Poslední příspěvky z profilů

Mgr. Jiří Kobza
Mgr. Jiří Kobza odpověděl na dotaz

Zdravím,

Dobrý den, musím se přiznat, že mne zásadní změna kurzu a tónu TV Barrandov také překvapila. Jak jste si mohl všimnout, již dlouho jsem tam nebyl pozván a myslím si, že při tomto přehození výhybky to vydrží i nadále. Proto se raději věnuji alternativním (což v eurospeaku znamená nezávislým a svobodným) médiím a prezentaci svých názorů psanou

Mgr. Karel  Krejza
MUDr. Jiří Mašek
JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D.
Radek Koten
Radek Koten odpověděl na dotaz

Neutším, nevím....

 Dobrý den. Co se týká kauzy ricin, rozhodně nejsem operativec některé z tajných služeb, který viděl na vlastní oči předmětného agenta. Mediální pozadí celého případu ve mě budí podezření, že příběh ricin je spíše případ třech komunálních politiků, kteří se chtěli za každou cenu zviditelnit svojí nekonečnou nenávistí k RF, s čímž jim publikují

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D.

Kolaja žaluje Jourové na Poslaneckou sněmovnu.

Dobrý den,děkuji za dotaz. Každý politický subjekt má nějaký politický program, což je legitimní. Mít ale politiku založenou na bonzactví a udavačství, tak to je unikum jen našich Pirátů. Bohužel se to části společnosti líbí. Já však upřednostňuji politicky boj myšlenek. Někdy si kladu otázky, jak by se tito političtí svazáci chovali v době pr

MUDr. Alena Dernerová
MUDr. Alena Dernerová odpověděl na dotaz

Není na čase vyměnit Prymulu?

Nesouzním se všemi výroky pana profesora Prymuly. Ale tak to bývá. Co člověk, to názor a platí to i mezi epidemiology. Nutno však podotknout, že nošení roušek a určitý stupeň izolace je účinný při zvládání pandemie. Ukazují to i zkušenosti z asijských zemí. Na straně druhé, tam, kde tuto skutečnost zanedbali, měli pak velký problém se zvládnutím ep

Ing. Kateřina Konečná
Ing. Kateřina Konečná
Ing. Kateřina Konečná odpověděl na dotaz

Proč?

 Dobrý den, nejsem moc fanoušek domněnek, takže vám mohu nabídnout pouze svůj názor na věc.Myslím, že to byla taková přirozená reakce. Jeden velký socialistický projekt se zhroutil a bylo potřeba udělat pomyslný krok zpět, zanalyzovat situaci a tak nějak se přeskupit.Podle mého to nemuselo trvat 30 let, ale o mě je známo, že nerada

Ing. Kateřina Konečná
Ing. Kateřina Konečná odpověděl na dotaz

dotaz k nové historii

 Dobrý den, moc ráda vám k tomu řeknu svůj pohled na věc. Považuji to za naprostou nehoráznost! Dělám a budu dělat vše co je v mých silách aby se taková věc nestala běžnou realitou. Říká se, že ti, kteří zapomenou svou historii jsou odsouzeni ji opakovat. Co se ale stane těm, kteří svojí historii nechají takovým způsobem znás

Ing. Kateřina Konečná
Ing. Kateřina Konečná odpověděl na dotaz

Rezoluce o významu společné paměti pro budoucnost Evropy

Dobrý den,Věc je trošku složitější. Rezoluce smlouvu o vzájemném udržování válečných hrobů naštěstí neruší. Takovou nehorázdnost si zatím ani EU nedovolila. Přesto tato rezoluce pootevírá velmi nebezpečná vrátka něčemu, co by v konečném důsledku opravdu mohla vést k popření všechno co SSSR vykonal v boji proti nacismu a fašismu.Ta

Bc. Petr Venhoda
Bc. Petr Venhoda odpověděl na dotaz

Policie na baterky

Dobrý den, děkuji za dotaz.Je třeba rozdělit případy podle závažnosti. Očipování psů a úklid pejskařů po svých miláčcích primárně řeší MP. Méně či více úspěšně. Trestnou činnost zase PČR. Bohužel u obou sborů jsou obrovské podstavy. 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Jak byste vyhodnotila fungování chytré karantény?

 Dobrý den, děkuji  za dotaz. Zda bude a jaká tzv.  druhá  vlna  nikdo přesně neví. Česká  republika má vypracovaný  systém, jak zjišťovat  a kontrolovat možná  ložiska  lokální nákazy a zajišťovat zdravotnické služby regionálně podle potřeby. Druhým bodem je tzv. chytrá karanténa, která ulehčuje pr

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

hysterie

 Je třeba říci, že tenot typ koronaviru s námi bude nejspíše dále, ale je pravda, že o něm zatím není   dostatek informací a znalostí a ze situace, která byla v některých evropských státech, bylo zřejmé, že je třeba provést  účinná  preventivní opatření tak,  abychom zabránili  nekontrolovanému nárůstu nemoci. Těž

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Nechápu

 V doporučeních vidím stále snahu o bezpečnost  občanů.Pevně věřím, že uvolňování bude dále bez negativního dopadu na zdravotní  stav našich občanů  a že se celá situace  zjednoduší.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Roušky

 Postupné  uvolňování  preventivních hygienických opatření závisí na hodnocení epidemiologických ukazatelů. Roušky v MHD , nákupních centrech mají  své opodstatnění.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Vakcína proti koronaviru

O vývoj  účinné  a bezpečné  vakcíny proti koornaviru se snaží téměř 100 různých pracovišť na světě. Přímořízené  organizace, které byly pověřeny zjištěním možnosti vývoje české vakciny mají výzkum a vývoj  ve své  náplni. Zda bude  možné úspěšně vakcinu  vyvinout je tedy náplní tohoto úkolu, výroba jre něco

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Natáčení bez souhlasu, manipulativní otázky, provokace

 Základní odpověď najdete v Ústavě ČR, resp. Listině základních práv, zejm. v čl. 10, zaručuje občanovi zachovávání jeho lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, ochranu jeho jména, chrání ho/nás před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužívání

PhDr. Josef Skála, CSc.