Ministr Heger toleruje zabíjení dětí a smrt matek, hrozí se poslanci

25.03.2013 14:04

ANKETA Petici proti registraci potratového přípravku Mifegyne (RU-486), který slouží k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství, podepsalo již téměř 60 tisíc lidí. Proti přípravku se postavila i Česká biskupská konference a mezi jeho odpůrce patří i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, místopředsedkyně poslaneckého klubu TOP 09 Jitka Chalánková či poslanec ODS Jaroslav Plachý a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Ministr Heger toleruje zabíjení dětí a smrt matek, hrozí se poslanci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Leoš Heger
reklama

Všichni vyzývají ministra zdravotnictví a člena předsednictva TOP 09 Leoše Hegera, aby registraci přípravku zastavil. On se k tomu však nemá a přípravek spíše hájí, ačkoli se TOP 09 hlásí ke konzervatismu a křesťanským hodnotám. Poslanec Plachý v případě registrace přípravku plánuje ústavní stížnost.

Ohrožení matky: možnost šoku s rizikem smrti, infekce, trauma

Jitka Chalánková v dopise Hegerovi píše, že Zákon o umělém přerušení těhotenství požaduje, aby se zákrok provedl ve zdravotnickém zařízení, což u přípravku tak být nemusí. Podle Chalánkové by registrace přípravku porušila i trestní zákon.

„Jako lékařka si Vás také, vážený pane ministře, dovoluji upozornit na závažná rizika, která po požití mifepristonu ohrožují zdraví a někdy i život ženy. Jsou to časté a dlouhotrvající krvácení, možnost šoku s rizikem smrti, zvracení, bolesti břicha, nekompletní potraty, zvýšení možnosti mimoděložního těhotenství, snížení schopnosti imunitního systému bojovat s infekcí, vážné poškození plodu – pokud nedojde k jeho očekávané smrti. V neposlední řadě na možné a časté závažné psychosomatické dopady na ženu. Několik dní očekává úmrtí dítěte vlastní rukou a toto rozhodnutí nemůže vzít zpět. Ze zkušeností žen vyplývá, že trauma může být a bývá ještě horší než v případě chirurgického potratu. Stát, který čelí demografické krizi by měl místo liberalizace potratů hledat způsoby, jak podpořit ženy v rozhodnutí přijmout počaté dítě,“ napsala Hegerovi Chalánková.

Přípravek mimořádně nehumánním způsobem zabijí dítě

Podobný dopis napsala Chalánková i řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv Pavlu Březovskému. Ten ji odpověděl, že v průběhu řízení se nemůže k věci vyjadřovat.

„Jsem proti registraci tohoto přípravku a opakovaně žádám pana ministra Hegera i vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv o neumožnění této registrace. Tento přípravek mimořádně nehumánním způsobem zabijí dítě a také může způsobit závažná poškození zdraví ženy po tělesné i duševní stránce. Pomoc rodinám a dětem patří mezi mé priority a ženám v obtížné životní situaci jsem k dispozici,“ řekla ParlamentnímListům.cz Chalánková.

Radim Ucháč, prezident Hnutí Pro život ČR, v souvislosti s peticí zdůraznil, že „naše země nepotřebuje nabízet další metodu zabíjení, ale probudit soucit s dětmi před narozením a nabídnout pomoc ženám v obtížné situaci“ a připomíná, že registrace přípravku je v rozporu i se současnými zákony, které vylučují, aby proces potratu probíhal mimo zdravotnické zařízení.

Církev se staví proti

„Členové České biskupské konference se znepokojením sledují obnovení snah prosadit, aby byl v České republice registrován a k vyvolávání umělých potratů povolen přípravek mifepriston, známý pod označením RU-486…Při nesprávné představě o jednoduchém zákroku, který spočívá jen v podání tablet, hrozí nebezpečí, že se budou ženy pro potrat rozhodovat ochotněji než v jiných případech. Jsme přesvědčeni, že je třeba rodinu podporovat, nikoli přispívat k její destrukci rozšiřováním možných způsobů umělých potratů. Žádáme, aby bylo od legalizace farmakologického potratu upuštěno,“ uvedl jménem ČBK Mons. Jan Baxant, předseda Rady ČBK pro zdravotnictví.

RU-486 je potratová pilulka, která byla po protestech široké veřejnosti v České republice už dvakrát odmítnuta. Poprvé v roce 1993, podruhé v roce 2005. Proto se nemůže legálně používat, třebaže ilegálně je na internetu k dostání. Mifegyne s účinnou látkou mifepriston je chemická forma potratu – usmrcení nenarozeného dítěte během prvních devíti týdnů těhotenství. RU-486 byl původní pracovní název.

