Exekutoři vymysleli další fígl, jak mít „své jisté". Lidé na to prý doplatí

19. 6. 2014 12:47

Plánované změny v exekucích, o kterých se jedná, v mnohých vyvolávají naději na to, že se konečně i v této oblasti dostanou věci do podobného stavu jako v jiných zemích. Ovšem ukazuje se, že i tentokrát mají návrhy minimálně jedno velké „ale“.

Exekutoři vymysleli další fígl, jak mít „své jisté". Lidé na to prý doplatí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Odznak soudního exekutora
reklama

Pokud by totiž byla přijata exekutory navrhovaná změna zákona o teritorialitě, mohlo by to znamenat, že by věřitelé museli skládat k návrhu exekuce několikatisícový finanční obnos. V případě samoživitelů, vymáhajících takto alimenty, by to však byl problém.

Hovoří se totiž o tom dlouho a vypadá to, že by to mohl být posun k lepšímu. V návrhu změny zákona se jedná o územním rozdělení exekutorů – kteří by vymáhali pohledávky podle teritoria, jež by pod ně spadalo. Dlužníkům by se tak ulevilo od toho, aby museli k původnímu dluhu platit vysoké náklady spojené s cestami exekutorů třeba až z druhého konce republiky. Jenomže háček je v jiné věci, na kterou upozornila Asociace neúplných rodin (ANR). Právě lidem, kteří se v ní sdružují, by ale tento háček byl pořádnou překážku.

Nově by totiž podle návrhu Exekutorské komory měli lidé-věřitelé, kteří se na exekutory se žádostí o vymožení dluhu obrátí, platit povinnou zálohu. V průměru by měla činit několik tisíc korun. A to v případě samoživitelů, úzkostně čekajících na alimenty na vyživované dítě od svého expartnera, je částka skutečně mnohdy nedostupná.

Chceš vymáhat peníze od exekutora? Nejdřív zaplať

„Vzhledem k faktu, že průměrná výše zálohy pro exekutora by se měla pohybovat kolem 7 000 korun, se z mého pohledu jedná o bezprecedentní krok namířený nejen proti rodičům samoživitelům, ale vůči všem drobným věřitelům,“ řekla ParlamentnímListům.cz ředitelka Asociace neúplných rodin Lucie Asenová. Jak dodala, vůbec si nedovede představit, jak například ze dne na den přežívající nezabezpečená matka dvou dětí sežene najednou tak vysoký obnos. „Navíc pak třeba bude čekat klidně rok, než jí exekutor oznámí, že je dlužník (otec dítěte) nemajetný. Již dnes nedochází k vymáhání dlužných alimentů v takové míře, v jaké by to bylo záhodno. Nastavením dalších přísnějších pravidel by se vymahatelnost těchto dluhů dál ještě více rapidně zkomplikovala. Kde je jistota, že zaplacená obligatorní záloha nebude exekutorovi prostě stačit k tomu, aby po roce věřiteli dopisem prohlásil, že dlužník nic nevlastní?" ptá se Asenová. 

I proto Asociace neúplných rodin plánované zavedení územní působnosti exekutorských úřadů a s tím spojené povinné zálohy na vymáhání pohledávek rezolutně odmítá. Na nich se však dohodla Exekutorská komora na svém sněmu v květnu. Pokud by nakonec byly schváleny, podle ANR by došlo k ohrožení vymahatelnosti soudem stanovených vyživovacích dávek. Samoživitelé by tím údajně ztratili možnost svobodně si vybrat kvalitního exekutora. A co víc - tomu přidělenému by museli bez jistoty úspěchu zaplatit předem. V takovém případě každého napadá, že bude-li matka (či otec samoživitel) v nouzi, poplatky by mu měly být odpuštěny.

Někomu se může záloha prý odpustit. Ale...

„Ano, Exekutorská komora sice tvrdí, že v některých případech zálohu exekutor odpustí, ale o tom, kdo by vlastně tu bonitu věřitele posuzoval, zpráva komory nic neříká. A jak víme, pokud něco není pevně stanovené a určené zákonem, vždy to může dávat prostor k jakýmkoli vlastním výkladům,“ obává se Asenová.

