Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: reforma ZŠ

Vážená paní Kláro,   došlo ke změně RVP, ty na základě školského zákona připravuje a vydává MŠMT. Je to problém odborný, ne politický, i tak RVP školský zákon v § 5 vnímá. I když nedojde ke změně zákona, změny RVP jistě můžeme považovat za součástí reformy školství. Způsob projednání a tvorby RVP je na ministerstvu, ale podíleli se připomí

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Re: Záruky pro mladé

Vážený pane Tomáši, V současné době je projekt Záruky pro mladé pouze ve fázi projednávání a jen právně nezávazně doporučen institucemi EU. V únoru by o věci měli jednat ministři zahraničí na Radě EU. <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" cl

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: Amnestie

Vážená paní Hatašová,   protože nemám k dispozici data, která by ukazovala, kolik osob propuštěných z věznic z důvodu amnestie opět mohlo do této chvíle spáchat trestný čin nebo je z jeho spáchání alespoň podezřelých, nebo ještě lépe, kolik osob je vazebně stíháno, je možné a pravděpodobné, že se jedná jen o jednotlivce, o kterých psala mé

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Nedomnívám se, že by to bylo uvědomnělostí studentů.

Vážená paní Věro,  nedomnívám se, že by to bylo uvědomnělostí studentů. Už v období konání řádných maturitních zkoušek bylo jasné, že státní maturity dostaly mnoho studentů do nezáviděníhodné situace, do které se přitom žáci dostali bez vlastního zavinění. Protože školy neznaly přesně podmínky maturity, nevěděli učitelé, na co se při výuce

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Věřím, že naše pozměňovací návrhy budou Sněmovnou přijaty

Vážená paní Dagmaro, jsem přesvědčena, že zadání maturitních zkoušek, respektive jejich společné části, nemá být utajováno déle, než do okamžiku rozdání studentům. Poté by mělo být zadání i správné odpovědi zveřejněny, stejně tak jako autorský kolektiv testů. I této problematice se věnujeme na "školském" výboru Poslanecké sněmovny při projednávání

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Změny musí být následující

Vážený pane Kalibe, nikoli, se současnou formou maturit do příštích let já ani TOP09 nesouhlasíme. Proto byla současná podoba zafixováni pouze na příští rok. Změny musí být především následující: jediná úroveň obtížnosti společné části maturitní zkoušky, tři předměty, ze kterých se bude společná část maturitní zkoušky po

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Se současnou formou maturit do příštích let já ani TOP09 nesouhlasíme

Vážený pane Kalibe,nikoli, se současnou formou maturit do příštích let já ani TOP09 nesouhlasíme. Proto byla současná podoba zafixováni pouze na příští rok. Změny musí být především následující:jediná úroveň obtížnosti společné části maturitní zkoušky, tři předměty, ze kterých se bude společná část maturitní zkoušky povinně skládat, pouze

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Rozvoj osobnosti dítěte

Vážený pane, cílem předškolního vzdělávání je především rozvoj osobnosti dítěte, a to nejen po stránce intelektu nebo vědomostí, ale i jeho schopnosti socializace či základních morálních návyků. Kvalitní předškolní vzdělávání je zárukou i následného úspěšného vzdělávání zaměřeného výrazněji na vědomosti v základních školách. Pokud toto budou schopn

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

V době, kdy se vyjednává o rozpočtu, dělá ministerstvo zoufalé kroky

Vážená paní Zuzko, pan ministr na schůzce s některými poslanci Školského výboru skutečně předložil nový model financování regionálního školství. A doposud jsme se k němu Školský výbor ani já nijak nevyjadřovali, neboť na začátku září bude následovat další jednání o této věci. V příspěvku zmiňovanou tiskovou zprávu TOP09 Vám pro zajímavost posílá

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Současný způsob financování je dlouhodobě těžko udržitelný

 Vážený pane Maláku, ministerstvo školství v poslední době ať již přímo či nepřímo představilo několik možných způsobů financování základního školství, ale doposud vždy pouze jako předběžný návrh spíše k diskusi, nežli jako předlohu novely právního předpisu nebo podklad pro její vytvoření. V této fázi se proto velmi obtížně na návrhy ministers

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Státní rozpočet pro kapitolu 333 MŠMT je opravdu velmi napnutý

Vážený pane Martine, státní rozpočet pro kapitolu 333 MŠMT je opravdu velmi napnutý. Snažíme se, aby bylo dost financí jak na školství vysoké, tak regionální, jehož rozpočet je představován především platy učitelů. Pro představu: výdaje regionálního školství činí 82 mld, a ztoho jen platy pedagogických pracovníků tvoří 60 mld. Přes veškerá úsporná

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Základní standardy

 Vážená paní Ivo, jsem ráda, že jste se přihlásila k početné skupině, která podobně jako já prosazuje základní standardy. Taková základní norma by uvolnila ruce školám při tvorbě školních vzdělávacích plánů, ale stále by měla dozorovou funkci. Ani by tak nemuselo jít o kontrolu v každém ročníku, ale pouze kontrolu prostřednictvím až právě stát

RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA odpověděl na dotaz

Nový vysokoškolský zákon

Vážená paní Valerie, nikoli, od plánovaného školného upuštěno nebylo, počítá se s ním v návrhu nového vysokoškolského zákona, který připravuje MŠMT. Se zavedením školného počítal jak volební program TOP09 pro volby do Poslanecké sněmovny, tak také programové prohlášení vlády ze dne 4.8.2011, a to od akademického roku 2013/2014.