Pět případů smrti kvůli bakteriální infekci

Žena dostane na gynekologii tablety mifepristonu, který ničí děložní výstelku zajišťující dítěti okysličení a výživu. Žena je následně odeslána domů. Po 48 hodinách dostane na gynekologii tablety misoprostolu (prostaglandiny) k vypuzení těla dítěte. Pokud krvácení začne doma, má se žena dostavit s tělem vypuzeného dítěte do nemocnice, aby bylo možné lépe ověřit, že nezůstaly zbytky tkání v těle matky. Po týdnu se žena musí dostavit ještě jednou na kontrolu.

V obou případech se schválení preparátu podařilo zabránit díky peticím a masovému odporu lidí. Před osmi lety se na petici proti registraci přípravku sešlo přes padesát tisíc podpisů občanů, které úřady nemohly ignorovat. V téže době navíc zároveň v zahraničí došlo i k pěti případům smrti na bakteriální infekci po použití tohoto přípravku. Francouzská společnost Exelgyn ji k registraci v ČR přihlásila pod názvem Mifegyne. A to přesto, že chemický potrat je v České republice nelegální.

Smrtící prostředek na hubení lidí podobně jako Cyklon B

„Už samo tvrzení, že RU-486 je ´lék´, je cynická lež;  lék, jak známo, je na nemoc, a gravidita nemoc není. To obchodníkům se smrtí nevadí, oni ´léčí´ graviditu způsobem sobě vlastním. Jen tuto ´léčbu´ nenazývají zabitím lidského zárodku, nýbrž ´přerušením´ těhotenství," kritizuje argumenty potratářů konzervativní publicista Ferdinand Peroutka ml., bývalý spolupracovník poslance KDU-ČSL Jiřího Karase. „Smrtící prostředek RU-486 je mimochodem vyvinutý stejnou firmou, která kdysi vyráběla Cyklon B (Hoechst AG vlastnící IG Farben),“ připomněl Peroutka.

Ochránci života mezi politiky se snaží zabránit registraci přípravku a oslovili ministra Hegera i další veřejné autority. Odpůrci potratového přípravku míní, že jeho registrace by byla nezákonná, a proto by měl ministr Heger zakročit. Kromě uvedeného dopisu poslankyně Chalánkové interpeloval ministra Hegera i poslanec ODS Jaroslav Plachý.

Podobně jako Chalánková upozorňuje, že registrace léku je nezákonná, neboť Zákon o umělém přerušení těhotenství č. 66/1986 Sb., (§ 7, § 8) požaduje, aby se zákrok - výkon - provedl v příslušném zdravotnickém zařízení. „Z dikce zákona je zřejmé, že je nezbytné, aby se v tomto zařízení provedl celý úkon, ne jen některá jeho část.  Z dokumentace k předmětným přípravkům vyplývá, že k vlastnímu přerušení těhotenství nemusí dojít ve zdravotnickém zařízení,“ píše Plachý s tím, že rovněž distribuce přípravku by porušila trestní zákon.

Ministr Heger poslanci Plachému na jeho interpelaci odpověděl tak, že registraci přípravku de facto hájí s tím, že stát legalizoval možnost potratu a tomuto přípravek naprosto vyhovuje.

Nebudu financovat vraždění. Podáme ústavní stížnost

„Interpelaci jsem podal, neboť jsem přesvědčen, že registrace toho přípravku je v rozporu s platnou legislativou, která stanoví, že celý výkon, tedy potrat, má být vykonán ve zdravotním zařízení. Tady se ovšem podává pilulka, která vyvolá krvácení. To ovšem probíhá doma bez hospitalizace. Bohužel odpověď pana ministra na mou interpelaci je typické právnické zpochybnění definice pojmu výkon, do kterého se podle právníků ministerstva zdravotnictví vejde úplně všechno. S tím nemohu souhlasit, ale to je asi tak všechno, co mohu udělat,“ řekl ParlamentnímListům.cz.

„V případě registrace RU-486 hodlám zorganizovat ústavní stížnost. V obdobném případě v USA podala biskupská konference žalobu k Nejvyššímu soudu kvůli ohrožení svobody náboženského vyznání. Podobně lze postupovat i u nás, neboť věřící člověk bude nucen buď poslouchat Desatero – ´Nezabiješ!´, anebo zákon, který mu ukládá, aby platil zdravotní pojištění, ze kterého bude pravděpodobně hrazen i přípravek RU-486. Je to přípravek, který zabíjí dítě v lůně matky. To je základ pro podání ústavní žaloby. A předpokládám, že ústavní soudci takovému návrhu dají za pravdu,“ dodal Plachý.

