Wagenknecht (Piráti): Nelikvidujme ty malé na úkor těch velkých

29.10.2020 21:14

Projev na 28. schůzi Senátu dne 29. 10. 2020 k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Wagenknecht (Piráti): Nelikvidujme ty malé na úkor těch velkých
Foto: archiv
Popisek: Lukáš Wagenknecht

Děkuji za slovo, pane předsedající, já půjdu tady dopředu, ono je to lépe slyšet potom. Dneska jsou ty podmínky, tak já budu mluvit o malinko trošku déle, ale zkusím věcně, konstruktivně a srozumitelně na maximum. I proto jsem tady ty věci s paní ministryní, které tady budu probírat, už dopředu i probíral, aby byla informovaná, abychom se nepřekvapovali.

Zkusím to strukturovat do 4 oblastí, bloků nebo návrhů a rád bych, aby potom případně paní ministryně mohla zareagovat ještě v obecné rozpravě. Za to bych byl vděčný, protože i podle toho, jak bude reagovat, tak se budu rozhodovat v dalším hlasování já osobně.

Tak první oblast je spíš takový apel nebo úvod k tomu, o čem dneska ten zákon je. Primárně to vnímám jako zákon o podnikatelích, kteří jsou v nesnázích. Všichni to víme. Je to problém, který způsobila zkrátka nějaká vyšší moc. A za mě tady padly nějaké částky, kolik to vlastně bude stát. Dneska to nikdo vlastně ani pořádně nevíme. Jak říkala paní ministryně, v té první vlně byla schválena nějaká částka, nakonec to dopadlo jinak. Já bych jenom apeloval na to, aby tady byly nějaké procesy, které jsou i ze strany vlády dlouhodobě srozumitelné a konzistentní.

Já se teď budu bavit především o maloobchodním prodeji. Dopředu říkám, já v té oblasti podnikám, i když se už asi dva roky tomu vůbec nevěnuji, v poslední době trochu musím, takže mám konkrétní zkušenost. Proto si tady dovolím k tomu něco říci.

Je to věc, která je velice citlivá a je to narušení rovných podmínek podnikatelů. A i když já sám tomu nerozumím, proč tomu tak je. Vláda dělá různá omezení, já myslím, že je potřeba je podporovat, pokud jde o omezení jakýchkoli kontaktů a dalších věcí, abychom předcházeli pandemii. Tomu všichni rozumíme. Nicméně je tady problém, že tady se dávají velké peníze na kompenzace podnikatelům ve službách a maloobchodě, ale někteří jsou omezeni, někteří ne, a nemá to podle mého názoru logiku. A byl bych rád, aby to tady na plénu zaznělo. Je to můj osobní názor, ale myslím si, že to není pouze můj názor.

Vláda totiž neomezuje konkrétní typy komodit, které se nesmí vlastně prodávat, ale omezuje provozovny, které prodávají určité komodity. Ale tak, jak to vláda dělá, tak to je nelogické. Cíleně se v tuto chvíli omezují provozovny, které konkrétně například prodávají – budu říkat příklady – papírenské zboží, obuv, elektro, sportovní potřeby atd. Mohl bych tady o tom mluvit dlouho a dlouho, nechci tady nikoho vynechat. Koho jsem vynechal, to se omlouvám. Ale zároveň ty principy, které tady jsou v tuto chvíli, jsou takové, že provozovna, která zároveň prodává například potraviny, drogistické zboží nebo lékárenství, v převážné většině té plochy, tak potom může prodávat cokoliv jiného.

To znamená, že v tuto chvíli se nám děje právě to, že nejsou omezovány ty věci, aby si lidé šli koupit pouze jídlo, drogistické věci, lékárny a šli domů. Je to tak, že opravdu v konečné fázi se všechno prodává na velkoprostorových hypermarketech. Nechci tady vyvolávat jakékoli rozpory mezi tím, jestli malým a velkým, to mým cílem není. Já podnikání podporuji v jakékoli formě, a není cílem, abychom tady vyvolávali nějaké problémy mezi těmi skupinami. Ale v konečné fázi to je v tuto chvíli tak, že maloobchodní prodej je vlastně realizován pouze na některých provozovnách. Některé jsou vlastně zavřené a ty jejich tržby přecházejí někam jinam.