Zdá se tedy, že problém s exekucemi a způsobem, jak mají být prováděny, nekončí. I když vše teď vypadalo jako blýskání na lepší časy. Neměli by kvůli ostatním dlužníkům, sužovaným exekutory podle dosavadních pravidel, přece jen samoživitelé vyčkat, jak návrh exekutorů, pokud projde do praxe, bude v reálnu probíhat a netlačit na jeho obměnu?

„Je logické, že naše asociace musí hájit především zájmy dětí a těch, co se o ně starají. Mnohdy už tak strádají, poněvadž vymahatelnost zaplacení alimentů je v mnohých případech značně zdlouhavá, neúčinná a děti potřebují každý den něco jíst, něco na sebe a prostě vyžadují finanční prostředky. Nechci mluvit za ostatní dlužníky ani věřitele v jiných oblastech, ale pokud jde o placení výživného na děti, mělo by se udělat maximum pro to, aby se dalo vymoci. Jestliže si někdo stěžuje na neslušnou formu vymáhání dluhů, tak tu by měl korigovat stát. Na každý pád, pokud matkám stát zakáže, aby se obrátily pro vymožení alimentů na exekutorskou kancelář, která má vymahatelnost s nejvyšším procentem úspěchů a místo toho je bude nutit, aby dopředu zaplatily za nejistý výsledek někomu, kdo tak dostane svůj obnos a nebude už mít motivaci  tvrdě dlužníka hledat a pátrat po jeho majetku, není to fér. Já k tomu musím dodat, že by se přece nemělo zapomínat i na to, že jsou exekutoři též podnikatelé a tudíž, ti co jsou podnikaví, mají větší úspěch i větší počet zakázek. Ti, co se jim nedaří, třeba i kvůli tomu, že nejsou tak schopní, by tak nyní ale měli zaručený přísun peněz. To mně připadá jako návrat k socialismu,“ konstatovala Asenová pro ParlamentníListy.cz.

Matka s dvěma dětmi už nevěděla kudy kam. Pomohl až tvrdý exekutor

Příkladem toho, jak může i ve společnosti obecně spíše nenáviděný exekutor pomoci, je i příběh samoživitelky Martiny B. Žije v Praze se dvěma dětmi a marně se domáhala toho, aby jí expartner alimenty určené soudem platil. To bylo stresující, omezující – jak pro ni, tak i pro děti. Nakonec musel vstoupit do věci exekutor. „I když to pro mne vůbec nebylo jednoduché, zvládla jsem alimenty za součinnosti ANR vymoci. Mohla jsem si zvolit ale takového exekutora, který po manželovi skutečně pátral a peníze vymohl. Kdybych musela tenkrát platit zálohu ve výši několika tisíc, byla bych v koncích, stejně jako desetitisíce jiných lidí, v obdobné životní situaci. Vymáhání bych asi musela vzdát a peníze bývalému manželovi odpustit. Zdá se, že legislativci usilují hlavně o to, aby měli v ročních statistikách méně exekucí. Pokud však touto cestou, tak je to nehorázné,“ řekla paní Martina B.

O tom, aby se návrh, se kterým údajně nejsou ztotožněni ani všichni exekutoři, ještě změnil, proto usilují samoživitelé a sdružení i pomocí apelu na politiky – právě ti totiž budou rozhodovat ve sněmovně možná už za pár měsíců o tom, v jaké formě by změna měla v exekucích nastat. Mimo jiné tak záležitost nezůstává stranou zájmu ani u Jeronýma Tejce (ČSSD).

„Já v principu teritorialitu exekutorů neodmítám. Ovšem pokud nastanou nějaké změny, trvám na tom, aby prospěly jak věřitelům, tak dlužníkům. V případě toho, že by věřitelé byli povinni platit povinné zálohy při podání exekuce, však naprosto nesouhlas nejen samoživitelů a neúplných rodin chápu. Věřím, že v tomto názoru se shodneme i s Ministerstvem spravedlnosti a bude možné ještě o jeho změnách diskutovat i s Exekutorskou komorou, odkud návrh přišel,“ řekl ParlamentnímListům.cz Tejc, předseda poslaneckého klubu ČSSD a člen sněmovního ústavně právního výboru.

