Valachová (ČSSD): Naše děti se zhoršují ve čtenářské gramotnosti

06.12.2019 17:44

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 6. prosince o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Valachová (ČSSD): Naše děti se zhoršují ve čtenářské gramotnosti
Foto: Hans Štembera
Popisek: Poslankyně Kateřina Valachová
reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážená vládo. Slyšeli jsme tady mnohé k matematice. Upřímně řečeno, poslouchala jsem pečlivě, jestli uslyším nějaký argument pro změnu zákona, protože Poslanecká sněmovna je o změnách zákona. Tak takový argument jsem tady neslyšela. Pokud si to provedu jako právnička legislativkyně do úkolů, které jsem slyšela, tak samozřejmě slyšela jsem řadu věcí, týkajících se exekutivních rozhodnutí ministerstva, profesní podpory ministerstva a práce ministerstva. Těch úkolů tady z mého pohledu zaznělo mnoho.

Argument pro změnu zákona jsem slyšela pouhopouhý jeden, který podle mého soudu, vážené kolegyně a kolegové, lze uznat. Řekl ho ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Ano, byla odložena reforma financování regionálního školství, nutno podotknout, že on sám tedy o to usiloval. Původně měla nabýt účinnosti v září 2018, nyní je to tak, že startuje plně od ledna 2020. To je platný argument, protože reforma financování regionálního školství měla zajistit, aby nejenom na středních školách, ale na všech základních školách jsme měli zajištěno dělení možné výuky z matematiky, což bezpochyby ke zvýšení kvality vzdělávání v matematice přispívá. Takže shrnuji, za mě zatím pouze jeden základní argument: Ano, došlo k odložení o dva roky.

Nicméně co se týká těch ostatních argumentů, musím zopakovat to, co se tady vlastně v roce 2016, vážené kolegyně, vážení kolegové, v Poslanecké sněmovně schválilo a proč se to schválilo. Z některých příspěvků jsem měla pocit, že sem přiletěli Marťani v roce 2016 a rozhodli se zavést, samozřejmě bez jakéhokoliv rozmyslu, analýz a tak dále, něco hrůzostrašného, co má zřejmě zdecimovat naši mládež a zničit náš národ do budoucna. Tak podle mého soudu vyznívaly některé příspěvky.

Dámy a pánové, tady se ovšem stalo úplně něco jiného. Jak už jsem zmínila, byl připraven návrh změny školského zákona, který říkal ano, součástí společné části maturity, ať je to gymnázium nebo střední odborná škola, má být matematika, český jazyk a cizí jazyk. No a teď kdo to vymyslel? Nabízelo by se, že to vymyslela vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. No ale tak to nebylo, vážené dámy a pánové. Vycházelo to a doposavad to vychází ze Strategie 2020, podotýkám, že Strategii 2020 vlastně hned na svém začátku sice schválila vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, ovšem připravilo ji drtivě v obsahu, a musím říct, že jsem se tomu věnovala odborně jako právnička a členka různých orgánů, nejenom Legislativní rady vlády, ale samozřejmě také jako odborník na organizaci veřejné správy, minimálně po dobu 10 let. A tuto zprávu, to znamená Strategii 2020, podotýkám ve své době velmi chválenou, unikátní dokument, nic lepšího tady nebylo, zpracovala vláda Občanské demokratické strany, respektive pod vedením Občanské demokratické strany. Finální práce udělala úřednická vláda, a jak říkám, na začátku svého působení velmi brzy, těžko ji podezřívat z toho, že to celé vymyslela, tak učinila vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Proč to říkám. Rozhodně ne kvůli nějakému ping pongu, přenášení odpovědnosti a podobně. To v žádném případě. Říkám to proto, že shoda, podotýkám odborná a politická na tom, že výstupem ze střední odborné školy nebo gymnázia má být společná část maturity, která má obsahovat český jazyk, matematiku a cizí jazyk, je dlouhodobá. Není to žádný výmysl.