Takže v dobré víře pravděpodobně asi omezit pohyb osob se stává to, že ti lidé nejsou více doma, oni chodí pouze do jiné provozovny, kde kupují všechno najednou. Nejsem odborník na zdravotní věci, tady je vás mnohem více lékařů určitě, ale nedokážu vyhodnotit, jestli na velké provozovně, kde je více lidí na jedné ploše, je větší nebo menší riziko nákazy než na menší provozovně, kde těch lidí je méně. Já si to osobně třeba nemyslím, ale nedokážu tady ten závěr dávat.

Tak já bych jenom chtěl poprosit paní ministryni a apelovat, i když ona mi říkala, že to už řešila na vládě, aby toto pokud možno bylo zohledněno i v dalším rozhodování. A abychom tady tím pádem nejen tu nerovnováhu nějakou formou přerušili, ale zároveň tím si i pomůžeme s těmi kompenzacemi, které tady jsou. Protože pokud to tak je a někdo je dnes omezen zbytečně, já si to myslím, tak potom zaprvé jdou miliardy korun z veřejných rozpočtů, na co by jít nemusely. A na druhou stranu – a to je podstatné – my jsme teď v tom maloobchodu jinde, než to bylo v březnu. My jsme v období, které nabíhá. To je to nejsilnější období na prodeje, kdy lidé opravdu hodně nakupují na konci roku. A to je kvůli svátku nebo např. zimním potřebám, např. ty typy spotřebního zboží jsou jiné, a v tuto chvíli ti podnikatelé, kteří v březnu, dubnu, částečně i v květnu byli omezeni, tak mohli rozdat marže, které mohly de facto zachránit to, co se v tom roce stalo.

Ale ti, kteří jsou dneska omezeni dále a dále, tak co se bude jednou dít? A fakt vám říkám jenom konkrétní příklady, které jste také už možná zaslechli. Týden po týdnu nám budou odcházet podnikatelé do insolvencí. Já za poslední tři dny, co mám zpětnou vazbu, deset lidí, ti nejdrobnější, už to vzdávají. Příklad, volala mi kadeřnice, co má dělat, že už to neotevře. Příklad, náš hospodský taky už to řeší atd. To jsou ti nejmenší, ale bude to postupovat dál a dál. V reálu, pokud i nadále bude takovýto nerovnoprávný stav fungovat, za 14 si myslím, že ti větší střední budou na nule a potom se budou blížit už všichni do ztráty a bude jenom otázka času, kdy se ta ztráta změní v bankrot, v insolvenci.

Takže jenom bych byl rád, kdyby do budoucna – a budu vládu podporovat v čemkoliv, co je tady na stole, aby to bylo srozumitelné. Když to dneska někomu není srozumitelné, proč to tak je, tak pak je velice těžké získat důvěru těch lidí pro to, aby ta opatření vymáhala a řešila.

Vím, že to, paní ministryně, není lehké slyšet, že to je velice těžké i pro vás, také nejste asi lékařka, asi odbornice jako pan Prymula a další, ale ještě bych apeloval, aby toto vláda zohlednila a opravdu, aby ta opatření byla logická a zdůvodnitelná a nelikvidovala nám ty nejslabší. Ty drobné a střední živnostníky. Můžu uvést mnoho dalších příkladů. Například mi včera volala paní, udělala si placené věnce, zkrátka chtěla udělat teď nějakou tržbu před Vánocemi, před Dušičkami, a ptala se mě, proč ona to prodávat nemůže, ale vedle květinářství funguje. Opět nechci, aby byl někdo proti květinářstvím, ale těm lidem, kteří už dneska to zboží mají, je potřeba říci, co s ním udělají. To zboží můžou vyhodit. Pokud to je sezónní zboží a neprodají ho do Vánoc, tak pak už to zboží bude neprodejné. Možná za rok, taky za rok možná už ne.

Tak to je ten první blok. Tady bych případně poprosil jenom, kdybyste mohla, paní ministryně, cokoliv vysvětlovat těm lidem dál a dál, že některá opatření podle mého názoru nemají žádnou logiku a opravdu i tu vaši státní kasu podrývají. To jsou ty miliardy, které pak tady chybí na jiné věci, zbytečně se hrnou tam, kam by nemusely. To je taková první hodně emotivní věc, protože myslím, že je potřeba, ať to říkáme všichni nahlas, abychom opravdu od té vlády chtěli jasné konkrétní zdůvodnění toho, co se děje. A můžu uvádět různé příklady. Já jsem ještě kvůli tomu volal do zahraničí, aby to tady nebylo nefér, že nepostupujeme jinak. Volal jsem do Maďarska, mám tam kamarádku, nic takového se tam neděje. Volal jsem přímo do Belgie, také, nic takového se tam neděje. Volal jsem do Kataru, mám tam také známého, opět. V tom maloobchodním prodeji samotném se všichni snaží, aby ty provozovny fungovaly bezpečně, omezují se počty metrů, kolik může být lidí na té provozovně, hygienické jakékoli vybavení atd.

