JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Kandidát do Evropského parlamentu za KSČM
  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Istanbulská úmluva

 Vážený pane Černochu, opět děkuji za Vaše dotazy a níže nabízím svoji reakci: 1) Ve Vámi citovaném ustanovení přece nejde o financování neziskovek, ale o financování a zajištění cílů úmluvy, jejichž garantem je stát, který má v jejím vykonání též primární působnost a odpovědnost, ať již ji bude plnit přímo či částečně s vyu

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Istanbulská úmluva - otrávené jablko

Vážený pane Černochu, děkuji za Vaši reakci. Článek Tomáše Břicháčka pro mě nepřináší nic nového. Mohl bych Vám naopak vyhledat odkazy na články zastánců této úmluvy, a vzájemně je konfrontovat. Nepovažuji to však za přínosné. Po mě je klíčové, že jsem si úmluvu sám prostudoval a vytvořil si na ni názor, o němž budu rád s kýmkoliv diskut

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. vložil nový článek

Proč socialismus místo kapitalismu?

Socialismus je ztotožňován s nesvobodou a kapitalismus se svobodou. Proč je to fatální omyl? Proč kapitalismus nejde dohromady s morálkou? A proč je celosvětově rozšířen, když je tak špatný? Nejen na tyto otázky se pokouší odpovědět následující text.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. vložil nový článek

Pud sebezáchovy

Největší hrozbu současnosti pro evropskou civilizaci představuje islámský imperialismus. Otázkou zůstává, co vše se ještě bude muset stát, aby si to uvědomila rozhodující část EU a začala se podle toho chovat.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. vložil nový článek

Mrazivá analogie

Pokud v čele jakékoliv organizace stane člověk významně se rozcházející s jejími klíčovými hodnotovými principy, je vždy žádoucí, aby se členská základna pokusila dosáhnout změny.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. vložil nový článek

Varování levicového voliče

KSČM je přirozeně stranou antropocentrickou, tj. zaměřenou na člověka a jeho potřeby, což je její primární cíl. Ekologické cíle mohou být součástí jejího programu, avšak nesmí tím oslabovat či dokonce popírat onen primární programový cíl.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. vložil nový článek

Vize pro budoucnost

Letošní sjezd KSČM bude pro stranu klíčový a v mnohém předurčí, zda bude strana pokračovat v dosavadním bezbarvém a salónním kurzu, anebo najde odvahu k provedení potřebných změn.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. vložil nový článek

Demokracie podle Kalouska

Pravicové strany se u nás často ohánějí svobodou a demokracií. Mnohá vystoupení jejich představitelů však vyvolávají otázku, zda vůbec vědí, zda obsah těchto slov neztotožňují se svým právem trvale vládnout bez ohledu na vůli voličů.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. vložil nový článek

Teď nebo nikdy!

Výsledek parlamentních voleb na podzim roku 2017 byl pro KSČM možná od voličů posledním varováním. Pokud jej strana nevyslyší, může z parlamentní mapy po příštích volbách zmizet úplně.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. vložil nový článek

Bělobradý svět

Náhradní výživné nemajetným matkám samoživitelkám musí být chápáno jako základní právo matky i dítěte garantované státem. Nutit ženu-matku, aby si nalezla "živitele" pod hrozbou ekonomické tísně, je projevem naprosté sociální i mravní zvrácenosti.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. vložil nový článek

Případ Bulovka

Jedním z největších nebezpečí pro evropskou civilizaci je agresivní islámský fundamentalismus, neboť jeho hodnoty jsou prosazovány proti naší vůli i nejbrutálnějšími prostředky a jsou s těmi našimi neslučitelné.