Co se týká komparací s těmi ostatními zeměmi. Ano, má pravdu Martin Baxa, vaším prostřednictvím, když říká, že ne v celé Evropě nebo na celé zemi je to stejně. To rozhodně ne. Také si cením jeho věcného argumentu, kdy zmínil, že také přiznává, že se to nedá úplně srovnávat, protože samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se vůbec vzdělávání v těchto zemích ukončuje, jak se to zkoumá, jak to mají nastaveno.

Ale já vám řeknu, proč si myslím, že je důležité, aby výstup vzdělávání na střední škole skutečně to ověření znalostí z přírodní vědy, z českého jazyka, cizího jazyka skutečně byl obsažen a obsahovala ho maturita do budoucna.
Je to proto, že okolní země, vážené dámy a pánové, okolní země součástí maturity právě tu matematiku jako povinnou mají. A proč jsou důležité okolní země? No proto, že absolventi našich škol, ať středních, nebo vysokých, s ohledem na trendy, které nelze zastavit, jsou součástí globálního pracovního trhu. Tzn., nebudou soutěžit mezi sebou, dokonce nebudou soutěžit mezi sebou učiliště, gymnázia, střední odborné školy.

Tady podotýkám, já mám někdy pocit, že naopak absolventi středních odborných škol jsou na aplikovanou matematiku možná dovednější a šikovnější, než leckterý gymnazista. Neexistuje dělení, že ten je chytrý, ten je hloupý. Také nemám ráda toto třídění na ty, co jsou geniální a jsou na gymnáziích, a na ty, co jsou hloupí a jsou na těch ostatních školách. Je to nesmysl. Je to lež.

Pokud jsem zmínila přírodní, přírodovědný jazyk, tedy pro nás matematiku, cizí jazyk a češtinu, tak chci říct, že z odborného hlediska podle mého soudu neexistuje nikdo, kdo by zpochybnil, že tyto tři kompetence pro úspěšnost ve vzdělávání i v životě skutečně absolventi škol potřebují.

Co se týká toho, jak probíhala ta debata a jak došlo k odkladu startu povinné části, tedy maturity z matematiky tady v Poslanecké sněmovně. Prosím vás, ta debata byla skutečně mimořádně náročná. Každý na to měl názor. Trvalo to měsíce. Stejně tak trvalo další měsíce, mimochodem půl roku, než jsme se shodli nejenom jako politické strany, ale všechny odborné asociace, podotýkám všechny, byly jich desítky, na tom, jakým způsobem nastavit nařízení vlády, tzn., které obory mají být do povinné matematiky vůbec zařazeny. Potom ačkoli uplynuly asi dva roky, a podotýkám, to byl jenom legislativní proces, odborná debata byla mnohem delší před tím, tak potom následovala bitva na vládě, která trvala dva měsíce, vyvolalo to KDU-ČSL, a důsledkem toho bylo, že kromě nařízení vlády v prosinci 2016 o tom, které obory, a byla to skutečně velmi náročná dlouhodobá práce na tom, v čem byla shoda, nebo spíše kompromis. O shodě vůbec nešlo hovořit. O kompromisu. Tak byla v lednu nebo v únoru 2017 doplněna opatřeními pro náběh maturitní zkoušky z matematiky. Toto vláda také schválila.

