Pobijte Židy, musí mít strach. Kázání českého muslima vyděsilo politiky

09.12.2011 11:19

UVNITŘ VIDEO Předseda Mladých křesťanských demokratů Petr Jurčík podal na Ministerstvo kultury ČR podnět k prošetření platnosti registrace Ústředí muslimských obcí ČR. Nelíbí se mu, že jejich kazatel Lukáš Větrovec ve svém kázání v brněnské mešitě tvrdě napadal Židy.

Pobijte Židy, musí mít strach. Kázání českého muslima vyděsilo politiky
Foto: Archiv
Popisek: Modlící se muslimové v mešitě

„Soudný den nenastoupí, dokud muslimové nepovedou válku proti Židům. Muslimové je budou zabíjet tak, že se zbývající Židé budou schovávat za balvany a stromy. A pak kámen nebo strom promluví: Muslime, služebníče boží, tam za mnou je Žid, přijď a zabij ho," řekl zde Větrovec, což dokazuje i nahrávka, kterou na Youtube zveřejnil český liberální muslim Lukáš Lhoťan.

K tématu: EU zahájila příliv 56 milionů nových muslimů. ČR se nemůže bránit 

Je sice fakt, že Větrovec dodal, že se to vztahuje pouze na ty, kteří bojují, nebo podporují „agresi" proti muslimům, a na sionisty, a ne nutně na všechny Židy a ne nutně na všechny „nevěřící", tedy nemuslimy. Sionisté jsou ale v tomto pojetí Židé loajální státu Izrael a přátelé Izraele z jiných národů, kteří uznávají jeho právo na existenci.

Čtěte také: Mladý křesťanský demokrat: Islám je násilné a zlé náboženství

Podněcování nenávisti

„Nezpochybňuji právo muslimských věřících na náboženský život a jsem přesvědčen, že většina z nich radikální interpretaci odmítá. Bohužel se ukazuje, že oficiální islámské struktury přebírají prvky učení radikálních islamistů, jejichž názory nejsou v souladu s ústavním pořádkem a liberálně-demokratickými tradicemi této země. Nejedná se navíc o ojedinělou nahrávku vytrženou z kontextu, podobné tendence spatřuji v Ústředí muslimských obcí již delší dobu", řekl ParlamentnímListům.cz předseda MKD Petr Jurčík.

Psali jsme: Tabu padá. Prezident Klaus v odporu proti mešitám není sám

Z uvedeného Větrovcova citátu je podle Jurčíka zřejmé, že Větrovec nabádá věřící k nenávisti vůči Židům, což samo o sobě také hraničí s porušením §198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. „Nedovedu si představit, že něco takového zaznívá z úst kazatelů Ústředí muslimských obcí, jejíž představitelé se nám snaží vykreslovat islám jako mírumilovné náboženství", uzavírá předseda MKD Petr Jurčík.

Židé jako nacisté

Během Větrovcova kázání v brněnské mešitě byla blokáda pásma Gazy ze strany státu Izrael označena za horší než nacistická genocida a plynové komory v koncentračním táboře Osvětim. Kazatel také odmítá právo Izraele na existenci. Rovněž říká, že muslimové mají vládnout nad nemuslimy.

Čtěte také: Oberfalzer: Nechci, aby v Česku byly kostelíky zastíněny minarety

„Mohamed je poslem Božím a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou...A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou Židé," citoval z muslimských náboženských textů také Větrovec.

Podnět na ministerstvo kultury

Jurčík ve svém podnětu na ministerstvo kultury, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici, cituje §5 Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností zákona o církvích:

„Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a rovnoprávnost osob a jejich sdružení včetně jiných církví a náboženských společností, ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní celistvost, a a) je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti osob, b) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto duvodů, podporuje násilí nebo porušování právních předpisů".

