Vostrá (KSČM): Jsme opravdu jako na houpačce

23.10.2019 11:32

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2019 na téma Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018.

Vostrá (KSČM): Jsme opravdu jako na houpačce
Foto: Archiv KSČM
Popisek: Miloslava Vostrá
reklama

Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, projednávání státního závěrečného účtu proběhlo jak v rozpočtovém výboru tak i v dalších sněmovních odborných výborech v zásadě v souladu s harmonogramem. Proto dnes budeme moci svým hlasováním rozhodnout o návrhu usnesení, které přijal rozpočtový výbor.

Jenom mi dovolte, abych připomněla, že co se týká rozpočtu pro rok 2018, ten předkládala ještě Sobotkova vláda a nová Poslanecká sněmovna ho schvalovala v podstatě ve velmi krátkém čase. Jenom bych připomněla, protože čas opravdu utíká, že první čtení tohoto rozpočtu započalo 5. prosince a už 20. prosince pan prezident podepisoval zákon o státním rozpočtu, takže velký prostor - trvalo nám to vlastně 14 dní - na nějaké případné změny systémové či parametrické tam opravdu nebyl, nicméně si myslím, že jeho schválení bylo dobrým krokem, určitě lepším než kdyby bylo přijato rozpočtové opatření. To jenom připomínám na bázi rozpočtu roku 2018.

Čísla tady zazněla v podání paní ministryně, tak jimi tady opravdu nebudu zdržovat. Jenom si myslím, že je potřeba říci ještě jednu věc. Každý rozpočet vzniká na základě predikcí. Tady mi dovolte, abych se spíše zastavila nad tím, co Ministerstvu financí jde dobře, což jsou odhady a predikce do budoucna, protože když se podíváte na čísla rozpočtu roku 2018, která vycházela z predikce podzimu 2017, tak zjistíte, že jste se trefili pomalu s hodinářskou přesností, což se opakuje několikrát po sobě. To je, myslím, potřeba tady ocenit.

Na druhou stranu to, co nám nejde a to, co je kamenem úrazu, to jsou peníze, které nám plynou z Evropské unie. Než vás seznámím s návrhem usnesení, dívala jsem se trošičku do historie. Tam jsme opravdu jako na houpačce, protože když si to vezmeme od roku 2015, tak tam přišlo o 12 mld. méně než bylo počítáno, v roce 2016 naopak o 62 mld. více, v roce 2017 opět o 21 mld. méně a v roce 2018 opět o 37 mld. více, takže tyto záležitosti se těžko odhadují. Tady snad jenom je potřeba při sestavování státních rozpočtů být opravdu obezřetní, protože nemůžeme přesně odhadnout, jak finanční prostředky z Evropské unie nám plynou.

Bylo tady již řečeno, ke státnímu závěrečnému účtu se vyjádřil Nejvyšší kontrolní úřad, tuto zprávu projednal kontrolní výbor, pan zpravodaj a předseda nás jistě seznámí se stanoviskem.
A já, když dovolíte, bych vás seznámila s návrhem usnesení, tak jak bylo přijato v rozpočtovém výboru. Je to usnesení rozpočtového výboru z 29. schůze ze dne 2. října 2019 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018, sněmovní tisk 472:

Po úvodním výkladu náměstka ministryně financí a náměstka ministryně financí pana Kouby a pana Tyla, po vyslechnutí zpravodajských zpráv zpravodajů výborů a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. projednal na společné schůzi se zpravodaji výborů usnesení výborů ke státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2018 (dále jen státní závěrečný účet) a usnesení kontrolního výboru ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu a uvádí, že

a) všechny výbory doporučily Poslanecké sněmovně schválit nebo vzít na vědomí výsledky hospodaření jednotlivých kapitol a okruhů státního rozpočtu a finanční vztahy státního rozpočtu ke státním fondům, podle usnesení rozpočtového výboru číslo 242 ze 3. dubna 2019;

b) výbor pro obranu doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby odstranila rozdíly v odměňování mezi zaměstnanci Národního bezpečnostního úřadu a příslušníky bezpečnostních sborů, dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a státními zaměstnanci, dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě;

c) výbor pro bezpečnost doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby při přípravě rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022 zachovala kapitola 305 Bezpečnostní informační služba přinejmenším stávající úroveň výdajů podle schváleného střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2020 a 2021.;

d) kontrolní výbor v usnesení ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu konstatuje, že rozpočtová politika vlády snižuje odolnost státního rozpočtu vůči možnému budoucímu ochlazení ekonomiky.

II. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu proto po projednání všech kapitol a okruhů vládního návrhu státního závěrečného účtu jako celku, sněmovní tisk 472, včetně vládního(?) návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke státnímu závěrečnému účtu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2018, který vykazuje příjmy státního rozpočtu ve výši 1 403 918 022, výdaje státního rozpočtu ve výši 1 400 974 393 a celkový přebytek státního rozpočtu ve výši 2 943 629 000;

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2018, které vykázalo příjmy ve výši 532 592 421 000 korun, výdaje ve výši 523 800 300 000 korun, a přebytek ve výši 8 792 121 000 korun;

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2018 ve výši 115 576 908 000 korun a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 1 694 909 446 000 korun;

4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2018 podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu;

5. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu;

6. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F(?) návrhu státního závěrečného účtu;

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2018, podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, uvedenou v sešitu I návrhu státního závěrečného účtu.

II. Souhlasí s vypořádáním přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 2018 financujícími položkami takto: vydanými státními dluhopisy snížením o 1 600 437 415,46 korun, změnou stavu na účtech státních finančních aktiv zvýšením o 1 343 191 320,32 korun.

III. Konstatuje, že projednala stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 a bere je na vědomí.

Tolik celý návrh usnesení rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kalousek TOP 09): Pane ministře, moc vás prosím, vezměte ta slova zpátky!

13:25 Kalousek TOP 09): Pane ministře, moc vás prosím, vezměte ta slova zpátky!

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 27. května 2020 – Postoj Poslanecké sněmovny k vzájemným vz…