Chci říct, že tím pádem musím absolutně odmítnout argument, že vláda či Poslanecká sněmovna nebo Senát napřed udělali B, a potom udělali A. Ne. My jsme udělali A, řekli jsme, co je všechno potřeba udělat, aby fungovalo vzdělávání v matematické gramotnosti, odložili jsme o pět let start takovéto povinnosti v rámci maturity, a potom jsme to schválili. Toto je ta pravda. Takže musím říct, že pro mě bylo velké překvapení, pokud jsem se jako místopředsedkyně školského výboru, a myslím si, že tento pocit mají všichni kolegové ze školského výboru napříč politickým spektrem, nejdříve zúčastnila podvýboru pro regionální školství v červenci tohoto roku, kde tedy zuřivě bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy hájeno to, že nedojde k žádné změně v maturitě. Ještě jednou, k žádné změně. A kdo by neslyšel, ještě jednou, k žádné změně, abychom se následně, jak jinak, už to tady je taková tradice, z novin dozvěděli, že došlo k obratu, všechno bude jinak, no a potom upřímně řečeno jsme se dozvěděli dokonce i to, že neproběhne meziresortní připomínkové řízení, neproběhne žádná odborná debata. Dojde ke zrušení, protože souhlasím s kolegou Vondrákem, že o 8 let odklad je zrušení povinné maturity z matematiky. Ale co víc, zároveň, zároveň bez jakéhokoli meziresortního připomínkového řízení odborné debaty, natož hodnocení dopadu regulace, to je takové to oblíbené RIA, rádi to tady zmiňují vždycky při každém zákonu kolegové z KDU-ČSL, teď jsou nepřítomni, tak to zmíním za ně. Určitě by to doplnili.

No a dokonce že dochází, já vám řeknu, k čemu vlastně dochází. Matematika je jenom kouřová clona. To, co máme, a dokonce nám bylo navrhováno, abychom zvedli ruku na jedno hlasování, je absolutní změna státních maturit. Tak tomu opravdu říkám strategický, koncepční, analytický, velice samozřejmě profesionální přístup. No upřímně řečeno, není to ani jedno, ani druhé, ani třetí.

Co se týká toho, jaký je stávající stav, protože musím říct, že řada příspěvků mě přesvědčila o tom, že si nejsem jistá, jestli to vůbec kolegové ví. Stávající stav je takový, znovu to zopakuji ve svém obecném vystoupení. 2021 gymnazisté a lycea, součást společné části maturity, český jazyk, cizí jazyk, matematika. Střední odborné školy rok 2022, a teď pozor, už od prosince 2016, tzn. už před tím, než se studenti hlásili na danou střední odbornou školu či učiliště s maturitou, seznam oborů, kterých se matematika netýká v rámci maturity, tzn., netýká se jich v roce 2022. Je to platný zákon, platný stav, nevím, kdo studenty má zájem strašit. Tak netýká se jich: zdravotnické obory, obory sociálních služeb, sociální práce, pedagogické obory středních škol, umělecké obory. Neříkejte, vážené kolegyně a kolegové, kteří budete vystupovat na pultíku, že jde o plošné zavedení. Musím říct, že na tento přívlastek mám mimořádnou alergii.

Potom tedy to, že je jednotná. To je tedy další lež. Nebo dokonce, že to snad byl záměr, aby byla jednotná matematika. No to v žádném případě ne. Součástí strategie 2020 je, že matematika má být součástí společné části, to tam je, to je pravda. V zákoně je toto provedeno, to je také pravda. Ovšem co je absolutní lež, je to, že má být jednotná. Toto sněmovna v minulém funkčním období neřekla, neřekla to ani předchozí vláda. Dvě politické strany v této vládě pokračují. Předpokládám, že většina kolegů ve vedení těchto stran to ví.

Co řekla vláda v minulém funkčním období? Na základě debaty v Poslanecké sněmovně, na základě toho, že byla zavázána Poslanecké sněmovně, naopak přijala ten telefonní seznam opatření pro náběh zkoušky z matematiky, která právě měla řešit, a bylo na to pět let, nebo stále ještě je, probíhá ten čas, myslím, že pět let je dostatečná doba na to, aby se událo následující. A trošku to souvisí s těmi příspěvky, tak jak jste je tady, kolegové, zmiňovali. Proto nechci zdržovat, ale proto je potřeba to říct.

