Valachová (ČSSD): Příkaz k obstavení účtu je upraven nařízením Evropského parlamentu

22.01.2021 15:45

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2021 k zákonu o soudech a soudcích

Valachová (ČSSD): Příkaz k obstavení účtu je upraven nařízením Evropského parlamentu
Foto: Archiv PLTV
Popisek: Kateřina Valachová v pořadu Horké téma

Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená paní ministryně.

Chtěla bych vás požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je označen v hlasování pod písmenem C. Týká se to změn v případě obstavení účtu.

Příkaz k obstavení účtu je upraven nařízením Evropského parlamentu, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtu k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech. Touto navrhovanou úpravou místní příslušnosti dojde ke specializaci obvodního soudu pro Prahu 1 na věci týkající se evropského příkazu k obstavení účtu. Důvodem pro zavedení specializace je složitost právní úpravy o evropském příkazu k obstavení účtu, a dále též krátké lhůty, které unijní nařízení o evropském příkazu k obstavení účtu stanoví pro jednotlivé úkony. Vzhledem k tomu, že v aktuální právní úpravě je agenda rozprostřena mezi jednotlivé soudy v České republice, což vzhledem k malému počtu věcí vede k tomu, že se soudci s touto problematikou setkávají jen velmi ojediněle, je pro soudy obtížné dodržet stanovené lhůty a předmětnou právní úpravu aplikovat.

Zavedení specializace má zajistit, aby nedocházelo k problémům při aplikaci předmětné právní úpravy a bylo možné dodržen stanovené lhůty. Příslušnost se stanovuje u Obvodního soudu pro Prahu 1, a to zejména z důvodu, že v jeho obvodu sídlí většina bank v České republice, které mají v případě výkonu rozhodnutí poskytovat součinnost. Z hlediska dopadu na fungování Obvodního soudu pro Prahu 1 se žádné zásadní změny neočekávají, neboť počet řízení podle nařízení o evropském příkazu k obstavení účtu za rok nepřesahuje řády jednotek. Zároveň bude díky změně možné řádně splnit požadavek článku 14 a s tím související notifikační povinnost, týkající se evropského příkazu obstavení účtu. Dosud totiž panovaly pochybnosti o tom, který orgán je určený jako příslušný pro získávání informací o účtu podle právě citovaného článku. Napříště tedy bude k úkonům při získávání informací příslušný Obvodní soud pro Praha 1.

Co se týká přechodných ustanovení, které také ten pozměňovací návrh upravuje a pamatuje na ně, tak řízení ve věcech evropského příkazu k obstavení účtu, která již byla zahájena před nabytím účinnosti, budou dokončena podle dosavadních předpisu a specializace se tedy aplikuje toliko vůči řízením, zahájeným po nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně pro ty situace ve věcech evropského příkazu k obstavení účtu tak, jak jsem to popsala už v tom obecném odůvodnění, co pozměňovací návrh obsahuje. Tolik tedy prosba a odůvodnění toho, proč je dobře podpořit pozměňovací návrh, který také podpořil ústavněprávní výbor jako garanční a je označen pod písmenem C.

Druhou věcí, o kterou bych vás chtěla požádat, kolegové, kolegyně, a podpořit, a vím, že zpravodaj tohoto tisku se k tomu chystá, je úprava účinnosti při třetím čtení. Ten důvod je následující. Novela zákona o soudech a soudcích upravuje nově výběr soudců včetně stanovení zásady, že každý soudce může být jmenován pouze po úspěšném absolvování výběrového řízení upraveného zákonem ve znění nyní přijímané novely. Přechodná ustanovení neobsahují úpravu, která by umožňovala po určitou dobu po nabytí účinnosti novely zákona postupovat při jmenování soudců dle dosavadních předpisů, to je jmenovat soudce, kteří prošli stávajícím výběrem.

Po nabytí účinnosti novely zákona tady již nebude možné jmenovat soudce, kteří neprošli výběrovým řízením dle zákona v novém znění. Je přitom zřejmé, že příprava uspořádání výběrových řízení vyžaduje nejméně několik měsíců po nabytí účinnosti námi projednávaného tisku. Výběrové řízení na funkci soudce ve znění námi projednávaného tisku v třetím čtení se skládá z písemné ústní části, a pokud uchazeč neabsolvoval dříve psychologické vyšetření, povinnou součástí výběrového řízení je také toto vyšetření.

Organizačně bude pro uspořádání výběrového řízení nutno připravit jeho písemnou a ústní část. Podrobnosti má stanovit vyhláška, kterou bude nutno v tomto směru významně dopracovat. To je však možné učinit až se znalostí finálního textu námi projednávané novely, a tedy i průběhu výběru soudců, přičemž, kolegyně, kolegové, teprve nyní budeme hlasovat o tom finálním znění, a je uplatněno několik pozměňovacích návrhů. Nejdéle bude trvat zřízení psychologického pracoviště justiční akademie, které napříště bude jako jediné oprávněno provádět psychologické vyšetření pro účely výběrového řízení na funkci soudce. Výše uvedené úkony a činnosti si vyžadují určitý čas nejméně v řádu měsíců, a to i při nejvyšší míře urychlení. V lednu 2021 k tomuto tisku... jsme projednávali tento tisk v rámci garančního výboru. Je tam načtena a doporučena garančním výborem úprava účinnosti, nicméně s ohledem na věci, které jsme vám pospala, se velmi přimlouvám, aby účinnost byla opravena, a to tak, aby byla změněna na 1. leden 2021. Nečiním procedurální návrh, pouze podporuji tímto způsobem nejenom stanovisko odborné Soudcovské unie, ale především procedurální návrh, který, jak mám informaci, padne ze strany pana zpravodaje. A zároveň vím, že s touto úpravou účinnosti předběžně vyslovuje souhlas paní ministryně spravedlnosti, čímž bych jí chtěla poděkovat za tento její přístup.

Děkuji.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Bc. Markéta Gregorová byl položen dotaz

Nový nástroj, jak mluvit do evropských pravidel. Piráti spouští unikátní web

Děláte si z nás legraci? Jak vám věřit, že chcete dělat něco pro lidi? Hlasujete pro věci, které lidi ani tato vláda neschvaluje, jako například zákaz spalovacích motorů. Nebo vy jste si mezi občany ČR udělali nějaký průzkum nebo analýzu, že si zákaz aut se spalovacími motory přejí? Jednou určitě, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kobza (SPD): Zakazovat cizím sportovcům olympiádu? To si nedovolil ani Hitler

19:17 Kobza (SPD): Zakazovat cizím sportovcům olympiádu? To si nedovolil ani Hitler

Komentář poslance Jiřího Kobzy k úvahám o vyloučení ruských sportovců z olympiády.