PaedDr. Ivana Dobešová

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

Lidská práva

U uprchlíků je třeba brát zřetel na jejich lidská práva i bezpečnost. Obojí musí být v rovnováze. Jsem toho názoru, že všude dobře, doma nejlépe. Z tohoto důvodu je třeba pomáhat uprchlíkům nejblíže jejich domovu a dělat vše možné, aby se mohli co nejdříve vrátit a zahájit obnovu své země.Ivana Dobešová

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

ČR je otrokářskou společností zahraničních firem, kteří zde neplatí žádné daně a zisk jde pryč.

 Dobrý den,Souhlasím s Vámi,že české firmy by měly mít rozhodující postavení v české ekonomice, aby zisk zůstával v ČR pro rozvoj naší společnosti. To je i náš program. Současně však musíme vycházet z našeho postavení a závazků v EU, ke kterým  jsme se přihlásili vstupem do tohoto společenství. S pozdravem

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

Proč tedy setrvávat

 Vážená paní Dobešová,prosperita České republiky je odvislá od mezinárodního obchodu.  Pro Vaši představu export domácích podniků dosáhl v minulém roce rekordních 3,97 bilionu korun.  Přitom český export do zemí Evropské unie loni mírně rostl a směřovalo tam 83,6 % tuzemského vývozu.  Evropská unie pro nás představuje i

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

Předpokládám, že tohle vám neuniklo

 Dobrý den, rozhovor na rádiu Impuls s panem ministrem Chvojkou jsem samozřejmě zaznamenala a poslechla si ho (mimochodem je v archivu rádia Impuls k dispozici v plném znění), stejně tak jsem si přečetla článek (viz Vámi poslaný odkaz) o tomto rozhovoru na PL. Na úvod musím říci, že nadpis článku je poněkud zavád

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

Výuka ve škole

  Dobrý den, neznám zdroj této informace, já o ní nikde dosud nečetla ani neslyšela. Pokud jde o samotný obsah informace pokládám jej za naprosto nesmyslný, který ani nezaslouží komentáře. Myslím, že naši učitelé jsou dostatečně vzdělaní a kompetentní k tomu, aby se v problematice globálního vzdělávání dobře

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

vysvědčení

 Dobrý den, k první části Vašeho dotazu chci uvést, že každá škola vede statistiky o výsledcích a průběhu vzdělávání svých žáků a tyto údaje musí být řádně vedeny v souladu s pravidly vedení povinné dokumentace školy. Legislativně je věc ošetřena §28 školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.), kterým byla zavedena povinnost všech š

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

Valachová

  Nechci vyloženě známkovat, protože to by byl zjednodušující pohled. V každém případě se domnívám, že, bohužel, paní ministryně nijak nevybočila z předlouhé řady svých předchůdců, protože se opět naplnila obava, že místo toho, aby školy a učitelé konečně měli klid na práci, jsou opět vystaveni neustávajícímu  tlaku silo

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

školské osnovy

  Dobrý den, nejdříve mi dovolte poděkovat za Vaši otázku, protože se týká velmi důležité problematiky, o které jsou občas na různých fórech sice vedeny diskuse, ale přesto jí není systémově věnována dostatečná pozornost. <p style="margin:0cm;

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

reforma školství

 Dobrý den,v tuto chvíli již Sněmovna o novele školského zákona rozhodla, protože celá norma byla posuzována jako komplex jednotlivých opatření a nebylo možné dalšími pozměňovacími návrhy ohrozit její celkové schválení. Ale v každém př

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

školy

Zájem rodičů, žáků a studentů o studium oborů  v současné době opravdu neodpovídá zcela potřebám současné společnosti. Je v zájmu státu, aby vyhodnotil potřebu některý  oborů, především těch, o které není  velký zájem, či těch , o které je sice velký zájem, ale pro absolventy není uplatnění. Na základě této re

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

úroveň školství

Souhlasím, že doba je velmi rychlá a metody práce učitelů musí odpovídat současným schopnostem žáků  a potřebám praxe.   Výuka není pouze o používání technologií. Žáci jsou schopni správně využívat možnosti ICT technologií pokud mají dobrý znalostní základ pro logické vyvozování  postupů, závěrů a zpracová

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

Školství

Souhlasím s názorem, že je nutné  nastavit určité standardy  pro zjišťování  kvality  středoškolského vzdělání. Jedním z nich  je i státní maturitní zkouška. Otázkou  je  jakým způsobem  a v jaké míře jsou tyto výstupy zjišťovány. Zkušenost se státní maturitní zkouškou ukázala, že současný způsob není zce

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

vzdělání učitelů

Ve společnosti, kde se neustále zvyšují nároky na absolventy škol, vnímám jako přirozené i  zvyšování nároků na pedagogy, kteří je na jejich profesní dráhu připravují. Myslím tím  kvalitní přípravu na erudovaných vysokých školách s kvalitními akreditovanými  vzdělávacími programy a to jsou zejména  pedagogické fakulty schopn

PaedDr. Ivana Dobešová
PaedDr. Ivana Dobešová odpověděl na dotaz

ANO ve sněmovně

Dobrý den, poslanec ČR je povinen dle Ústavy ČR hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jednota poslaneckého klubu Ano může být pouze docílena diskuzí a hledání toho nejlepšího řešení pro naši zemi. Nemyslím si ani to, že by ženy měly v politice těžší nebo lehčí pozici, p