Zdeňková (HPP 11): Nemyté produkty v projektu “Ovoce a zelenina do škol”

27.04.2018 5:37

Kauza nemytého ovoce a zeleniny na školách Prahy 11 zaskočila nejednoho rodiče. Fotografie špinavé mrkve v plastovém svačinovém pytlíčku s logem projektu nám přišla od maminky prvňáčka základní školy z Prahy 11.

Zdeňková (HPP 11): Nemyté produkty v projektu “Ovoce a zelenina do škol”
Foto: Hnutí pro Prahu 11
Popisek: Hnutí pro Prahu 11, logo.

Po zveřejnění zprávy psali rodiče z dalších škol Prahy 11, že o nemytých potravinách neměli tušení. Ani rodiče ani děti. A že rodiče nenapadlo, že ve svačinových pytlíčkách (někde kabičkách či přepravkách) projektu “Ovoce a zelenina do škol” jsou nemyté produkty. Plastový uzavíratelný obal navíc evokuje čistou potravinu. A dítě samo od sebe nepředpokládá, že mu škola vydá potravinu, kterou si má ve třídě umýt.

Úvodní stránka projektu “Ovoce a zelenina do škol” říká: “Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.” h(ZDE)

Zvláštním aspektem projektu je fakt, že škola dítěti nemyté jídlo vydá. Že projekt obchází přísná hygienická pravidla stravovacích zařízení (jídelen) a nemyté produkty jsou dětem rozdávány ve třídě.

Dodavatelé ovoce a zeleniny do škol potvrzují, že do škol dodávají neumyté produkty s tím, že škola má zajistit dětem potřebnou hygienu. Ve smlouvě mezi dodavatelem a školou je spásná větička: "Odběratel (škola) se zavazuje zabezpečit hygienické podmínky potřebné pro skladování, výdej a konzumaci dotovaných produktů." Jak to vypadá v praxi, informovala ředitelka ZŠ, odkud přišla fotografie špinavé mrkvičky: "Ovoce si mohou děti omýt ve tříděˇ, dohlédneme na to, upozorním učitelský sbor." Dodneška nikdo děti ani rodiče neupozornil? A odpovědnost za konzumaci nemyté zeleniny/ ovoce se takto přenáší na děti? Nebo na učitelky, které “dohlédnou”?

Instituce související s projektem “Ovoce a zelenina do škol” daly po mém dotazu na hygienu dotovaných produktů najevo nejistotu:

Ministerstvo školství údajně projekt “Ovoce a zelenina do škol řeší pouze po procesní stránce. Dodává, že vyhláška o školním stravování se vztahuje pouze na školní stravování s tím, že program ovoce a zeleniny do škol není školním stravováním. A že plnění hygienických požadavků spadá do legislativy Ministerstva zdravotnictví a odpovědnost nese škola, potažmo ředitel/ ka.

Státní zemědělský intervenční fond, garant projektu, hygienu dodávaných produktů ve školách údajně neřeší s tím, že je to věcí dodavatele a školy. Oficiálně je projekt vydáván za “výchovný” a předpokládá něco jako společné umývání produktů s kantory v rámci seznamovaání s ovocem a zeleninou”. 

Dodavatelé potvrzují, že finální umývání produktů neni v jejich možnostech, nelze v rámci dodávky garantovat čistotu ke konzumaci. Plody jsou očištěné, nikoliv však omyté a určené k přímé konzumaci. Do škol tedy přicházejí v podobném stavu jako zakoupené v obchodě.

Ministerstvo zdravotnictví se přímé odpovědi na správnost postupu při vydávání nemytých plodů na školách vyhýbá a odkazuje na tzv. “Kritéria kvality doprovodných opatření” projektu (MŠMT). Ujišťuje, že vydávání produktů musí splňovat základní hygienická pravidla. Nakonec připouští, že v rámci projektu "Ovoce do škol" může dítě dostat ve škole nemyté ovoce či zeleninu, ale musí být poučeno o omytí pitnou vodou před konzumací.

