ASZ: Pravidla podpory zemědělců a způsob administrace považujeme za absurdní

16.06.2020 21:14

Otevřený dopis ministru zemědělství k programu Provoz 2020

ASZ: Pravidla podpory zemědělců a způsob administrace považujeme za absurdní
Foto: ASZ
Popisek: Asociace soukromého zemědělství

Vážený pane ministře,

obracím se na vás opakovaně jménem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) ve věci programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) „Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru“, který má podle předkládací zprávy pomoci snížit rozsah dopadů pandemie koronaviru na podnikatele v zemědělské prvovýrobě.

Vážený pane ministře, Předsednictvo ASZ ČR považuje celé nastavení pravidel této podpory a způsob její administrace za absurdní. Přes proklamace ministerstva o přípravě programů, na které dosáhnou všichni zemědělci, naopak bezdůvodně vyřadil velkou část potenciálních žadatelů, kteří by tuto pomoc skutečně potřebovali, a to díky naprosto irrelevantní podmínce, že žadatelem může být pouze subjekt, který v roce 2019 podal žádost o poskytnutí finanční podpory pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat v rámci PGRLF. Tuto podmínku jsme již naším dopisem, který jsme vám adresovali dne 13. května, požadovali zcela vypustit, protože nemá jakoukoliv souvislosti s koronavirem a vyřadí velkou část zemědělců, kteří například hospodaří převážně na travních porostech nebo pěstují pícniny na orné půdě, jejichž možnosti pojištění jsou v našich podmínkách zcela minimální. Existuje také skupina zemědělců, kteří o podporu pojištění nežádají, přestože si plodiny či zvířata standardně pojišťují. Tím šetří státní prostředky, za což byli nyní potrestáni vyřazením z možnosti žádat v rámci programu Provoz 2020.

ASZ ČR nevidí absolutně žádný důvod pro stanovení takové diskriminační podmínky, která zcela vyřadila velkou část subjektů zejména z řad nejohroženějších zemědělských podnikatelů, tj. malých či začínajících farem. Jako důvod rozhodně nelze v žádném případě přijmout ani snížení administrativní zátěže pro PGRLF, jak to naznačuje překládací zpráva. Pokud ministerstvo chtělo zajistit, aby na program dosáhli pouze aktivní zemědělci, dalo se toho jistě dosáhnout jinými podmínkami, které by nebyly diskriminační.

Vážený pane ministře, dalším problémem programu Provoz 2020 je také systém administrace, kdy považujeme za velmi problematické, aby formulář žádosti byl zveřejněn zároveň se spuštěním příjmu žádostí. Vzhledem ke zkušenostem s programy PGRLF, kdy jsou prostředky často vyčerpány během několika minut, a program je pro vyčerpání alokace uzavřen, se chtějí zemědělci na příjem žádostí připravit, aby mohli žádost včetně případných příloh odeslat v pořádku a co nejrychleji. Systém, kdy žadatelé dopředu nevědí, co bude žádost obsahovat, jaké budou požadovány přílohy, a nemají k dispozici ani pokyny k vyplnění, považujeme za velmi nešťastný. Domníváme se, že zveřejnění těchto podkladů předem by mělo být standardem a snížilo by výrazně chybovost žádostí a tím i administrativní zátěž PGRLF.

S pozdravem

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek
předseda ASZ ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Počet členů Asociace soukromého zemědělství ČR činí 7 500 sdružených v současné době v 41 regionálních a 10 členských organizacích plošně po celém území země. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP. Více informací ZDE.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

nezávislost

Dobrý den, podle vás jsme nejsme politicky nezávislí, znamená to, že volby jsou u nás zbytečné? Taky tvrdíte, že je třeba, abysme byli nezávislí i ekonomicky a v zemědělství. Je to ale vůbec možné, když je naše ekonomika závislá na exportu a na německé ekonomice? A co se týče zemědělství, jak chcete...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Policie ČR: Rallye Rejvíz 2024

22:04 Policie ČR: Rallye Rejvíz 2024

Trénovali to, co se skutečně stalo.