Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Státní maturita - cesta tam a zase zpátky

Vážený pane Hepnere,tyto změny jsem podpořila z důvodu, že jiné řešení nebylo časově možné zvládnout s ohledem na listopadový termín přihlášení se k maturitním zkouškám. Jednalo se o minimalistickou variantu řešení, která společnou část maturit stabilizovala.Druhým důvodem byla skutečnost, že můj návrh na podobu maturit bohužel nenašel

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Proč jste v TOP 09

 Vážená paní Kovářová,děkuji za komplimenty, mé důvody vstupu do politiky i TOP09 , které stále trvají, naleznete na mém webu: http://www.putnova.cz/vstup-do-politiky/ZdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

vzdělání učitelů

Vážený pane Cameli,již současný zákon o pedagogických pracovnících, zákon č. 563/2004 Sb., v účinném znění, vyžaduje pro jednotlivé kvalifikace pedagogických pracovníků jako minimální určitý stupeň vysokoškolského vzdělání. Žádný další návrh není třeba přijímat.Jeho přechodná ustanovení, zejména v § 32, stanovila pro některé situace &nb

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Pan?

Vážený pane Mrakoviči,znovu opakuji, že nepozoruji žádný rozdíl míry slušnosti mezi výrazy „prezident Zeman“ a „pan rezident Zeman“, pro zamezení vzniklých nedorozumění jsem již uvedla, že není a nebylo mým cílem jakkoli znevažovat osobu

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Osnovy na školách

 Vážená paní Čápková,k dalším změnám v obsahu a rozsahu učiva na školách bych nesahala. Za nejdůležitější považuji stabilní a předvídatelné prostředí. RVP dávají školám dostatek prostoru se profilovat, stejně jako učitelům prostřednictvím ŠVP. Troufám si říct, že v budoucnu budou tyto plány ještě propracovanější, koneckonců ještě není ta

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

pan?

 Vážený pane Zelenko,v mé odpovědi jsem tímto způsobem nijak nechtěla zvyšovat důstojnost profesora Putny, nebo naopak snižovat důstojnost prezidenta Zemana. Faktem ale zůstává, že s řadou rozhodnutí prezidenta Zemana nesouhlasím a naproti tomu proti vědecké kariéře profesora Putny nemám námitek.ZdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

PANÍ POSLANKYNĚ.

 Vážený pane Dedku, současná podoba lustračního zákona pravděpodobně už nikdy nebude změněna. Jak jistě víte, v současné době bojujeme spíše za to, aby zákon nebyl zrušen úplně. A v tom boji pokračovat budeme. <p class="MsoNormal"

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

4 VŠ (starší než p. Putnová) z Prahy

 Vážený pane,pokud hovoříte o panu profesorovi Putnovi, jedná se jen o shodu jmen. I já jsem se ho v boji s prezidentem zastala, neboť byl v právu a svůj názor ani dnes nezměním. Zpochybňovat rozhodnutí vědecké rady naší nejstarší univerzity považuji za skandální.ZdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Foto

Vážený pane Vladimíre,má profilová fotka je aktuální a já Vám děkuji za kompliment. Důvody mého vstupu do TOP09 jsou na mém blogu http://www.putnova.cz/vstup-do-politiky/ a stále trvají.ZdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Paní poslankyně,

Vážený pane Dedku,je zcela nepodstatné, zda někteří ze soudců skládali soudcovský slib před rokem 1989 nebo po něm. Podstatnější je, že i pro soudce také stále platí zák. č.  451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon, a tam, předpokl

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

PROČ..?

Vážený pane Dedku,snad dochází k nedorozumění, avšak odpověděla jsem Vám zcela konkrétně, jaké kroky Vám doporučuji podniknout, cítíte-li se poškozen v nějakém probíhajícím soudním řízením, jehož jste účastníkem. Zdraví Anna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

PROČ..?

Vážený pane Dedku,Podobné zkušenosti a vědomosti nemám. Návrhy na postup, pokud se domníváte, že v některém řízení, ve kterém jste byl účasten nebyla dodržena zákonnost jsem Vám již napsala, bohužel Vám nemohu jinak pomoci Nepovažuji naše soudnictví za neefektivní, pokud narážíte na délku jednotlivých řízení, důvodem je důsledná ochrana práv

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

kritika TOP 09

Vážený pane Dánský,vystoupení pana poslance považuji za nevhodné, nicméně na podobné útoky nepovažujeme za nutné reagovat. Výrok, že bude pan poslanec dělat opozici TOP09 je například zcela nesmyslný, v parlamentní formě vlády lze být opozicí pouze vládnoucí většině, a tou v této chvíli TOP9 zjevně není.Zdraví Anna Putnová