Ano, jak říkal kolega Svoboda vaším prostřednictvím, je falešné, ale já jsem to také říkala už ve své faktické poznámce. Je falešné se tvářit, že výstupy středních odborných škol, učilišť s maturitou a gymnázií jsou stejné. No já jsem to zmiňovala, že to je pouze zdánlivé. Já jsem jenom zmínila, že to je výstup našich rámcových vzdělávacích programů, které doposud nikdo nezměnil, a co žel bohu jsme se dozvěděli na školském výboru, snad ani prý nezmění do konce funkčního období této vlády. Podotýkám, školský výbor s tím zásadně nesouhlasí. A co se týká oborů, tak ty také měly být revidovány. Obory středních odborných škol. Byly to jasné úkoly a pořád jsou.

A teď proč jde o tu revizi rámcových vzdělávacích programů středních odborných škol a proč jde o revizi oborů středních odborných škol. Myslím si, že těmto slovům nikdo nerozumí, co to vlastně znamená. Takže: Dříve než jsme měli jasné financování, které máme schválené teď, že každý žák na každé škole by měl dostat zhruba stejné množství finančních prostředků na své vzdělávání, tak byl boj o žáka. Střední školy se minimálně deset let potkaly s tím že je demografický pokles, každá střední škola zuby nehty držela studenta, při vší úctě, jdou o tom legendy, dokonce i ty studenty, kteří tedy příliš rozumu, natož na gymnázium nebo střední odbornou školu, například průmyslovku, v uvozovkách příliš rozumu nepobrali, nebo za normálních okolností kdyby bylo více dětí v rámci demografie, no tak by se tam nikdy neocitli. Jdou takové legendy, já jsem tam nebyla, nicméně jdou legendy, zuby nehty držet žáka, protože jsou s ním spojeny peníze.

To samozřejmě vedlo k tomu, že řada škol, např. zemědělských oborů nebo technických oborů, aby se udržely, aby měly co nejvíc studentů pro udržení školy, míchala různým způsobem obory, které má. Tak se stalo, že např. na zemědělských oborech nemáte jenom typické zemědělské obory, ale máte tam technické obory, průmyslové obory, máte tam obory služeb, zkrátka všechno dohromady. Proto vláda řekla, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, udělej v tom pořádek, ať je to spravedlivé, ať dojde k revizi oborů, ať je jasné u profesního vzdělávání, pokud je to zemědělský obor, tak je to specializační vzdělávání, tomu bude odpovídat rámcový vzdělávací program a bude tomu potom odpovídat i maturitní zkouška včetně matematiky. Tzn., že vláda i Poslanecká sněmovna v minulém funkčním období pamatovaly na to, aby bylo spravedlivé, že pokud se někdo připravuje v rámci zemědělského oboru třeba na otázku veterinárního vzdělávání, tak aby obsah zkoušky z matematiky odpovídal RVP, odpovídal oboru a byly tomu přizpůsobeny didakticky a metodicky testy. Ale toto se už stalo. Salo se to v lednu 2017, takže vzhůru do práce.

Já pevně věřím, že všichni pracují, ještě zrychlí tak, abychom opravdu, jak tady zmínil pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve svém úvodním slově, ty děti zachránili, protože tak nás vyzval, tedy máme děti zachránit. Sněmovna už svou práci udělala, takže by bylo dobré, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nesdělovalo školskému výboru, že za toto funkční období této vlády neprovede revize RVP, neprovede revize oborů, a dalo se do práce.

Abych shrnula tedy svůj vztah k danému návrhu, co se týká změny státních maturit, tímto způsobem bez hodnocení dopadů regulace, bez připomínkového řízení, bez odborné debaty nepřichází absolutně v úvahu, bylo by to absolutně neodpovědné. To znamená tato část tímto způsobem podle mého soudu vůbec nemůže být Parlamentem projednána.