Takže ještě jednou apeluji, abychom tady opravdu nelikvidovali ty malé na úkor těch velkých. Třeba to není úmyslné, ten reálný dopad takový je. V tuto chvíli ta opatření, pokud nemají zdůvodnitelné zdravotní hledisko, já ho pořád neslyšel a nevidím, podle mého názoru neexistuje. Tak bohužel to, co vláda dělá, že cíleně likviduje drobné a střední podnikatele v oblasti maloobchodu v nejvýznamnější době, kdy končíme na konci roku a kdy opravdu budou padat všichni. A to neznamená, že pouze budete mít problém s tím, že ti podnikatelé půjdou mimo trh, pak bude problém s insolvencemi. Soudy budou přehlcené a budou další a další navazující problémy. A jeden podnikatel zaměstná třeba 5 zaměstnanců, 5 rodin. Jsou to dopady ne pouze na ty podnikatele samotné, ale na celý ekonomický sektor, který pak má i sociální rozměry.

Teď bych se malinko zabýval druhým blokem, který tady mám, velice krátce. A to je tím pozměňovacím návrhem, který prošel hospodářským výborem. Zkusím velice srozumitelně vysvětlit, proč jsem ho vlastně načítal. Ve skutečnosti jde o takovou pojistku. První důvod, byl jsem na něj upozorněn, přiznám to, i kolegy ze sněmovny, byla informace, kterou tady paní ministryně transparentně řekla, která je na stránkách ministerstva financí. Kde se říká, že ta nová podpora těch kompenzačních bonusů, které tady jsou, by měla být více cílená. Chápu to tak, že obecně dáme peníze, ale kde už dostaneme něco jiného v jiné podpoře, tak tady už tento bonus nikdo nedostane.

Bonus někdo dostane, ale už si nezažádá o nějakou jinou podporu, kterou by mohl dostat, a může to být problém. Proto jsem zvažoval - a těch typ podpor, které vláda vyhlašuje, je relativně dost. Je těžké to vůbec načíst a to nemyslím ve zlém, když člověk ve sektoru není, tak není v takovém detailu těch podpor, zaměření, skupin cílových a tak. Tak jsem vyhodnotil, že co je podle mě nejdůležitější, aby se nestalo, to je to, aby se v případě programu COVID – Nájemného nestalo, že by podnikatel nedosáhl na nájemné, které mu kompenzuje jeden z největších nákladů, které má, a pak si ještě nesáhl na kompenzační bonus, který je pro to, aby měl na jídlo, na zabezpečení své rodiny. Nebudu číst ze stránek ministerstva, ale tady současně platí nemožnost kombinace této podpory, tohoto bonusu, v daný kalendářní den, s jinou přímou podporou, např. program COVID - Kultura, sport, ošetřovné atd. Doplnil bych, abych byl férový, že opravdu tady byla argumentace, která je možná, nějaký užší výklad ministerstva, který je možný, ale opět se vrátím k té pojistce. Program COVID – Nájemné je koncipován tak, pokud jsem to dobře pochopil, že jako podnikatel zažádáte a dostanete za předchozí kvartál, za tři měsíce zpátky, polovinu nájemného, které prokážete. Primárním důvodem bylo to, že byla notifikována Evropskou komisí výše podpory 50 % a pan ministr Havlíček to udělal relativně podle mě chytře, aby to bylo velice rychlé, tak podnikatel dosáhne okamžitě na 1,5 násobek z toho nájemného, za 1,5 měsíce najednou. Což je logické. Nicméně, proč jsem se snažil o pojistku a jsem rád, že byla podpořena výborem a doufám, že i bude na plénu, a doufám, že i paní ministryně pak se pokusí nějakou formou pomoci sněmovně, je to, že některé provozy, a ty nejhůř zasažené, podle mého názoru to jsou restaurace, ty jsou poprvé omezeny, koukal jsem 18. září. To bylo první opatření, kdy se zavíralo nejdřív o půlnoci, pak to bylo otevřeno na 10 hodin, pak to bylo zavřeno úplně. První reálné omezení, ale to bude v čase furt nabíhat, nabíhat, kolikátého je dnes? Dnes už u 1,5 měsíce minimálně u těch restauratérů jsme. A pro mě tedy fakt jedna otázka. Buďto ministerstva budou chtít kompenzovat i déletrvající zastavení těchto provozů, nebo pouze na 1,5 měsíce. Doufám, že to bude i delší, a pokud by to mělo být delší, tak už se nesáhlo na ty peníze, které byly notifikovány, už nebylo možné použít do konce roku mechanismus, který teď použitý je, pokud by komise neudělala notifikaci a nezvýšila možnou kompenzaci až na 100 %. Jednoduše, pokud by mechanismus měl být použit znovu, tak by mohl být použit až v lednu za poslední kvartál. Právě proto jsem tady tu pojistku – a jsem rád, že to výbor podpořil - zkusil dát a prošlo to, protože si nejsem jistý, že by hospody byly během týdne a půl otevřené. Opět nechci po paní ministryni, aby tady řekla, jak to bude, i když jsme se o tom také bavili, je to velice málo pravděpodobné. Pokud by mi na rovinu dnes někdo řekl, že ano, za 14 dnů hospody otevřeme, tak bych tu pojistku tady vůbec neřešil. Je to efektivní věc, nikoho to nic nestojí, je to právní jistota v právním znění textu, která zaručí to, že pokud hospody budou i po Vánocích zavřené, tak pořád nějaké nájemné, doufám, bude kompenzováno a bude jasné, že nebude souběh toho nájemného, toho největšího nákladu, si myslím, mimo tedy ještě nákladů na zaměstnance, a tohoto mechanismu. To jsem se pokusil stručně zdůvodnit pozměňovací návrh, jak chtěl pan zpravodaj. Doufám, že to bylo pochopitelné. Ještě bych tady zmínil, jak jsem opravdu – a myslím, že tady pak paní kolegyně po mně bude ještě toto řešit, jenom za mě, řešil jsem i některé další, ale opravdu načíst těch podpor je hrozně moc. Jenom řeknu, opět férově, např. v programu COVID – Kultura už nějaká kompenzace proběhla. Co není dobré? V dnešní době je to velice těžké. Ale ti lidé v kultuře už dostali 60 000 Kč, vlastně za 3 měsíce dostanou. Ale ti, co jsou např. v maloobchodě, řeknu příklad.