Podle něho přípravek rozšíří počet potratů, protože vyvolává dojem, že snědením pilulky se vyřeší problém s nechtěným těhotenstvím. Také se obává, že v případě registrace příspěvku zde vznikne černý trh, kdy budou ženy podstupovat potrat bez lékařského dozoru a to povede k úmrtí matek, které po požití přípravku doma vykrvácí.

„Ten přípravek je označován jako léčivý. To je šílené. To je příspěvek, který místo toho, aby léčil, tak zabíjí dítě v lůně matky. Vůči dítěti se chová jako Cyklon B, kterým se vyvražďovaly miliony lidí. Odmítám platit ze svého zdravotního pojištění takový přípravek, kterým se budou vraždit nevinné děti. Divím se, že TOP 09, která se hlásí ke konzervativním a křesťanským hodnotám, proti přípravku rázně nevystoupí a pan ministr z TOP 09 se tváří k registraci přípravku velmi příznivě,“ řekl poslanec Plachý.

Nepotřebujeme další liberalizaci

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek proti registraci přípravku, který usmrcuje lidský zárodek, též protestuje. Napsal identický dopis ministru Hegerovi a premiéru Petru Nečasovi. Bělobrádek napsal Hegerovi, že v případě RU-486 (mifepriston) se nejedná o léčivo, nýbrž o přípravek usmrcující lidský zárodek, jak jej definoval Soudní dvůr EU rozsudkem v případu Oliver Brüstle proti Greenpeace ze dne 17.10.2011, tj. „lidské vajíčko, jakmile je oplodněno a pokud je oplodnění takové, že započal proces vývinu lidské bytosti“.

„Tato definice lidského zárodku mimo jiné jasně stanoví, že na počátku biologické existence lidské bytosti, která prochází procesem vývinu, stojí již samotné účinné oplodnění vajíčka. Proto musí být lidský zárodek ve všech fázích vývinu považován za lidskou bytost jako takovou, nikoliv pouze za ´potenciální´ lidskou bytost,“ napsal Bělobrádek.

„Domnívám se, že již dnes velmi liberální legislativní úprava našeho právního řádu ve věci umělého ukončení těhotenství, nepotřebuje další liberalizaci. Naopak, snahou nás všech by mělo být, aby lidský život byl chráněn od početí po přirozenou smrt. Je to věc lidské důstojnosti a budoucnosti našeho národa,“ dodal v dopise Bělobrádek.

Heger přípravek brání

Bělobrádek ParlamentníListy.cz informoval, že mu Heger na dopis odpověděl. Nečas však nikoli. „Nelze jednoznačně říci, že tento přípravek je používán pouze pro přerušení ´nežádoucího´ těhotenství na žádost ženy, jak je prezentováno v médiích. V terapeutické praxi má i indikace, které jsou zdravotní, např. indukce porodu při úmrtí plodu v děloze. Proto se domnívám, a dle mých informací tento názor sdílí i zástupci odborné lékařské společnosti České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, že má místo v terapeutické praxi v ČR,“ odpověděl ministr Heger Bělobrádkovi.

 „K Vámi prezentované obavě z možnosti rozšíření potratové praxe v naší zemi bych rád uvedl, že farmakologická interrupce je použitelná v časných stádiích těhotenství (do 9. týdne) a je alternativou instrumentálního zákroku. … Domnívám se, že Vaše obava není zcela opodstatněná, a v současné chvíli nelze předpokládat, že by případná registrace přípravku s obsahem mifepristonu vedla k negativnímu ovlivnění současného stavu, tedy např. ke zvýšení celkového počtu provedených interrupcí. Lze předpokládat, že část přerušení těhotenství, pokud to bude z lékařského hlediska odůvodněné, bude provedena farmakologicky, část, jako je tomu doposud, chirurgickou cestou,“ dodal Heger.

Heger též zdůraznil, že v žádném případě není zvažován výdej přípravku bez lékařského předpisu, tedy volný prodej v lékárně a velmi pravděpodobně nebude vydáván ani „standardně“ v lékárně na lékařský předpis do rukou pacientky, ale měl by být podáván pod přímým dohledem lékaře. Použití přípravku je prý vázáno na lékařské prokázání probíhajícího těhotenství a je nutný i průkaz ukončení gravidity.

Pane Schwarzenbergu, pane Nečasi, to jste křesťani?

„Česká republika potřebuje osvětu a prorodinnou politiku, nikoli takový přípravek. Těm, co jsou v těžké životní situaci, je třeba pomoci, aby mohli děti porodit. Pan premiér mi neodpověděl, pan ministr Heger ano. S tím, že to prý není rozšíření propotratové politiky,“ řekl ParlamentnímListům.cz Bělobrádek.