Co se týká matematiky a stávajícího stavu, kdy vše nasvědčuje tomu, že Ministerstvo školství změnilo radikálním způsobem svůj názor od července 2019, podotýkám, je to několik měsíců, nicméně stalo se tak. Beru plně argument, který pan ministr školství uvedl. Ano, jedno z opatření pro náběh maturitní zkoušky objektivně nemohlo být splněno. Došlo k dvouletému odkladu reformy financování regionálního školství. Tady má ministr školství plnou pravdu. Takže v tuto chvíli sama za sebe určitě podpořím případný pozměňovací návrh, který by o tyto dva roky odložil náběh společné části maturitní zkoušky, aby spravedlivě na tuto změnu, která je objektivní, bylo reagováno. Osobně se domnívám, že takto je to poctivé. Stejně tak se ovšem domnívám, že by bylo poctivé, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračovalo v naplnění těch úkolů, které má uloženy, mimo jiné řada z nich se promítla z hlediska RVP také do programového prohlášení vlády. Tudíž mám za to, že Ministerstvo školství ústy svých úředníků možná bylo více skeptické, než pevně věřím je pan ministr. A pan ministr bezpochyby záměr naplnit programové prohlášení vzhledem k tomu, že zbývají dva roky do konce vlády, má, stále má.

Teď bych se chtěla vyjádřit k zemědělským oborům. Někdo to tady zmínil, myslím, že kolega Baxa. Také navštěvuji zemědělské obory, zemědělské školy. Absolvuji debaty se studenty a studentkami. A pravda je, že jestli je někde ta debata nejvášnivější, tak je to právě na zemědělských oborech. Skutečně studenty a studentky zemědělských oborů absolutně děsí představa, že by již za dva roky měla být matematika součástí společné části a že by jim zároveň zůstala řada předmětů v jejich odborné profilové části a že se to nedá zvládnout. Dlužno dodat, že se k nim velmi často na těchto diskusích připojují také jejich matematikáři, které upřímně řečeno opravdu nepodezřívám z toho, že by měli negativní vztah k matematice.

Sama za sebe z hlediska zemědělských oborů, pokud nejsou zpracovány revize oborů středních odborných škol, pokud nejsou zpracovány revize rámcových vzdělávacích programů středních škol, pokud nedej bože nebudou zpracovány ani do konce funkčního období této vlády, potom navrhuji z hlediska klidu studentů těchto škol jednoduché řešení. V pondělí zasedá vláda. 9. prosince. To by byl pěkný dárek studentům zemědělských oborů. Pokud tento problém existuje, nic nebrání ministrovi školství navrhnout - je to jeden řádek, je to jednoduché - rozšíření nařízení vlády o zemědělské obory tak, aby se na ně zkouška, pokud ministerstvo není připraveno, nepřipravilo pro školy a pro studenty otázku realizace povinné matematiky k maturitě pro rok 2020, souhlasím, nemá smysl studenty stresovat. Ale už v pondělí je tohoto stresu můžeme zbavit a zemědělské obory z matematiky vyloučit.

Má to ovšem jeden háček. Není to věc Poslanecké sněmovny. Není to odpovědnost poslanců a poslankyň. Je to možnost vlády na jedno hlasování. A již v pondělí se to může stát. To říkám zejména proto, že došlo k zavetování projednání v prvním čtení. A já bych se velice nerada dočetla v novinách, že zlí poslanci a poslankyně chtějí utýrat studenty maturitou z matematiky. Tak to není. Tato Sněmovna odložila start o pět let a stanovila úkoly, které mají někoho, kdo je má také odpracovat a naplnit.

Poznámka k tomu, jak jsou úspěšní studenti a studentky v maturitě z matematiky. Musím říct, že mě velmi potěšilo zlepšení v rámci mezinárodního srovnání PISA, které srovnává 2015, 2019. Jenom bych chtěla říct, že to byla právě vláda sociální demokracie, hnutí ANO a KDU-ČSL, která už od září 2015 u drtivé většiny oborů zvýšila časovou dotaci v matematice. Nemyslím si tedy, že je to důsledek pouze tohoto opatření. Na rozdíl od ministra se domnívám, že to je především důsledek kvalitní výuky našich matematiků a matematiček na základních školách a středních odborných školách a gymnáziích, protože máme skvělé matematiky a matematičky.