Matka samoživitelka, která má dvě nebo tři děti, kterým je více než v tuto chvíli 11 let, říkám to dobře? Která nedosáhne na ošetřování člena rodiny, má zavřenu provozovnu, ať je to kadeřnictví, ať je to malý obchůdek s čímkoliv, tak ona dostane měsíčně tu část, která je tady definována. Vychází to na nějakých 15 000 Kč plus, minus, ale ono je to bráno ještě méně, o tom se budu bavit potom dál. Vím, že je to hodně peněz, proto apeluji, ať se ty provozy, pokud to bude jenom možné, otevřou, ať to tolik peněz není, ale i tak. Být s 15 000 Kč v takové situaci, je velice těžké. A na rovinu, ani 15 000 Kč to není. Je to mnohem méně ještě.

Potom bych se dostal ke třetí oblasti, kterou bych tady rád zmínil, a to je věc, kterou jsem také se pokoušel nějakou formou řešit na hospodářském výboru, a to je výše kompenzace – 500 Kč za den. Moc tady nevystupuji s nějakými pozměňováky, pokud nejsou věcně prohlasovatelné nebo ať je v tom konsensus nebo cokoli, ale vystupuji tady vždy, když si myslím, že se to týká těch nejslabších. Bavíme se tady o slabých skupinách, omezených podnikatelích drobných.

