APSS: Adiktologické služby v ČR potřebují zajistit systematickou finanční podporu

06.05.2022 15:44 | Tisková zpráva

Česká republika potřebuje změnu abstinenční politiky na politiku založenou na evidenci důkazů a snižování rizik (tzv. harm reduction). Shodli se na tom účastníci konference Adiktologie 2022, kterou pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR uspořádala ve spolupráci s organizacemi PREVENT 99, Centrum protidrogové prevence a terapie, Laxus a Asociací nestátních organizací. Jednalo se o historicky první konferenci věnovanou adiktologické problematice. Jejím cílem bylo propojení všech zainteresovaných stran do diskuze o potřebách a cílech protidrogové politiky.

APSS: Adiktologické služby v ČR potřebují zajistit systematickou finanční podporu
Foto: apsscr.cz
Popisek: Asociace poskytovatelů sociálních služeb - logo

Konference hostila více než 90 účastníků, a to včetně významných hostů, mezi nimiž nechyběl protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, VZP ČR a poskytovatelů adiktologických služeb. Účastnili se také zástupci krajů a obcí z celé České republiky.

Adiktologické služby vnímáme jako důležitou součást systému sociálních služeb v České republice. Věřím, že se nám díky tomuto setkání podařilo založit novou tradici, která bude přinášet nová koncepční témata,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Dalším důležitým diskutovaným tématem byly očekávané dopady příchodu uprchlíků z Ukrajiny na kapacitní dostupnost sociálních služeb. V rámci tématu reformy psychiatrické péče proběhla debata nad jejími limity v oblasti duálního systému financování z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a veřejného zdravotního pojištění a také špatné dostupnosti odborného personálu, který poskytování služeb zajišťuje.

O potřebách změny abstinenční politiky na politiku založenou na evidenci důkazů a snižování rizik bude Česká republika jednat také v rámci jejího předsednictví v Radě EU,“ komentoval potřeby České republiky Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

Poskytovatelé adiktologických služeb opakovaně upozornili na nedostatky ve financování adiktologických ambulancí v režimu zdravotnických zařízení a také dlouholetou nejistotu ve financování sociálních služeb, kdy v roce 2022 očekávají reálné snížení podpory na 80–90 % úrovně roku 2021. Tato situace může znamenat ohrožení dostupnosti služeb pro klienty služeb, jež ročně využívá více než 50 000 osob, a také odliv kvalifikovaných zaměstnanců do jiných sektorů. V kontextu vyčíslení společenských nákladů vzniklých závislostním chováním je podpora celého sektoru finančně nevýznamná, a naopak finanční a sociální přínosy jsou pro stát v obou oblastech velice významné.

V rámci příspěvků zaznělo celkem 9 témat, mezi nimi byla prezentována:

  • koncepce a strategie protidrogové politiky pro rok 2022;

  • očekávání poskytovatelů od národního koordinačního orgánu;

  • reforma psychiatrické péče a dopady na poskytování adiktologických služeb;

  • vize Ministerstva práce a sociálních věcí pro adiktologické služby;

  • role stereotypů ve vnímání klientů adiktologických služeb;

  • dopady závislostního chování na veřejné zdravotní pojištění;

  • výstupy projektu na podporu systémových změn v integrované protidrogové politice;

  • oblasti financování adiktologických služeb v kontextu sociálních služeb.

Existuje mnoho platforem, kde se řeší odborná témata týkající se adiktologie, ale platforma zaměřená na témata ryze koncepční, případně politická v podstatě neexistuje. Proto jsme realizovali tuto historicky první konferenci Adiktologie 2022, která nemá odbornou ambici, ale má dávat prostor koncepčním tématům,“ doplnil ke vzniku platformy Adiktologie 2022 Michal Němec, viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro služby sociální prevence a ředitel organizace PREVENT 99.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

reforma školství

Paní Zajíčková, vážím si toho, že jste se jako jedna mála postavila za učitele. A sama to zmiňujete, že reformy měly začít už dávno a já se ptám, proč nezačaly? Co vám v tom brání? A máte vůbec plán, jak zvýšit nejen úroveň školství jako takovou, ale i platy ve školství?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Tématem v Bruselu byl i boj proti obchodování s drogami a organizovanému zločinu

13:21 Ministerstvo spravedlnosti: Tématem v Bruselu byl i boj proti obchodování s drogami a organizovanému zločinu

V Bruselu v pondělí jednali ministři spravedlnosti. Nařízení o předávání trestního řízení, směrnice …