Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

praxe

Vážený pane Dubský,už v minulém volebním období (podrobnosti naleznete pod sněmovním tiskem č. 951 v VI. volebním období) se Sněmovna snažila zvětšit výhody spolupráce podniků a středního i vysokého školství, právě prostřednictvím nejrůznějších daňových úlev, jak pro případ nabídek studentských praxí a stáží, tak například i prodeje strojů šk

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Kdy půjdete do práce?

Vážený pane Aline, studovala jsem pětiletý vysokoškolský obor do svých 24 let a všechny ostatní tituly jsou kvalifikační stupně, které jsem získala při zaměstnání. Vyučuji už 22 na VUT v Brně.S pozdravemAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Maturitní test

Vážený pane Plinto,společnost olympijských vítězů nevidím jako prohru. "Maturitní test" byl ve skutečnosti kvíz, který jsem nebrala a neberu vážně.ZdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Máte nějaký vzor?

Vážený pane snad Jamesi Bonde,v mém případě je odpověď velmi snadná. Kriteria, která jste uvedl, se v mém případě spojují u jedné osoby, státníka světového formátu, žijícího státníka, mého vrstevníka, a navíc ženy. Mojí favoritkou a velkou životní inspirací je paní Angela Merkelová.ZdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

příjímací zkoušky

Vážená paní Stoklasová,s tímto návrhem pana ministra nesouhlasím, neboť to ohrozí různost jednotlivých škol, kterou jsem dvacet let budovali, a jejich školních vzdělávacích plánů a také se domnívám, že školy s učebními obory nejsou na takovou změnu připraveny. Problému se věnovala i ČT24, pořad můžete shlédnout zde: http://www.ceskatelev

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Neústavnost

Vážený pane Mrakoviči,problematická je nedůvodná rozdílná úprava financování škol jednotlivých zřizovatelů, čímž dochází k rozdílnému postavené žáků těchto škol, což odporuje požadavku na možnosti požívání práv daných ústavním pořádkem všem bez rozdílů, byť je jistě možné vznik a fungování církevních a soukromých škol upravit zákonem, jak to

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Neústavnost.

 Vážený pane Mrakoviči,vzdělávání má být primárně zajišťováno veřejnou mocí, tedy jej lze považovat za veřejnou službu. Návrh novely školského zákona nijak nezasahuje do práva soukromých škol vybírat za vzdělání úplatu. Nijak ani nezasahuje do povinnosti státu zajistit vzdělávání bezplatné ve veřejných školách. Problematické je deklarova

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

dotace školanám

Návrh ministra Chládka na snížení či zrušení dotací soukromým školám a církevním školám považuji za neústavní. Vzdělání je veřejnou  službou a standard má být hrazen žákovi z veřejných zdrojů. Navíc změna financování vytváří ve vzdělávací soustavě zcela nepředvídatelné prostředí. Pro TOP 09 je takový návrh z principu nepřijatelný.

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

státní maturita

Vážená paní Emili,obsah zkoušek ve společné části maturitních zkoušky je dán tzv. katalogy požadavků pro zkoušky. Ty musí být známy  nejpozději dva roky před konáním zkoušky. Od svého vzniku nedoznaly zásadnější změny. Stejně tak forma zkoušky je již druhým rokem beze změn. Domnívám se, že státní maturity plní jedno ze svých f

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Amazon

Vážený pane Kříži,rozhodnutí bylo plně v kompetenci zastupitelů města Brna, pokud jste situaci sledoval delší dobu, víte, že argumentů na podporu tohoto projektu i proti němu byla celá řada. Domnívám se, že pouze zastupitelé měli dostatek důvěryhodných informací, aby mohlo být jejich rozhodnutí kvalifikované. Proto si dovolím jej nijak nezpoc