Možná pokud to někdo nepostřehl, dost jezdím do regionů i do venkova, do obcí, do malých obcí. Nenacházím tam matematičky, které by týraly děti frontální výukou, které by se bránily novým metodikám, jak vždycky slyším v televizi. Nacházím tam matematičky, které naopak ve většině případů využívají už metodu Hejného, pokud to ještě někdo nepostřehl, a to bych dokonce řekla skoro většinově. Ano, ano. A mají jiné starosti ty učitelky matematiky, jenom pro vaši informaci, vážené kolegyně a kolegové. Mají starosti s rodiči. A také mají starosti se starosty. To je taková hříčka. Možná budou ne starostové, ale radostové. Ale zatím jsou to starostové. Takže matematičky mají starosti s rodiči a se starosty. A víte proč? Protože rodičové i starostové obvykle nechtějí zavádět na školách žádné novoty. Do toho tedy spadá i výuka metodou Hejného. Takže jenom vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vyzvat, nepoužívejme, nebo ti, co to používají, opusťme ten argument, že jsou to ti hloupí matematici a matematičky, co neumí ty chytré děti naučit matematiku.

Proč se tedy v posledních letech, to tady zaznělo, myslím, že zase kolega Baxa, ten je velmi dobře vždycky připraven, pane předsedající vaším prostřednictvím, zmiňoval tady, četl sněmovně zkušenosti profesora matematiky na střední odborné škole. Upřímně řečeno věřím všemu, co tady četl včetně toho, že porovnáním se zhoršili studenti v matematice mezi rokem 2013 a 2019 v rámci maturit. A já vám řeknu, proč si myslím, že se to stalo. Stalo se to tím, že minimálně před několika lety došlo k zásadní změně otázek a didaktice v maturitních testech podotýkám na základě odborné shody, dokonce bych řekla i politické shody, že nemáme tedy naše studenty ověřovat jak cvičené opice, ale mají mít otevřené úlohy, tak abychom věděli, že skutečně matematiku uchopili jako vědu. Takže můj osobní názor je, že to zhoršení souvisí tady s tím.

A pokud se týká slovních úloh a aplikované matematiky, v maturitě je to jenom velmi dobře, že tam jsou, ale chtěla bych vás mírně uvést, vážené kolegyně a kolegové, do deprese, protože matematici, když se jich ptám, od čeho se domnívají, že působí tedy řekněme neúspěch našich studentů a studentek, tak se dozvím to, že za to může čeština. Ještě jednou: může za to čeština. Doufám, že jste všichni nepopadali ze židlí, protože bychom měli okamžitě rozšířit ten návrh, zrušíme i češtinu, všechno zrušíme. Nic neumíme, proto to zrušíme. Tak tenhle argument samozřejmě odmítám. A jenom vysvětlím, o co jde. Jde o to, že samozřejmě ve slovních úlohách je důležité, abyste porozuměli obsahu slovního sdělení. Pokud máme nějaký problém, a já si myslím, že je vážnější než v případě matematiky, tak je to ten, že naše děti se zhoršují ve čtenářské gramotnosti. Ony vlastně neporozumí slovně, na co se jich daná slovní úloha ptá. Ale ta chyba je ve čtenářské gramotnosti, nikoli v matematické dovednosti. Tohle je realita. To se dozvíte.

Vážení kolegové a kolegyně, určitě nezávidíme nikdo ministrovi školství gordický uzel, který musí nějakým způsobem rozetnout, ale asi se většina a podle mne tomu rozprava nasvědčuje, shodneme v tom, že neexistuje, navazuji i na Ivo Vondráka vaším prostřednictvím, pane předsedající, triviální řešení. Tady potřebujeme poctivou rozpravu, poctivou debatu a najít poctivé řešení. Určitě, poslanci a poslankyně Sněmovny, jsou připraveni tomu ministru školství, mládeže a tělovýchovy pomoci.

