Vláda: Komisař Füle diskutoval v Praze reformní doporučení pro ČR

12.06.2014 19:58 | Zprávy

V úterý 10. června 2014 se komisař Štefan Füle sešel v Praze se zástupci hospodářských a sociálních partnerů, státní správy, akademické obce a dalšími zainteresovanými aktéry na expertním kulatém stolu pořádaném Úřadem vlády. Společným tématem setkání byly návrhy Evropské komise pro doporučení Rady České republice pro rok 2014.

Vláda: Komisař Füle diskutoval v Praze reformní doporučení pro ČR
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Strakovy akademie

Doporučení vydaná v rámci tzv. evropského semestru koordinace hospodářských politik členských států EU představují odpověď unijních institucí na Národní program reforem obsahující plán zásadních reformních opatření, která mají za cíl podpořit hospodářský růst a zvýšit konkurenceschopnost České republiky.

Komisař přislíbil delší lhůtu na národní reakci

Hospodářští a sociální partneři ocenili zejména spolupráci s Úřadem vlády při vytváření stanoviska České republiky k materiálu Evropské komise. I přes velmi napjatý harmonogram, jenž poskytoval členským státům pouhých 24 hodin na vypravování reakce, se podařilo vládě i partnerům nalézt širokou shodu.

Komisař Füle v té souvislosti přislíbil do budoucna delší lhůty v rámci Evropského semestru pro vyjádření k návrhům doporučení, které by měly být platné od roku 2015 a které umožní širší vnitrostátní diskusi a napomohou většímu ztotožnění se s navrhovanými opatřeními.
Sedm doporučení pro ČR

Většina Komisí navržených doporučení se shoduje se záměry vlády a opatření k jejich naplnění jsou již obsaženy ve vládních strategických dokumentech. Z celkem sedmi doporučení adresovaných České republice byla diskutována zejména témata týkající se daňové reformy a reformy veřejné správy a penzijního systému, kde sociální partneři ocenili vypuštění oblasti předdůchodů z doporučení Rady a podpořili vládou požadovanou změnu formulace týkající se rychlejšího navyšování stanoveného věku pro odchod do důchodu.

 V rámci diskuse byla vyzdvihnuta i nutnost lepší implementace opatření a zjednodušení přístupu k investicím z evropských fondů. Zástupci akademické sféry ocenili přesah doporučení za rámec strohých ekonomických návrhů, především pokud jde reformu vzdělávání a vysokého školství.

 Další doporučení se týkají dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, podpory zaměstnanosti a sociální inkluze, financování výzkumu či snižování počtu regulovaných profesí a energetické náročnosti. Účastníci diskuse zdůraznili potřebu postupovat racionálně v oblasti klimatu a energetiky.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Vlada.cz

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Víte, co mi přijde zajímavé?

Že všichni, kdo evidentně volili koalici SPOLU si nepřipouští, že za svůj neúspěch a úspěch jiných stran si mohou sami svou politikou. Proč máte dojem, že roste obliba protestních stran? Myslíte, že voliči jsou tak hloupí a věří populistům a extrémistům nebo připouštíte, že prostě tato vláda dělá ně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Nacher (ANO): Nad ránem jsem se vrátil z Německa...

12:12 Nacher (ANO): Nad ránem jsem se vrátil z Německa...

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zhoršující se bezpečnostní situaci v Německu