Co na to Exekutorská komora? Své rozhodnutí samozřejmě hájí

Na místě je však nechat se vyjádřit k dané věci i samotné exekutory. A ti již před několika dny vydali k celé situaci i návrhu tiskovou zprávu, ve které vysvětlují, proč změnu navrhují. „V současné době nemají věřitelé s vedením exekuce žádné náklady, přestože tyto vznikají. V důsledku to může vést k negativním projevům: K soudu jsou podávány návrhy na zahájení exekuce proti nemajetným osobám či proti dlužníkům, kteří čelí většímu počtu exekucí. Věřitelé leckdy nepřistupují ke správě svých pohledávek odpovědně a žalují každého dlužníka, bez zvážení konkrétních rozměrů kauzy. Uvedená skutečnost má dopad na celkový počet exekucí," píše se ve zprávě na stránkách Exekutorské komory ČR. Mluvčí Petra Báčová vysvětluje ale dále.

CELÁ ZPRÁVA ZDE.

„Záloha kryje náklady exekuce, nikoliv odměnu soudního exekutora. Spotřebuje se typicky v těch řízeních, v nichž dlužník nedisponuje žádným postižitelným majetkem. Takové exekuce jsou ukončovány negativně, bez toho, že by byla vymožena pohledávka. Náklady na provedení těchto kauz však nesou soudní exekutoři z vlastních prostředků. Ačkoliv jsou úředními osobami a stát na ně přenesl svou pravomoc vykonávat právo, jako jediná právnická profese (na rozdíl od insolvenčních správců nebo likvidátorů) nemají zákonem zaručenu minimální odměnu. Není přitom myslitelné, aby neúspěšná řízení, která jsou vykonávána na základě návrhu věřitele a ve prospěch státní garance vymáhání spravedlnosti, dotovali soudní exekutoři ze svých zdrojů – zvláště za situace, kdy jim byly razantním způsobem sníženy odměny a kdy některé exekutorské úřady hlásí rozpočtové potíže," konstatovala Báčová.

Každá změna vyvolá poprask v některé zájmové skupině. A také tlak

A tak není třeba připomínat, že otázka exekucí v Česku je složitá a i když se v ní každoročně snaží političtí představitelé nějaké změny udělat, výsledky dosud nebyly nijak převratné. Častěji se cítí poškozeni vymáháním dlužníci, kteří mnohdy kvůli bagatelnímu dluhu přišli o značné majetky, aniž by se dovolali obrany, objevují se však i lidé v rolích věřitelů, kteří mají důvod kritizovat to, jakým způsobem k vymáhání v ČR dochází. Samozřejmě, při jakékoli zmínce o plánovaných legislativních změnách se vždy vyrojí z jedné či druhé strany podezření na to, že změna nahraje tomu či onomu a že k ní dochází třeba na základě tlaku některých zájmových (i profesních) skupin.

I proto je třeba se na celý současný aktuální problém podívat z více stran. Nejdůležitější je připomenout a nezpochybňovat, že dluhy se musí platit. Ovšem to, jak, už je otázkou. Před časem na toto téma promluvil pro ParlamentníListy.cz i stranický kolega Jeronýma Tejce, místopředseda Senátu Zdeněk Škromach. I on poukazoval na to, že se určitě při jakékoli snaze o změnu tlaky budou objevovat. Teritoriální příslušnost exekutorů však též označil jako krok dobrým směrem. Na rozdíl od Lucie Asenové však naznačil i to, že nižší výsledky vymahatelnosti exekutorů nemusí odrážet jejich neschopnost či malou angažovanost. Nutno dodat, že však šlo o vyjádření k exekucím obecné - nikoli konrétně k exekucím za dlužné výživné na děti.