Hygienické stanici údajně stačí, když škola dítěti “poskytne podmínky pro omytí plodů”. Odpovědnosti se hygiena raději zbavuje prohlášením, že se k tomuto projektu hygienické stanice nevyjadřovaly a nestanovovaly jeho podmínky. A že projekt není součástí školního stravování a tedy ani dozoru nad stravovacími službami. Sděluje, že projekt rozdává pouze “plodovou zeleninu”, což např. špinavá mrkev není. Neoficiálně však připouští, že pokud by se záležitost vzala do důsledků, musel by se projekt přímé dodávky nemytých produktů do tříd zrušit.

Školy Prahy 11 veřejně mlčí, příp. začaly v uplynulých týdnech žáky a rodiče o nemytém ovoci a zelenině informovat..

Tvůrci projektu nedomysleli fakt, že “výchovné kolektivní umývání ovoce a zeleniny”, příp. poučení dítěte, které má uspokojit potřebné hygienické požadavky, je v podmínkách třídy  problematické (jedno umyvadlo, jeden ručník, párminutové přestávka). Zejména pak, pokud škola děti ani rodiče na neumyté produkty neupozorní a pouze “balíčky” či produkty o přestávce dětem rozdá. Na jedné ze škol si mají děti údajně umývat produkty na záchodkách.

Zastupitelstvo Prahy 11 se odmítlo 18. 1. 2018 kauzou zabývat. Proč? “Děti si to mají přeci umýt” nechal se slyšet koaliční zastupitel MČ Praha 11 P. Dittrich (ODS), který je ředitelem další ze základních škol na Praze 11, kde podle mých informací neměli rodiče ani děti o nemytých produktech tušení (až nyní začala škola informovat).

Zbavit se odpovědnosti zkouší radní pro školství Prahy 11 Jakub Lepš (TOP 09). Za necelých 14 dní po lednovém zastupitelstvu vyšel v radničním periodiku Klíč 2/2018 lživý text pana Lepše: "Ovoce a zelenina jsou v tomto projektu dětem cíleně dodávány neumyté a každá škola své žáky prostřednictvím učitelů  a učitelek na potřebu omytí vždy upozorňuje". Je to lež. Na potřebu umytí produktů žáci upozorněni na mnohých školách nebyli, resp. do zveřejnění problému 18. 1. 2018. Tvrzení “cíleneˇ dodávány neumyté” je alibismus, školy “neumytost” neřešily. Radní Lepš nám rodičům veřejně lže o tak zásadní věci, jako je hygiena stravování dětí ve školách.

Zastupitelstvo Prahy 11 se 15.2.2018 opět odmítlo nemytým ovocem a zeleninou zabývat a radní Lepš odmítl svoji veřejnou lež o informovaných dětech vysvětlit.

Na konci řetězce bohulibého dotovaného projektu “Ovoce a zelenina do škol” je neumyté ovoce a zelenina, které naše děti, včetně prvňáčků, dostávají celé roky o přestávce ve škole ke svačině.

Je určitě namístě seznámit rodiče s hygienickými podmínkami projektu. Je určitě namístě, aby školy revidovaly dodací, hygienické a informační podmínky. Do podmínek projektu by se měla zapojit Hygienická stanice. Je zřejmé, že se celé roky hygiena produktů na mnohých školách neřešila a je namístě odpovídající řešení požadovat.

Jak se k záležitosti postaví odpovědné instituce?

(převzato z Profilu)

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Ing. Taťána Malá byl položen dotaz

Sexuální násilí

Jak se v praxi bude dokazovat, jestli byl k souloži udělen souhlas či nikoliv? Nemám nic proti tomu, že jste změnili zákon, ale k čemu to v praxi bude? Co když jedna si budou strany v tom, zda byl udělen souhlas či nikoliv protiřečit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Majerová (Trikolora): Tak prý jsme dobytci a šmejdi

13:09 Majerová (Trikolora): Tak prý jsme dobytci a šmejdi

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na urážky v komentářích