Co se týká státních maturit, jak už jsem zmínila, absolutně odmítám, aby tímto způsobem byly změněny státní maturity. Podotýkám, neznamená to, že si myslím, že jsou dokonalé, nebo by neměly být měněny, ale ne tímto způsobem, ne touto formou. Chce to poctivý proces a poctivou přípravu.

Co se týká maturit, tak vám musím říct, že v době, kdy tato Sněmovna odložila start společné části čeština, matematika, cizí jazyk, samozřejmě jsme tady debatovali, a velmi dlouho, o tom, jakým jiným způsobem můžeme dát uzlové body vzdělávacího systému, nemusí to být jenom maturita, souhlasím, nemusí to být přijímací zkoušky, to také souhlasím. Řada zemí má systém ověřování znalostí v rámci - ale podotýkám - jednotných testů na všech školách napříč vzdělávací soustavou. To je ta druhá cesta. Osobně bych vám chtěla říct, že - řekněme - čistě občansky, jako Kateřina Valachová, musím říct, že tahle cesta mně byla bližší. Ale má to jeden problém. To taky musí někdo připravit. Někdo odpracovat. A nebudete tomu věřit. Nikdo nic takového neudělal. Zatím tady máme ten systém přijímacích zkoušek, který je nějakým způsobem odpilotován, nějakým způsobem zaveden a to stejné platí i u státní maturity. Investovali jsme do toho mnoho. Nepopírejme se prosím v těch příspěvcích na pultíku v tom, že na jednu stranu chceme pokračování v práci a stabilní vzdělávací systém a na druhou stranu každý z nás přijde se spoustou geniálních nápadů. Věřte mi, kolegové, kolegyně, často nejsou tak originální, možná jak si myslíte, řada z nich tady zazněla, například k tomuto tématu i v tom minulém funkčním období, a většinou to tak bývá, že když chceme přistoupit k zásadní změně, vždycky je to otázka kompromisu.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, tedy nikoliv pouze učitelským organizacím, jako jsou školské odbory nebo pedagogická komora, ale také bych chtěla poděkovat všem odborným asociacím, ředitelům, asociacím gymnázií i unii ČEŠA (?). Asociaci ředitelů gymnázií Renatě Schejbalové bych se dokonce chtěla tady veřejně omluvit, protože musím říct, že když jsme tvořili ten skutečně krvavý kompromis, musím dokonce zavzpomínat, že opravdu Marian Jurečka, jako tehdejší ministr zemědělství mi visel na krku jako ministryni školství ohledně zemědělských oborů a chtěl slyšet ta opatření, jak bude nabíhat maturita z matematiky a že vláda musí schválit ty úkoly pro Ministerstvo školství, tak když se rodil tento krvavý kompromis, tak opravdu šéfka asociace gymnázií Renata Schejbalová byla poměrně rozezlena, protože řekla, tak já když to slyším, tak když to bude v roce 2021 a 2022, paní ministryně víte, to jsou volby do Poslanecké sněmovny, tak já už vím teď, že nic (?) nebude. A já samozřejmě, naiva, nekariérní politička, jsem jí to vymlouvala, že ne, že máme ten poctivě odpracovaný kompromis a máme úkoly a jak to bereme všichni zodpovědně a jak se to stane. A teď tady stojím a opravdu užasle zírám a poslouchám pana ministra školství, který hovoří o nějakém spánku. Takže musím říct, že Renatě Schejbalové, asociaci gymnázií, se skutečně omlouvám.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Ve stínu krize - špatně i protizákonně

12:28 Niedermayer (TOP 09): Ve stínu krize - špatně i protizákonně

Komentář na facebookovém profilu k špatným zákonům a rozhodnutím, přijímaným pod rouškou nouzového s…