Exekutorští žraloci a ti druzí

„Je otázkou filozofie společnosti, jak na problematiku exekucí u nás nahlížet. Ale jistě stojí za to jednat o tom, aby exekutoři měli místní příslušnost. Pomohlo by to jak samotným dlužníkům, kterým by nenarůstaly náklady do horentních sum, ale i těm slušným exekutorům. V současné době není tajemství, že hodně pohledávek skupují velcí exekutorští žraloci a kvůli tomu, že mají sídlo mnohdy ve velmi vzdáleném městě od dlužníka, dlužník zaplatí zbytečně náklady navíc. O tom, že malé dluhy – například za MHD – ničí lidi, poněvadž narůstají do tisíců až desetitisíců, ani nemluvě. Stálo by tedy jistě za úvahu také zvážení toho, zda by neměl platit náklady za vymáhání stát – a nikoli ten dlužník – jako je to například v Německu. Pravdou však je, že by tím pádem na vymáhání dluhů přispíval daňový poplatník – což je právě nutné zvážit a prodebatovat – vést o tom polemiku. A to skutečně rychle, než ten problém vyústí k nějakým dramatickým koncům,“ řekl k dané věci před několika měsíci ParlamentnímListům.cz Škromach.

Byl to přitom právě Zdeněk Škromach, který dal najevo, že se v oblasti exekucí v Česku dějí nepravosti, s kterými je nejvyšší čas něco dělat. „Děje se tu vůči lidem opravdu nehorázné svinstvo! Jakékoli snahy o změny narazí určitě na obrovský odpor soukromých exekutorů, s tím se musí počítat. Bavíme se totiž o tom, že je nutné je připravit o jejich současné miliardové příjmy, takže se budou jistě tvrdě bránit. A možná ještě tvrději se bude bránit i advokátská lobby, která má společně s exekutory také zajištěny mnohamiliardové nemravné příjmy z ožebračování lidí. I když se o nich nemluví tak často jako o exekutorech…“ řekl místopředseda Senátu.

Varoval pak i před tím, že se jistě budou dále objevovat v hojné míře informace o tom, jak se u nás zhorší v mnoha ohledech situace, pokud nebudou moci „úřadovat“ v takové míře jako nyní. Jistě je možné očekávat, že budou tvrdit, jak se bez nich situace zhorší...

Postupovat podle normálních lidských pravidel. Ne těch zvrácených

„To jsou ale nesmysly. Protože pokud by měli budoucí státní exekutoři velmi podobné pravomoci na vymáhání dluhů jako ti soukromí, a jen nemohli lidi okrádat o tisíce nebo desetitisíce korun kvůli pětistovce dluhu, změnit by se pro věřitele nemělo nic. Anebo možná ano, ale spíše k lepšímu, poněvadž to bývá často věřitel, na kterého se kvůli vymáhaným poplatkům za náklady (které se vymáhají prvotně) nakonec ani nedostane, poněvadž dlužník po řadě měsíců už prostě prostředky nemá, nebo zmizí do takzvané šedé ekonomiky. Účinní ve vymáhání by státní exekutoři měli být stejně jako ti soukromí. Jen by měli postupovat podle normálních lidských a nikoli podle zvrácených pravidel,“ uzavřel Zdeněk Škromach.

Jelikož jsme však začali tím, jak se situace může dotknout samoživitelů, uzavřeme ji taktéž názorem, který asociace, jež se zabývá jejich právy, zastává.

Podle ní Exekutorská komora ospravedlňuje plánovaný krok snížením celkového počtu exekucí. „Ale lze to vnímat jen jako nastavení bariér rizikové skupině věřitelů. Je to stejné, jako by Ministerstvo dopravy řešilo snížení dopravních nehod zákazem řízení motorových vozidel v regionech s nejčastějším výskytem kolizí,“ oglosovala nešetrný návrh Lucie Asenová. Podle ní, pokud  Exekutorská komora ČR usiluje o snížení celkového počtu nařizovaných exekucí nastavením přísnějších bariér, fungovat to zřejmě bude. „Ovšem pouze na úkor obyčejných lidí, kterým bude vymožení práva odepřeno, protože na něj jednoduše nebudou mít,“ zakončila ředitelka Asociace neúplných rodin.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Alena Hechtová
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vražda Mrázka. Tunelování ČEPRO. Vydírání, uplácení, BIS. Policajt ze staré školy o Krejčířovi

17:48 Vražda Mrázka. Tunelování ČEPRO. Vydírání, uplácení, BIS. Policajt ze staré školy o Krejčířovi

ROZHOVOR S útěkem Radovana Krejčíře je dosud spojena řada nejasností. O některých se spekuluje jen v…