Bělobrádek kritizuje pokrytectví TOP 09 a ODS, které se hlásí ke konzervativním a křesťanským hodnotám, přitom ale proti rozšíření potratové praxe nevystoupily. „Rétorika vlády, ODS i TOP 09, je úplně jiná, než její realizace. Tam je řada pozitivních deklamací, jako je zeštíhlení státu, omezení korupce. Ale vidíme jednoznačné rozpory mezi slovy a činy a to vidíme i u toho přípravku,“ dodal Bělobrádek.

Katolíci k rozšíření možnosti potratů mlčí…

Zdeňka Rybová z Hnutí pro život informovala ParlamentníListy.cz, že bylo dopisem osloveno předsednictvo TOP 09. Doposud však nikdo neodpověděl. ParlamentníListy.cz poslaly dotaz některým politikům vládních pravicových stran, zda by podle nich měl ministr Heger jako ministr za TOP 09 hlásící se ke konzervativním a křesťanským hodnotám zabránit registraci přípravku.

Předseda TOP 09 a vicepremiér Karel Schwarzenberg, který se ostentativně hlásí ke svému katolictví, na dotaz nereagoval. Podobně nereagovali ani premiér a předseda ODS Petr Nečas, který je římským katolíkem, místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová, člen předsednictva TOP 09 Daniel Korte, katolík a předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Petr Gazdík, náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček (TOP 09). Hudečkův poradce a ředitel Občanského institutu Roman Joch přímo odmítl odpovědět.

Někteří politici se však vyjádřili. Kromě uvedeného Plachého z ODS a Chalánkové z TOP 09, je proti přípravku předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. „Já osobně jsem určitě pro zastavení registrace tohoto preparátu,“ uvedl Benda.

Podle pražské radní za TOP 09 Evy Vorlíčkové by měl Heger zamezit registraci přípravku. „Nejsem lékař ani odborník, takže dotaz směřujte spíše na poslankyně ze zdravotního výboru. Obecně neuznávám žádné pilulky, to platí i o RU-486, ale je to pouze můj laický názor,“ uvedl zase pro ParlamentníListy.cz poslanec TOP 09 Rudolf Chlad.

Leoš Heger je prý nejen konzervativní, ale i věřící člověk...

Další poslanci TOP 09 potratový přípravek víceméně hájí. „Jsem hluboce přesvědčen, že ministr zdravotnictví je nejen konzervativní, ale i věřící člověk, ale jako lékař si jistě uvědomuje, že toto musí být výsledkem odborné debaty se zvážením všech zdravotních aspektů, a nikoli předmětem politizace,“ reagoval místopředseda TOP 09 a poslanec Pavol Lukša.

„Měla by být a budou především stanovena velmi přísná kritéria užití této pilulky z ruky odborníka a to v případech, kdy tato cesta přerušení těhotenství je pro matku ze zdravotního hlediska jednoznačně vhodnější než cesta jiná, kterou by stejně podstoupila,“ reagoval poslanec TOP 09 Martin Gregora.

„TOP 09 nezatracuje přerušení těhotenství v případech, že ohrožuje život matky a pokud k němu musí dojít, je možnost neinvazní cesty k ženě šetrnější. Nebo snad Hnutí pro život razí názor, že je lépe nechat ženu umřít a pokud ne, tak že je použití chirurgické cesty více humánní,“ říká ParlamentnímListům.cz poslanec TOP 09 Jiří Oliva.

Je nutné však dodat, že potraty v ČR jsou legální plošně, tedy když si žena potrat přeje. Nejde zdaleka jen o ohrožení života matky.

Aspoň snad něco …

Rybová z Hnutí pro život redakci řekla, že jako pozitivní aspoň vidí, že Hnutí Pro život ČR se s ministrem Leošem Hegerem předběžně domluvilo na spolupráci v oblasti osvěty, aby se ženám uvažujícím o umělém potratu dostala praktická nabídka pomoci.

„S panem ministrem jsme se setkali. Předali jsme mu petici a vysvětlili mu rizika. Shodli jsme se s panem ministrem jen na jednom bodu, ale i tak si toho vážíme. Uznal, že tu existuje špatný systém prevence potratů. Deklaroval, že by vyvinul legislativní činnost, aby připravil systém státní pomoci těhotným ženám. Nic konkrétního domluveno nebylo, ale my bychom chtěli pomoci v součinnosti s ministerstvem zdravotnictví s konkrétními návrhy,“ řekla Rybová.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Apríííííl… Ne!“ Zástupce Pirátů šéfuje středočeskému zdravotnictví. A čile podniká. Ano, s nemocnicemi

8:34 „Apríííííl… Ne!“ Zástupce Pirátů šéfuje středočeskému zdravotnictví. A čile podniká. Ano, s nemocnicemi

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek předložil pozměňovací návrh k zákonu o střetu zájm…