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Unie žen

Vážený pane Vítězslave,Evropská unie žen je mezinárodní organizace, která sdružuje ženy především konzervativně smýšlející, je to nadstranická organizace upřednostňující především mateřství a roli ženy v rodině. Pokud jde o feministické snahy, EUŽ má ambici dávat nejen rovné šance ženám, ale stejně oceňovat i životní pozice žen, a to nejen v

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

problémy školství

Vážná paní Kysilková,tento pořad jsem nesledovala a nebyla jsem do něj pozvána já ani nikdo z TOP 09. Pokud takové pozvání přijde ze strany médií, nikdy se nestalo, že by TOP 09 svého zástupce nevyslala. Srdečně zdravíAnna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Evropská unie žen

Vážená paní Plavcová,Evropská unie žen je nadstranická organizace sdružující všechny ženy vyznávající konzervativní hodnoty, nikoli pouze političky. Tisková zpráva z úvodního semináře, který se uskutečnil v pátek v Brně, je k dispozici zde: http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/putnova-evropska-unie-zen-zahajila-cinnost-semi

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

přeběhlictví zákonodárců

Vážená paní Marie,volební výsledek pana europoslance Pospíšila je vynikající. Nepochybně  i jeho nominace  přinesla kandidátní listině TOP09 své voliče, stejně jako ostatní nominovaní kandidáti. Mandát poslance je v ČR volný a poslanec se tak rozhoduje pouze podle svého svědomí, aniž by mohl být vázán příkazy. Svobodu zvolit si poli

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

(ne)kašleme na EU

 Vážený pane Nagano,i naší volební kampaní se snažíme přístup k EU a také povědomí o práci v Evropském parlamentu mezi voliči zvětšit. Evropské kolbiště je pro nás důležité, byť v něm nejsme největší hráči a možná budeme změn dosahovat jen ztěží. Bez našich zástupců v orgánech EU by to bylo ale nemožné určitě.ZdravíAnna Putno

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

ještě jeden dotaz

Vážený pane Králi,pan předseda Schwarzenberg má silný mandát, který získal na posledním volebním sněmu TOP09. Pana předsedy si velice vážím o v žádném případě o změně vedení strany neuvažujeme. Pokud se týká senátních voleb, v některých okrscích opravdu uvažujeme o společné kandidátce s ODS, rozhodně to ale nebude plošné. Spekulace

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Schwarzenberg

Vážený pane Králi,pan předseda Schwarzenberg má silný mandát, který získal na posledním volebním sněmu TOP09. Pana předsedy si velice vážím o v žádném případě o změně vedení strany neuvažujeme. Pokud se týká senátních voleb, v některých okrscích opravdu uvažujeme o společné kandidátce s ODS, rozhodně to ale nebude plošné. Spekulace

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

problémy mladistvích

Hezký den,další hodinu tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ dlouhodobě podporuji a prosazuji, je to nejjednodušší způsob jak do sportovního života zapojit i ty děti, které se pohybu ve volném čase nevěnují a jsou tak často ohroženy civilizačními chorobami. Rozšíření výuky TV musí jít ale ruku v ruce se změnou koncepce TV. Zkrátka musí být tělocvik

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

zákon o dětské skupině

 Vážená paní Plavcová,zákon o dětské skupině podporuji, kdy se podaří jej přijmout je zatím otázkou, nicméně návrh počítá s účinností od 1.9.2014. Uvidíme, zda bude možné tento termín dodržet. Služby péče o dítě v dětské skupině mohou být poskytovány jak bez úhrady nákladů, tak s plnou úhradou nákladů. Bude tedy záležet na každé dětské s

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

úroveň školství

Vážená paní Jiřčáková,jsem stejného názoru jako vy, zaznívající hlasy v této debatě, které tvrdí, že fakulta nemůže učitelům s praxí již nic dát, je třeba jednoznačně odmítnout. Je samozřejmé, že samotné ukončené studium na pedagogické fakultě bude zárukou, že budoucí učitel bude dobrý. Nicméně požadavek stanoveného stupně vzdělávání pro výko