Na co jsem právě narazil a co je rozdíl oproti minulému období proti březnu? V březnu vláda díky dvěma zákonům udělala to, že de facto – to zjednoduším – odpustila odvody za sociální a zdravotní pro ty, kteří byli postižení, na ty živnostníky. V reálu bylo to přímo v oblasti pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, to bylo 2,5 tisíce Kč, bylo to pro osoby, které byly na hlavní samostatnou výdělečnou činnost, 1000 Kč pro ty, kteří byli na vedlejší měsíčně. Zároveň byla odpuštěna 1/12 zálohy na zdravotní pojištění. Pohybujeme se v nějaké částce 3 – 5 000 Kč přibližně, z těch 15 000 Kč, pokud by to měsíčně dostali, pro ty podnikatele. Takže už potom opět matka nebo otec, to je jedno, samoživitel s dvěma kluky, kteří toho hodně snědí a je jim třeba 15 let, tak už nedostane ani 15 000 Kč, ale dostane také třeba 11 000 Kč. Tak jenom tady z tohoto důvodu avizuji, že pokud budou i jiné pozměňovací návrhy, tak bych potom načetl návrh, který máte na stole, nebudu ho tady podrobně popisovat, ale ten řeší to, aby právě výpadek, sociální a zdravotní, které jim zůstalo na jaře, aby se navrátil tím, že zvýšíme částku na jeden den a ten základ kompenzačního bonusu z 500 Kč na 670 Kč, plus minus to vychází. Pokud tady nebude jakýkoli jiný návrh, tak potom to asi budu velice zvažovat, nechci tady dělat nějaký křehký konsensus, který se řeší i s jinými zákony, tomu také rozumím. Rozumím jako politické dohodě logice, ale pokud by nebyly a byly další, tak se o to samozřejmě pokusím v bloku podrobné rozpravy.

Potom mám už poslední dotaz, který jsem i opět avizoval paní ministryni, doufám, že mi na to odpoví, když mi na to odpoví, budu spokojen, ale je to problematika, která se týká podnikatelů, kteří jsou zároveň pěstouni. Už několik e-mailů ke mně došlo, pěstouni jsou malinko v tuto chvíli znejistěni z toho, že oni mají nějaké příjmy, které se týkají samotné pěstounské činnosti, ale zároveň mají i příjmy, které se týkají podnikání na živnostenské oprávnění. Problém je v tom, že pokles oni samozřejmě v tuto chvíli mají, pokud jsou omezeni, ale tady jde opět o zakázaný souběh několika typů podpor, tak bych se chtěl zeptat, jak jsem pochopil já, jestli to ve znění zákona řešíme tak, že opravdu nedostanou tento bonus, o tom se dnes bavíme, pokud to tak je nebo není, chtěl bych jenom zpětnou vazbu od paní ministryně, moc prosím o to, jak to je, případně jak jim potom pomoci, protože opět pokud jste pěstounem a máte několik dětí, také to docela hodně peněz stojí. Nemyslím to ve zlém, ale máme tady zimu, ošacení atd., a podle mého je to také významná skupina. Víte, že se starají o velice dobrou věc, tak bych jenom rád zpětnou vazbu, jak to s nimi bude.

To je asi z toho, co jsem chtěl. V komplexu celého jenom zopakuji to první, ještě jednou se k tomu vrátím. Apeluji na vládu, ať zváží logiku opatření, tak abychom ochránili zdraví, ale zároveň, pokud to je možné, nelikvidovali ekonomiku. Jenom řeknu proč. On každý podnikatel, mnoho z vás podniká, tak to víte, on potřebuje mít nějaký výhled scénářů, aby věděl, jak má podnikat. Kdyby nám dnes vláda řekla, což se neděje, nevím proč, ale zkrátka tak to je, je tady nějaký scénář, pustíme to za 14 dnů, za měsíc, až po Vánocích, v nějakém konkrétním případě, že bude např. nějaké riziko té epidemie menší nebo to reprodukční číslo nebo cokoliv, už s tím pracujete. Jak jsem říkal já. Pokud budu vědět za 14 dnů, že to pravděpodobně bude spuštěno, tak hodně lidí zatne zuby, dá tomu maximum. Pokud podnikatelům řeknete, že to pustíme až po Vánocích, protože se bojím toho, že by to mělo být na začátku prosince, co se stane? Lidé se do obchodů nahrnou. Pochybuji, že to někdo udělá. Když to bude po Vánocích, tak už to bude úplně konečná. Dobře, ale ať to podnikatelé vědí a mohou se na to připravit. Není to lehká výzva, je to velká výzva, ale minimálně v případě maloobchodů, kdy dnes jejich tržby realizují velké hypermarkety, je to podle mého názoru minimálně, nechci říct, moc emotivní, ale není to správné. Děkuji za vaši pozornost a ještě jednou poprosím paní ministryni, kdyby mohla zareagovat, případně bych se potom i vyjádřil k návrhům, které bych potom řešil v podobné debatě. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Cekotová (APB): Politika je prostor, kde mohu být vidět a slyšet

13:10 Cekotová (APB): Politika je prostor, kde mohu být vidět a slyšet

Komentář Svatavy Cekotové, lídra Aliance pro budoucnost ve Zlínském kraji. S jakými tématy jde do vo…