Mgr. Richard Brabec

  • ANO 2011
  • ministr živ. prostředí v demisi
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

Kde je vaše ,,makáme"?

 Dobrý den, vládní prázdniny trvají každý rok 14 dní, letos byly na začátku srpna. Nemohu mluvit za kolegy, ale já jsem svojí dovolenou strávil částečně na Šumavě a částečně v Praze na jednání Senátu, na jednání s ministrem financí o rozpočtu, a částečně v kanceláři při řešení provozních věcí, některé věci se pak naštěstí dají řešit i mim

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

sucha

 Dobrý den,máte pravdu, sucho má negativní vliv i na přírodu a životní prostředí obecně. Vzhledem k častějším projevům klimatické změny v podobě extrémních projevů počasí se na sucho musíme především adaptovat. Jedním z nejdůležitějších opatření je např. zadržení vody v krajině, ale patří sem i regulace hospodaření s vodou v době nedostatku vo

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

Dotace

Dobrý den, dotace na realizaci energetických úspor (především zateplení a výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní ekologické) v  bytových domech v celé ČR mimo Prahu začne v nejbližší době poskytovat rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Právě MMR nemůže naopak poskytovat dotace na zateplení a výměnu zdroje tep

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

puč

Dobrý den, nově připravovanou organizaci ANO v Ústí nad Labem určitě nepovedu, ale aktivně se z pozice místopředsedy krajského předsednictva podílím na jejím vzniku. Což znamená především výběr kvalitních lidí, kteří budou zárukou, že se nebude opakovat zrada části našich bývalých členů v ústeckém zastupitelstvu. Snažili jsme se samozřejmě bud

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

zvěř

Dobrý den,pokud jde o regulaci takzvaně přemnožených zvířat, musím zdůraznit, že ne všechny oblasti, které s tím souvisejí, však spadají pod můj úřad. Je proto důležitá spolupráce s ostatními ministry. Pokud jde o samotnou regulaci nějakým způsobem přemnožených druhů, je působnost MŽP omezená jen na určité oblasti – řeší ji spíše Ministe

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

Ekofilm

Dobrý den,Ekofilm je mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví. Je to nejstarší festival svého druhu v Evropě, který vznikl v roce <tt style="text-

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

nízkoemisní zóny

Dobrý den,u projektu nízkoemisních zón se MŽP inspirovalo vyspělými státy, jako jsou Německo, Rakousko či Itálie, kde už podobný systém funguje. Zavedení takovýchto zón pomůže zlepšit kvalitu života ve městech, která sužuje nadměrná doprava. Praha by se v tomto ohledu měla stát pilotním projektem v ČR. Jsme také připraveni vyhlásit

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

dotace

Dobrý den,Ministerstvo je velmi aktivní v podpoře čisté mobility, a to jak elektromobility, tak podpory pohonu na CNG. Doprava má nemalý vliv na kvalitu ovzduší a tím i na kvalitu života obyvatel, hlavně ve městech. V březnu 2014 jsme vyjednali s EK dotaci 1,4 mld. Kč z Operačního programu ŽP na CNG autobusy a na plnicí infrastrukturu.<p

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

Národní parky

Dobrý den, nejsem zastáncem návrhu, aby měl NP Šumava, potažmo každý náš národní park speciální právní úpravu. Na druhou stranu každý národní

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

Křivoklát

Dobrý den,další vyjednávání s obcemi jsme zatím odložili vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám. Rád bych, aby si lidé skrze své nově zvolené zastupitele sami vybrali, zda NP vyhlásit chtějí či ne.     Pro turisty by se nemělo měnit nic zásadního, protože z hlediska ochrany přírody nejcennější a nejohroženější část

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

stezky

Dobrý den,značení turistických cest není v gesci MŽP,  provádí je Klub českých turistů. Ten na ně získává příspěvek od Ministerstva pro místní rozvoj a zbylé potřebné prostředky dostává formou sponzorských darů. Na území národních parků či  chráněných krajinných oblastí má KČT dohody o zabezpečení, jak obnovy stávajícího znač

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

zajímá mě vaše reakce, nikde jsem ji nezaznamenala

Dobrý den. Pan poslanec Kučera v reakci tlumočí názory pana Kropáčka z Hnutí Duha, které se spojilo se skládkovací lobby, aby společně zabránily návrhům zakázat v ČR po roce 2023 nebo 2024 skládkování. Když se tak totiž stane, skládkaři přijdou  o svůj velký byznys.  Celé tvrzení pana poslance je čistě spekulativní, absolutně v

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

Šumava

Dobrý den. Senátní zákon o NP Šumava půjde do Sněmovny k hlasování pravděpodobně v průběhu září či října letošního roku. Ve Sněmovně by se měl potkat s novelou zákona o ochraněpřírody a krajiny, kterou představilo MŽP tento týden veřejnosti. Náš návrh se týká výhradně novelizace problematiky národních parků. Jsem přesvědčen

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

Zuřím !!!

Dobrý den. Neměl byste zuřit, zbytečně ohrožujete své zdraví. Pro Váš klid dodávám, že návrh novely odpadového zákona by Váš roční svoz odpadu zvýšil o cenu jednoho piva, tedy o 21 Kč ročně. Tím "jedním pivem" ročně a postupným zákazem skládkování vezme na sebe naše společnost větší zodpovědnost za tří

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

Uvažujete o centrálním třídění odpadu?

Dobrý den. Předpokládáme další zahušťování sítě sběrných nádob na tříděný odpad tak, aby lidé mohli snadněji a lépe třídit odpady. Navíc se plánuje zavedení třídění dalších složek komunálního odpadu - biologicky rozložitelného odpadu a kovů. Takto vytříděné odpady se následně dále soustřeďují a zpracovávají na dotřiďov

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

ministr

Dobrý den. Víte, já nejsem na ty koláče - nijak se nesnažím o mediální publicitu. Co si hlídám, jsou výsledky mé práce. Cením věcí, které nejsou tolik vidět, ale znamenají velký finanční přínos. Přes všechny obtíže se Ministerstvu životního prostředí daří snižovat obří ztrátu v čerpání peněz z Operačního programu Životní pro

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

PROSÍM PANE MINISTŘE ZVOLTE SI ERUDOVANÉ PORADCE

Dobrý den. My jsme před volbami slibovali co nejšetrnější vládnutí, úsporu státní kase. V minulosti Ministerstvo životního prostředí proslulo nadbytečným počtem externích i interních poradců. Já jsem tu situaci vyřešil prozaicky - jedním za všechny, tedy jedním poradcem ministra. Nehledě na mé úsporné rozhodnutí si pana Václ

Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec
Mgr. Richard Brabec odpověděl na dotaz

neviditelný poslanec

Okamžitě po nástupu jsme se snažili především ucpat největší díry, kde resort ztrácel nejvíc peněz, tedy jsme se zaměřili na čerpání peněz z evropských fondů. Ušetřili jsmeřádově stovky miliónů korun ukončením nebo změnou podmínek některých uzavřených smluv. Také se snad podařilo personálně stabilizovat ministerstvo. Připravili jsme nový Operač