Poslední příspěvky z profilů

JUDr. Stanislav Polčák
VRPC
Občan VRPC má zaregistrovaný profil na ParlamentniListy.cz

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult.
Ing. Jiří Strýček
Ing. Jiří Strýček odpověděl na dotaz

Huawei

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování před použitím technických nebo programových prostředků společností Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation. Prostřednictvím varování NÚKIB upozorňuje na existenci hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti, na kterou je nutné bezprostředně reagovat. Subjekty, které spadaj

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
Martina Dlabajová
karel hrom
Občan karel hrom má zaregistrovaný profil na ParlamentniListy.cz

PAKAPAKA
Občan PAKAPAKA má zaregistrovaný profil na ParlamentniListy.cz

Jaroslav Kubera
JUDr. Jiří Pospíšil
doc. JUDr.  Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
PhDr. Josef Skála, CSc.
Ing. Bohuslav Chalupa
Bc. Barbora Lišková
Občan Bc. Barbora Lišková má zaregistrovaný profil na ParlamentniListy.cz

JUDr. Michal Hašek
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
PhDr. Josef Skála, CSc.
RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Proč ?

Nevím kde jste to vzal. Pro nic takového jsem nehlasoval. P. Poc