Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

PROČ..?

 Vážený pane Dedku,pokud dochází k právnímu pochybení ve vedení řízení, využijte procesní obrany, kterou Vám soudní řád dává. Pokud se jedná o jiná pochybení, využijte možností zákona o soudcích a podejte stížnost k předsedovi soudu. Nejlé

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Váž. Paní

 Vážený pane Wagnere,součástí politiky TOP09 vždy byla, je a bude solidarita. Solidarita s každým, kdo potřebuje pomoc společnosti. Stejně tak je součástí naší politiky důraz na odpovědnost každého občana naší země za sebe a své blízké. Ne

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

PROČ..?

Vážený pane Dedku,s Vašimi názory nesouhlasím a současnou podobu profesního sdružování soudců a pravomoc předsedů jednotlivých soudů považuji za dostatečnou.ZdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

F.V.

Vážený pane F.V.,nejrychlejší způsob jak mne kontaktovat je můj mail v Poslanecké sněmovně putnovaa@psp.czZdraví Anna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Zdraví lidu

Dobrý den,jsem pro zachování regulačního poplatku, nespatřuji v něm nic protizákonného, protiprávního ani neetického či nemorálního.ZdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

V.F.

Vážený pane V.F.,ano, budu opoziční poslankyní a k takové roli také patří konstruktivní kritika postupů vlády, se kterými nebudu souhlasit. ZdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

práce poslankyně

 Vážená paní Lucie,mým cílem je další práce ve školském výboru a nalezení dlouhodobé koncepce pro české školství a vzdělávací soustavu, která by byla silná a přesto akceptovatelná většinou společnosti i politických sil. Zároveň jsou to malé, ale podstatné změny ve školských zákonech, prvním bude úprava tzv. Českých škol bez hranic, sdruž

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Omlouvám s Vám!

 Vážený pane Mrakoviči, není vůbec žádný problém obracet se na mne i jinou formou než prostřednictvím tohoto diskusního fóra, má mailová adresa je Vám k dispozici. Ano, i v následujících volbách do Poslanecké sněmovny budu ráda kandidovat za TOP09, mým favoritem jsou především hodnoty a postoje, ke kterým se naše strana hlásí. S

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Děkuji za obecné teroretické úvahy, ale:

 Vážený pane Mrakoviči, není vůbec žádný problém obracet se na mne i jinou formou než prostřednictvím tohoto diskusního fóra, má mailová adresa je Vám k dispozici. Ano, i v následujících volbách do Poslanecké sněmovny budu ráda kandidovat za TOP09, mým favoritem jsou především hodnoty a postoje, ke kterým se naše strana hlásí. S

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Akciová společnost ND

Vážený pane Mrakoviči, domnívám se, že expertní komise v tomto případě měla být poradním sborem, nikoli výkonným orgánem či orgánem, na kterém by mělo ležet rozhodnutí. Stejně tak se domnívám, že tento návrh byl jen jedním z možných řešení, který komise navrhovala. Odpověď je tedy zřejmá: role expertní komise je sdružit odborníky a najít p

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Paní Putnová,jaký máte názor na vytvoření akciové společnosti

Vážený pane JO1, nemyslím, že by právní forma akciové společnosti byla v souladu s účinným obchodním zákoníkem určena primárně pro právnické osoby v oblasti kultury, financované převážně z veřejných financí. Jednalo by se o změnu dosti zásadní a domnívám se, že tak až o takovou změnu, která nastupuje jako poslední šance při stabilizaci N

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

7,5 mil. p. Polčáka, víte o tom?

Vážený pane Mrakoviči, tyto otázky by spíše měly směřovat na pana poslance Polčáka, předmětné dokumenty nemám k dispozici. Neměla jsem do teď a nemám ani v této chvíli důvod jakkoli zpochybňovat tvrzení pana poslance Polčáka a jeho stanovisko k věci, která nám v minulém roce představil na jednání poslaneckého klubu. S přátelským

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Čtete a posloucháte nepozorně !

Vážený pane Mrakoviči, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanecké sněmovny nemá žádný právní ani faktický vliv na dění v ND, ani nemá možnost ovlivnit jmenování ředitele. To však nebrání, aby se jeho jednotliví členové postavili proti chování pana ministra kultury, pokud jej považují za nevhodné, špatné, neakcepto

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Zvláštní výklad

Vážený pane Mrakoviči, ve Sněmovně je třeba hledat takou většinu, jaká je k dispozici. Jistě by bylo přáním všech koaličních politiků i přáním mým, aby taková většina byla jasnější. Není. Avšak to není samo o sobě důvod k jejímu vyloučení. Je mně líto, že o tom, že minulá vláda byla nejlepším řešením a maximem možného Vás nepřesvědčily její k

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Takovejch titulů a sedět v TOP - jó inteligence asi nejde moc nejde naštudovat, že jó ?!?

Vážený pane Starý kozle, pokud měla být výsledkem Vašeho sdělení informace, že nespatřujete dostatečnou korelaci mezi dosaženým vysokoškolským vzděláním či akademickou hodností a inteligencí, jistě můžete mít pravdu. Pokud bylo smyslem Vašeho sdělení něco jiného, obávám se, že se mýlíte. Hezké léto Anna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Zvláštní výklad

Zvláštní výklad, jak pisatel označuje moje zdůvodnění nehlasovat pro rozpuštění Sněmovny. Naznačuje, že má jiný názor na to, jak by se Sněmovna měla chovat a nesouhlasí s mým postojem. Respektuji to, i když jeho argumenty nesdílím. Připouštím, že otázka přímé volby prezidenta je téma k diskusi, ne ale v několika větách v časopise. Anna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: Reakce na právo volby

 Vážený pane Mrakoviči,udělení akademického titulu profesor je rozhodnutím vědecké rady na základě odborné a pedagogické činnosti akademika ucházejícího se o profesorský titul. Náš vysokoškolský zákon formální ceremonii přenechává prezidentovi, činí tak z tohoto finálního aktu vysoce společensky významný okamžik a dodává punc vážnosti zí

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

RE: Hájíte všechny zvyklosti ?

Vážený pane Mrakoviči,musím se ohradit vůči Vaší výtce, že neodpovídám na dotazy. Naopak snažím se velmi zodpovědně odpovídat na dotazy, které jsou mně doručeny poštou, emailem či na facebooku. Rozpuštění sněmovny považuji za špatné řešení, ke kterému jsem se mimo jiné vyjádřila na svém osobním blogu, na který Vás tímto odkazuji: http://www.p