsme slyšeli a co zaznělo i na semináři, se musí dostat do situace, že sem do Poslanecké sněmovny přijde s návrhem na zvýšení koncesionářského poplatku. Já se omlouvám, jsem ministr, který nezná svůj rozpočet, ale jenom blázen by si nedokázal spočítat 135 korun. Pan poslanec Stanjura, prostřednictvím pana předsedajícího, tady řekl přesně, kolik let se nezvedal poplatek 135 korun, jak dlouho můžeme vydržet s touto částkou, jestliže jsme se dívali, že i v situaci určité hospodářské stagnace, kdy finance byly na tom tak, jak byly, nedošlo ke zvýšení toho poplatku, ale přesto nedošlo ke snížení počtu zaměstnanců. Všechny státní instituce, ministerstva jsou neustále tlačena k tomu, aby byla efektivní, aby snižovala počty zaměstnanců. Nic takového tady nebylo. Takže kdy dojde k tomu, že sem přijdou zástupci a řeknou - chceme zvýšit koncesionářský poplatek? Protože - omlouvám se, já jsem si vzal k ruce pouze zprávu z roku 2018 (?), ale ono je to zřejmě celkem jedno. Tak když se podíváte na stranu 24 ve zprávě, struktura příjmů veřejnoprávních médií, tak zjistíte, že státní rozpočet financuje televizi ve Finsku téměř 100 %. A chcete říct, že ve Finsku je porušena veřejnoprávnost médií? Podobně v Nizozemsku je tam státní rozpočet a v dalších zemích. Ale těch 135 korun opravdu nebude stačit. A proto se nedivte, že my poslanci, kteří jsme byli na semináři, kteří jsme se s tím seznamovali, jsme znepokojeni tím, že dříve, nebo později se budeme bavit o navýšení koncesionářských poplatků.

Bylo zde řečeno, kdo platí, velí. Dobře, platí domácnosti. Velí domácnosti. Ale protože máme zastupitelskou demokracii, tak to jsou poslanci Parlamentu, ti volí Radu České televize. Ale my jsme se dozvěděli - a to je samozřejmě přirozené, že Rada České televize není odborníkem ve všech věcech a že si tudíž zvolila dozorčí komisi jako poradní orgán, který jí má poskytnout odborný základ z hlediska hospodaření. A já se ptám, kdo jsou členové dozorčí komise. My najdeme na webových stránkách Rady České televize jejich jména. Ale tady bylo řečeno, my prověřujeme, my se zabýváme jmény, tím, kdo jsou členové rady, my je volíme. Ale nikdo není schopen dohledat, kdo jsou členové dozorčí komise. Mají nějakou vazbu na management České televize, nebo nemají? Já to nevím. Ale mohu mít podezření i z toho, co jsem slyšel a viděl, že by to tak mohlo být. Takže toto je věc, která je opravdu velmi, velmi znepokojující. Já chci vědět, kdo připravuje ty klíčové podklady pro členy Rady České televize.

(Po malé pauze reaguje na kolegu poslance.) Dramatická pauza, protože chtěl jsem říci, že jsem moc dlouho čekal a opravdu to trvalo hodně dlouho, než jsem se dozvěděl klíčovou věc. Byla to paní poslankyně Němcová, která, prostřednictvím pana předsedajícího nám tady řekla velkou hrozbu. Nejde teď o to schválit, neschválit zprávy o činnosti a o hospodaření České televize. Jsme napadáni, že chceme zpochybňovat nezávislá česká média. Ale my se dostaneme za pár měsíců do situace, že nám bude diktováno, koho můžeme a koho nemůžeme zvolit do Rady ČT. Protože tady to zaznělo. Čeká nás dovolba šesti členů Rady ČT. A to je prostor pro nějaké ty čachry, pro nějaké zákulisní dohody, bude to tajná volba. To znamená, že kandidáti, kteří budou navrženi, tak budou zpochybňováni, jestli jsou dostatečně demokratičtí, jestli jsou dostatečně loajální vůči České televizi. Toho jsem se obával! Já se obávám toho, že Poslanecká sněmovna se dostává pod nepřiměřený tlak, aby nerozhodovala podle svého vědomí a svědomí, ale podle toho, co je od ní uměle očekáváno. To je ten důvod, proč si myslím, že řada lidí zde hovoří o tom, že je připravena uvažovat o svém postoji ke schvalování Zprávy o hospodaření. A já říkám ještě jednu věc. Prosím vás, nelžeme občanům České republiky! Nevyvolávejme v nich pocit, že Poslanecká sněmovna chce neschválením dvou zpráv odvolat Radu ČT! Myslím, že zde některý z mých předřečníků jasně přečetl, že Poslanecká sněmovna může - zdůrazňuji slovo může - odvolat Radu České televize ve dvou případech. A to buď, že shledá, že je nekompetentní, anebo v případě, že neschválí dvě po sobě jdoucí zprávy. Ale může. A já znovu říkám: Nikdo tady neřekl, se k tomu chystá. Nikdo tady neřekl, že se to stane a rozhoduje o tom Poslanecká sněmovna. Dvě stě poslanců. Takže o čem je tady pořád vyvolávána panická obava? My prostě jsme jenom reagovali na to, jak byli připraveni členové Rady ČT, jak se připravili na seminář, na který přišlo 50 poslanců, kteří byli připraveni, kteří se ptali a chtěli věcné odpovědi.

Nebudu se tady zabývat jednotlivými informacemi, které v podstatě na semináři zazněly, protože jste měli možnost se s tím setkat a seznámit, ať už prostřednictvím různých výpisů apod., jak tady zaznělo. Já chci jenom říci: Ve všech případech nám jde o hospodárnost. A já si myslím, že to, že se bavíme o tom, jakým způsobem jsou vynakládány finanční prostředky České televize, děláme službu České televizi. Děláme službu 85 % zaměstnanců, kteří v té ČT vytvářejí programy, kteří jsou skryti hluboko za kamerami, bez kterých by ta Česká televize nebyla. A mně jenom vadí jedna věc, a byl jsem jako ministr několikrát dotazován různými médii, kolik je příjem ministra, kolik je příjem náměstků, kolik je příjem managementu ministerstev apod. Proč Česká televize, která si bere za příklad BBC, odmítla zveřejnit platy svých redaktorů? Se slovy, pan ředitel to někde i uvedl veřejně, že se domnívá, že na to ještě společnost není připravena.

To je přece nehoráznost! To je nehoráznost, která prostě je neúctou k akcionářům resp. k poplatníkům, k občanům této země. Takže pak se nedivte, že po takovém semináři existují prostě pochybnosti. Já se omlouvám, ale není to nic proti České televizi a nezávislosti českých médií. Já takové nařčení kategoricky odmítám. Je to o tom, abychom hospodaření měli jasné, transparentní, takové, jaké Česká televize a její redaktoři chtějí po nás. Po poslancích, ministrech, veřejných činitelích a všech.

Děkuji za pozornost. (Potlesk především z lavic ANO.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Malý (Trikolóra): Co blázníte, vždyť jsou tady lidi

9:11 Malý (Trikolóra): Co blázníte, vždyť jsou tady lidi

Je známá věta ze Švejka. Ano, jsou tu lidi, ale nechovají se k sobě jako lidi, a tak jsem si dovolil…