API: Na dotace na obnovitelné zdroje energie pro firmy je připraveno ve dvou výzvách 1,5 miliardy

15.09.2023 13:21 | Tisková zpráva

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), začala ve středu 6. září přijímat žádosti o dotace ve výzvách zaměřených na obnovitelné zdroje energie (OZE), a to ve výzvě OZE – Malé vodní elektrárny a OZE – Vtláčení Biometanu.

API: Na dotace na obnovitelné zdroje energie pro firmy je připraveno ve dvou výzvách 1,5 miliardy
Foto: API
Popisek: Agentura pro podnikání a inovace, logo.

Firmy tak mohou žádat o finanční podporu na využívání energie z obnovitelných zdrojů. Výzvy vyhlásilo 16. srpna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 13. prosince 2024. Pro malé vodní elektrárny je žadatelům k dispozici celkem půl miliardy korun a na vtláčení biometanu 1 miliarda korun.

Cílem obou výzev je podpora podnikatelů v oblasti využití OZE, jež vede ke snížení spotřeby primárních energetických zdrojů a tím i znečištění ovzduší. Využívání obnovitelných zdrojů energie dále snižuje energetickou závislost ČR na domácích fosilních palivech a dovozu energií ze zahraničí. Konečným cílem je pak postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Anketa

Má Česko pořídit letouny F-35?

3%
96%
hlasovalo: 52436 lidí

„V případě malých vodních elektráren mohou žadatelé použít dotační podporu na jejich výstavbu či modernizaci,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. „U výzvy na podporu vtláčení biometanu mohou žadatelé finance využít na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění, například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie,“ doplňuje Lukáš Vymětal.

Firmy mohou v obou výzvách získat až 65 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 100 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuálních výzvách z OP TAK jsou dostupné ZDE.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací najdete ZDE.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo zdravotnictví: Výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře

16:13 Ministerstvo zdravotnictví: Výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře

Ssignatářům Dohody a členům pracovní skupiny, kterou vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví za účelem …