Čtěte také: Lukáš Lhoťan: Prohra reformních muslimů je v Evropě již realitouStátu nevadí muslimští fanatici

Český liberální muslim Lukáš Lhoťan, který upozorňuje na extremistické tendence v muslimské komunitě ČR míní skepticky, že Jurčík se svým podáním neuspěje. „Oni kolem toho budou dělat obstrukce a budou se vykrucovat a shazovat odpovědnost na Větrovce a myslím, že on to vezme všechno na sebe. Takových kázání je více, ale je to jedno z mála, které bylo nahráno. Takováto kázání on tam měl celkem pravidelně k různým příležitostem. V jednom popíral i demokracii. Je to vždy překlad arabského kázání. Jsou to myšlenky, které v mešitách dlouhodobě hlásají," řekl ParlamentnímListům.cz Lhoťan, který o nebezpečí agresivního islámu v ČR napsal i knihu.

Psali jsme: Čeští muslimové podporují terorismus, šokoval jeden z nich  

„Celá koncepce integrace muslimské menšiny v České republice je špatná. Stát k tomuto přistupuje stejně tak, jako by to byla křesťanská či židovská církev, ty ale nemají žádné negativní rysy jako je násilné šíření víry. Když vám ale i Miloš Mendel, orientalista, který islám většinou hájí, přiznává, že tyto negativní aspekty tady jsou... Nemělo by to být tak, že stát řekne: ´zaregistrujte se dělejte si, co chcete´. Stát by měl vůči takovým společnostem vystupovat aktivně. Stát by neměl posvětit to, že někdo ovládne muslimskou komunitu díky financování zahraničí a bude hlásat agresivní islám," zlobí se Lhoťan.

psali jsme: Liberální muslim Lhoťan: Bití žen neuznávám. Ani popravy gayů

„ Stát na to od roku 1989 kašlal, zatímco tady zuřil boj mezi radikálními a umírněnými skupinami a stát nyní přihlíží v uvozovkách islamizaci, aniž by se zajímal o to, co se děje v mešitách. Může mít na to vliv i to, že ve vedení organizace jsou lidi, které podle mých informací vytěžuje naše ministerstvo zahraničí a zahraniční rozvědka, neboť tito lidé mají velmi dobré kontakty v arabských zemích na jejich vysoké funkcionáři a chlubí se tím. Je možné, že i tato spolupráce jim může zajišťovat určitou ochranu od státu," uzavřel liberální muslim.

Věc je nutné prošetřit

Premiérův poradce pro lidská práva Roman Joch míní, že je ze strany Petra Jurčíka určitě správný občanský postoj, že dal podnět k prošetření celé věci. Pokud šíření nenávisti toleruje celé Ústředí muslimských obcí, měl by to být důvod ke zrušení organizace. „Každopádně je zde podezření z porušení zákona, může jít o šíření nenávisti proti skupině obyvatel. Je určitě potřeba ocenit i Lukáše Lhoťana a jeho občanskou odvahu, že se snaží napravit reputaci nefanatických muslimů, pokud to vůbec lze," řekl redakci Joch.

Čtěte také: Zabíjejte ženy! hlásají muslimové v Čechách. Jeden z nich promluvil

Redakce se snažila sehnat vyjádření Ústředí muslimských obcí v ČR. Na jejich stránkách ale není kontakt. Na webu firmy.cz byl ÚMO uveden kontakt islamcz@islamcz.cz. Ozval se jistý Bader Alšamrí. „Bohužel jste napsal na špatný email. Nejsme Ústředí musl. obcí. Co se týká videa, ještě jsem ho neviděl, takže vám teď nemohu k němu nic konkrétního říci. Až se k němu dostanu, odpovím vám," zareagoval Alšamrí. Bližší vyjádření doposud neposkytl.

Zodpovědnost pouze jednotlivce?

ParlamentníListy.cz oslovily i poslance z branně-bezpečnostního výboru, zda by se podle jejich názoru kvůli protižidovskému kázání mělo Ústředí muslimských obcí zakázat. „Ano. A autor těchto slov má být okamžitě trestně stíhán," reagoval poslanec ODS Jan Vidím.

