ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Kontrolní mechanismy

Dobrý den, existuje zde několik mechanismů, jak provádění sanačních prací kontrolovat. Jedná se především o supervizora, který bude vybrán Ministerstvem financí a spolupracovat s MŽP a Českou inspekcí životního prostředí, která zde má taktéž kontrolní funkci. Dále zde bude technický dozor a také auditor, který se bude vyjadřovat ke správnosti ka

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Legislativní proces ještě není u konce

Součástí důchodové reformy jsou mj. návrh zákona o důchodovém spoření a návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření. Oba tyto zákony prošly v současné době druhým čtením v Poslanecké sněmovně a hovořit o jejich definitivním schválení je tudíž předčasné, protože legislativní proces ještě není u konce.

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

TK na téma dluhopisy

Dobrý den, na toto téma připravujeme tiskovou konferenci, která se bude konat pravděpodobně na počátku září. Zde budou zveřejněny veškeré možné informace. S pozdravem Jakub Haas, MF

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

MF striktně postupovalo podle příslušného nařízení EU

 Nikoli, Ministerstvo financí striktně postupovalo podle příslušného nařízení EU, které tuto oblast upravuje. Naopak, pokud by ČR, resp. Ministerstvo financí ke korekci (pokutě) nepřikročilo, pak by o ní rozhodla Evropská komise a Česká republika by o tuto částku přišla. Tím, že ji udělilo Ministerstvo financí, bude možno prostředky využít pro

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Plán úspor správců kapitol

 Ministerstvo financí navrhuje celkové limity výdajů státního rozpočtu i jednotlivých kapitol, které schvaluje vláda. Je potom na odpovědnosti správců jednotlivých rozpočtových kapitol, aby přišli s plánem úspor ve svých kapitolách a aby tento plán byl dlouhodobý. Za resort Ministerstva financí je potřeba připomenout, že dlouhodobě připravujem

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Toto tvrzení se na pravdě nezakládá

Stačí se seznámit s návrhem rozpočtu na rok 2012 schváleným vládou a zjistíte, že se toto tvrzení na pravdě nezakládá. Z celkem tří resortů, které jsou spravovány ministry Věcí veřejných, dochází k meziročnímu poklesu ve schválených výdajích mezi roky 2011 (bez prostředků EU) a 2012 u jediného z nich (MMR), zatímco u dalších dvou kapitol spravovaný

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Státní fondy jsou zřizovány zvláštními zákony

Státní fondy jsou zřizovány zvláštními zákony a jejich správci jsou příslušná ministerstva, která jsou rovněž zodpovědná za jejich hospodaření. Způsob jejich financování se mezi jednotlivými fondy značně odlišuje a souvisí s charakterem úkolů, které příslušný fond zabezpečuje. Například: Státní fond životního prostředí spravovaný MŽP (má delegovány

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Pracovní mobilita a komplikace s přenositelností práv

Zaměstnanecké penzijní fondy mají v některých členských státech EU silnou historickou tradici, nicméně v České republice byl zvolen pro současnou dobu daleko flexibilnější systém individuálních smluv o penzijním připojištění s penzijním fondem, v rámci kterých ovšem může přispívat i zaměstnavatel. Vzhledem k pracovní mobilitě se jedná o vhodn

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Ministerstvo data k rozpočtu zná

Místopředseda VV Tomáš Jarolím ve svém pondělním komentáři obviňuje Ministerstvo financí z toho, že sestavuje státní rozpočet a přitom neeviduje data k tomu potřebná. Domnívá se, že úsporné kroky navrhované ministerstvem pro rok 2012 jsou důsledkem beznadějné neznalosti úřadu, nemajícího přehled o minulých příjmech státního rozpočtu. Nic takovéh

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Řada opatření pro boj proti daňovým únikům

Odhady jsou obtížné a vykazují velký rozptyl, pravděpodobně se bude jednat o sumu v řádu desítek miliard Kč. Ministerstvo financí přijalo a připravuje řadu opatření pro boj proti daňovým únikům, podrobnosti jsme zveřejnili např. v prezentaci zde:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_62242.html

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Základní norma v ČR je zákon č. 253/2008 Sb

Dobrý den, základní normou v ČR je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V této oblasti má kompetence Finanční analytický útvar Ministerstva financí, který provádí šetření na základě hlášení tzv. povinných osob (např. bank) o podezřelé transakci. Zpracované případy pak p

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Zahraniční pohledávky ČR

Dobrý den,souhrnná informace k zahraničním pohledávkám ČR se standardně zveřejňuje na webu MF, např. zde:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_agendaCKA_zahr_pohled.htmlS pozdravem Jakub Haas

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Působnost Ministerstva financí v oblasti finančního trhu

Působnost Ministerstva financí v oblasti finančního trhu je na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, omezená. Ministerstvo financí, jakožto ústřední orgán státní správy, je oprávněno předkládat návrhy zákonů v oblasti finančního trhu a v okruhu

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Auditní orgán MF zajistil v roce 2010 realizaci dvou mimořádných auditů

To není pravda. Auditní orgán MF zajistil v roce 2010 realizaci dvou mimořádných auditů provedených mimo plán u Krajské zdravotní, a. s., a souvisejících nemocnic a u Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a popsal výběr vzorku auditovaného zdravotnického zařízení.  Zprávy z obou auditů byly zaslány mj. i na Útvar odhalování korup

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Deficity státního rozpočtu

 Růst státního dluhu je způsoben deficity státního rozpočtu, tedy převisem výdajů nad příjmy státního rozpočtu. Důvodem převisu je jednak růst mandatorních výdajů, jejichž podíl na celkových výdajích je v České republice poměrně značný, a stejně tak ostatních výdajů, k jejichž profinancování nejsou příjmy dlouhodobě dostačující.&nb

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Šetření podezřelých transakcí

 K  Vašemu dotazu Vám bohužel nemůžeme poskytnout požadované informace, neboť veškeré skutečnosti týkající se oznámení a šetření podezřelých transakcí podléhají povinnosti mlčenlivosti, upravené v § 38 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. S odkazem na toto ustan

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí odpověděl na dotaz

Slovensko je úspěšný příklad země, která zavedla euro

Zavedení eura je koncipováno jako finančně neutrální operace, která spočívá v přepočtu všech peněžních částek jednotným přepočítacím kurzem. Očekávat lze pouze mírně negativní dopad na rozpočet s ohledem na respektování principu nepoškození občana. To znamená, že částky, které občané platí státu, jsou při přechodu na euro zaokrouhleny směrem dolů a

Ministerstvo financí