Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: Devastace školství

Vážený pane,   v období, kdy byl ministrem školství pan Dobeš, náš sněmovní výbor, jemuž předsedám, proti některým jeho plánům, stejně tak jako návrhům zákonů, poměrně jasně a ostře vystupoval. Podařilo se například zabránit špatně připravené reformě financování regionálního školství, při prohjednávání novely školského zákona se podařil

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: vládní krize

Vážený pane,   předčasné volby za vhodné řešení nepovažuji v tuto chvíli v žádném případě, stejně tak věřím, že výsledným řešením úřednická vláda nebude.   S přátelským pozdravem   Anna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: práva v Plzni

Vážený pane Králi,jsem přesvědčena, že poslancům nepřísluší hodnotit výsledky práce nezávislé Akreditační komise, avšak s ohledem na studenty i představitele fakulty jsem ráda, že Akreditační kom

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: Není to vyhazování miliard?

 Vážený pane,bez perfektní znalosti personálního obsazení jednotlivých ministerstev je velmi obtížné rozhodnout, které činnosti a úkony je možné outsourcovat, a kdy se jedná již o nepřípustné plýtvání. Například vyhledání právní pomoci advokátní kanceláře v některých soudních sporech může být pro ministerstva nevyhnutelné, neboť na speci

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: Má být takový člověk profesorem?

 Vážený pane,jsem přesvědčena, že pokud se docent Putna choval zákonně, nemůže jeho chování - v tomto případě pouhé vyjádření jeho názorů - jakkoli již bylo či nebylo myšleno vážně, být důvodem k bránění v jeho akademickém postupu, dosahuje-li potřebných vědeckých i osobnostních kvalit. Svoboda slova je jednou z největších svobod, které

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: změna vysokoškolského zákona

Vážený pane Osvalde,domnívám se, že kompromis je možné považovat za prohru jak pana prezidenta, tak pana ministra. Je to pokrytecké řešení. Těší mě, že akademická obec od počátku sporu vystupovala jednotně. Je nepochybné, že rozhodovací pravomoc o návrzích na jmenování profesorem musí mít vědecké rady univerzit, nikoli prezident.Nejsem

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: -

Vážený pane Řehoři,jsem toho názoru, že zhodnocení profesních schopností i osobnostních kvalit musí být v kompetenci vědeckých rad fakult a univerzit, nikoli prezidenta. Názory a postoje - včetně jejich vyjadřování - všech kandidátů na profesory, jsou-li v souladu s právními předpisy, nemohou být s jakýmkoli odkazem stavěny jako důvod pro neu

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: profesoři

 Vážená paní Horáková,akademický titul profesor je nejvyšší vědockopedagogická hodnost, kterou mohou získat vynikající odborníci a vědci z vysokých škol a na návrh vědeckých rad univerzit je jmenuje prezident republiky, postup jmenování je stanoven vysokoškolským zákonem. Je zvykem oslovování středoškolských pedagogů "profesore", tito pe

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: státní maturita

Vážená paní Boženo, letošní ročník maturity považuji jeho průběhem za bezpochyby nejklidnějším od zavedení společné části maturit. Výsledky maturitní zkoušky z matematiky dokreslují již po několik let panující menší zájem o matematiku a také pokles matematických znalostí studentů. Je nutné si ale uvědomit, že například v mezinárodních srov

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Lidský život má požívat ochranu v jakékoli jeho fázi

Jsem přesvědčena, že lidský život má požívat ochranu v jakékoli jeho fázi. V poslední době se mě obracejí někteří voliči s požadavkem neodsouhlasit používání "potratové pilulky." Musím tedy v této souvislosti říci, že přijetí registrace nového léku/přípravku nepodléhá schvalování Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, ale SÚKL (Státní ústa

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: maturita z matiky - pokračování

Vážená paní Aneto,   domnívám se, že současná požadovaná úroveň znalostí maturantů z matematiky je právě tou úrovní, kterou je třeba považovat za základní, její snížení bych nepodpořila. Není účelem školy a vzdělání připravit žáky pouze na práci, kterou budou zastávat nejpravděpodobněji, ale studenty také vychovávat a poskytnout jim reprez

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: optimalizace škol

Vážená paní Nino,   jsem přesvědčená, že optimalizace regionálního školství je nutná. Kvalitní školy jsou stále postaveny na dobrém pedagogickém sboru. Zavedení 2. jazyku na 2.stupni ZŠ je dobrý záměr. Teprve praxe ukáže, zda se s tím vyrovnají i vesnické či malé školy. Předpokládám, že budou mít podporu MŠMT. Pokud jde o školné, kt

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: fiskální kompakt

Vážená paní Marková, situaci bych rozhodně nehodnotila jako rozkol, předpokládám, že jednáním bude dosaženo přijatelného rozhodnutí pro obě strany. Rozdíl obou závazků je následující. Tzv. fiskální kompakt je mezinárodní smlouvu, kterou by ČR podepsala a jejímž prostřednictvím by se zavázala k plnění určitých povinností v oblasti fiskáln

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: výuka na 1.stupni ZŠ

Vážená paní Kláro,   jsem přesvědčená, že odpovědnost za výchovu svých dětí musí primárně nést rodiče, nikoli stát. Na státu je, aby pro rodiče vytvořil vhodné podmínky. Je prokázáno, že sport či tělesná aktivita zamezuje projevům agrese a šikany, a toto jsou vážné problémy, se kterými se školství potýká. Jedinou otázkou televizního kanálu

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: výuka na ZŠ

Vážená paní Kláro, taková televizní stanice by jistě byla přínosná, avšak zůstává otázkou, jak by byla financována. Nemyslím, že by provozování takové stanice byl typický úkol pro veřejnoprávní televizi. Řeš