Poslanec ČSSD František Bublan to vidí poněkud jinak. „Záleží na kontextu, v jakém to bylo proneseno. Muselo by se dokázat, že je to výzva k rasové nenávisti. Pokud celé to jeho kázání bylo takovým směrem zaměřeno, potom by to neměl být podnět k zakázání toho ústředí, nýbrž podnět ke stíhání toho, kdo to řekl. To ústředí se může ohradit, že s tím nesouhlasí. Čili si spíš myslím, pokud bude zřejmé, že opravdu vyzýval k nenávisti, může s ním být zahájeno například trestní řízení," řekl redakci ParlamentnímListům.cz František Bublan z ČSSD.

k tématu: Liberální muslim Lhoťan: Bití žen neuznávám. Ani popravy gayů

„Za prvé je to na trestní oznámení, za druhé je to na zrušení, je-li to v jejich věroučných knihách. Je-li to pouze výrok jedné osoby, platí první," míní poslanec TOP 09 Daniel Korte.

„Neznám podrobnosti, ale tak, jak jste to popsal, mám pocit, že chyba není na straně organizace, ale v jednotlivci, který se svým kázáním mohl dopustit i trestného činu a konat by tedy měla v prvé řadě Policie ČR a až následně ministerstvo kultury," sdělila redakci poslankyně Jana Černochová.

Kdo uráží Alláha, zasluhuje v ideálním případě smrt

Muslim Lukáš Větrovec používající také pseudonym Alija Harisovic před časem v rozhovoru pro server Mecca Audio například uvedl, že v islámském státě je legitimní trest smrti za urážku proroka Mohameda.

„Karikatury a Selman Rushdie jsou osobité případy, které věrně ilustrují dnešní dobu. Je třeba zdůraznit, že v obou případech jde o činy, které by v ukázkovém případě šarí'atské zákonnosti a existence islámského státu představovali přímý atak na islámské zřízení, podstatu soužití pod šarí'atskou zprávou a muslim, který by je spáchal, by se tím stal odpadlíkem od víry, který by navíc ohrožoval šarí'atský státní systém, za což by mu právem náležel hrdelní trest," řekl Větrovec.

Psali jsme: Nevyhlašujeme svatou válku islámu, brání se lidovci

„Ten, kdo uráží Alláha, Jeho Posla, Jeho víru a Jeho zákon zasluhuje smrt. Na to ukazuje řada nepopiratelných důkazů ze Sunny. Nicméně v současnosti nikde ideální šarí'atský systém nepanuje a nelze odsoudit lidi k trestu smrti, když jim nejsme schopni garantovat to, co jsme jim podle šarí'i povinni poskytnout. A také se nemůžeme chovat jako státní systém, když žádným státním systémem nejsme," dodal Větrovec.

Básník Větrovec a kazatel Shehadeh

Větrovec je také znám jako skladatel básní. V jedné z nich útočí na USA a Izrael. „Včera jsem spálil vlajku Ameriky. A hnedka po ní vlajku Izraele. Vyrojily se bojovníků šiky. Které poznaly svého nepřítele. Hořely ryfle Kenvelo. Vzplála rozlitá Jim Beam pálenka..."

„Demokracie a islám jsou odlišné. Islám odmítá demokracii jako způsob vytváření zákonů," uvedl v roce 2007 v pořadu České televize Islám po Česku.

ParlamentníListy.cz též upozornily , že v českých mešitách káže člověk jménem Samer Shehadeh , který schvaluje teroristické atentáty v Izraeli a má problém odsoudit útok islámských teroristů na Spojené státy z 11. září 2001.

Psali jsme: V Čechách káže muslim, který schvaluje teroristické útoky

Ilustrační foto

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

420 milionů - na co?

Dobrý den, na co potřebujete takový rozpočet, když už téměř ani necestujete, navíc je tu krize? Nezasloužili by si peníze spíš lidi než pár vyvolených?Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bývalý advokát Ivo Rittiga prý chce do jiné věznice. Na Ruzyni je to špatné

14:42 Bývalý advokát Ivo Rittiga prý chce do jiné věznice. Na Ruzyni je to špatné

Advokát David Michal byl v únoru letošního roku soudem poslán na šest let do vězení z důvodů krácení…