AV ČR: Eva Zažímalová podpořila Slovenskou akademii věd ve sporu o transformaci

04.08.2018 12:00

Při své letošní návštěvě Prahy předvídal předseda Slovenské akademie věd Pavol Šajgalík, že „na´s cˇeka´ pu°lrocˇni´ prˇechodne´ obdobi´, na ktere´ jsem velmi zveˇdavy´“. Řeč byla o transformaci „centralizované“ organizace na soustavu samostatných verˇejny´ch vy´zkumny´ch instituci´ po vzoru české Akademie věd.

AV ČR: Eva Zažímalová podpořila Slovenskou akademii věd ve sporu o transformaci
Foto: AV ČR
Popisek: Logo Akademie věd ČR
reklama

Šajgalík ve svých odhadech nepřeháněl, v létě se vyostřil spor mezi Slovenskou akademií věd a tamějším ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu. Šajgalíkovu transformaci výrazně podpořila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

„Vážená paní ministryně, píši Vám, abych tímto vyjádřila podporu Slovenské akademii věd (SAV) a znepokojení nad pozastavením transformace center a ústavů SAV ze státních rozpočtových a příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce v souladu se schváleným zákonem č. 243/2017 o veřejné výzkumné instituci. Tato legislativní změna, kterou před deseti lety prošla i Akademie věd ČR (AV ČR), se ukázala být jednoznačným přínosem pro fungování pracovišť AV ČR a práci vědeckých pracovníků. AV ČR plně podporuje transformaci pracovišť SAV a apeluje na Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky, aby umožnilo její dokončení,“ píše v dopise předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Spor může ovlivnit kvalitu věděcké práce

Podle zprávy českého velvyslanectví v Bratislavě hrozí, že pokud v nejbližší době nebude nalezeno řešení, bude „činnost výzkumných ústavů do značné míry paralyzována“. Do sporu, v němž se obě strany vzájemně obviňují ze způsobování problémů, se zapojilo mnoho slovenských komentátorů, politiků i akademiků.

Pod Slovenskou akademií věd v současnosti funguje 47 výzkumných ústavů, které byly dosud buď rozpočtovými, nebo příspěvkovými organizacemi státu, neměly však vlastní majetek a nemohly si ponechat prostředky, které získaly vlastní aktivitou: na rozdíl od třeba univerzit, které mohly se svým majetkem nakládat.

Model pro 21. století

V lednovém rozhovoru pro časopis Akademický bulletin Pavol Šajgalík potvrdil, že se inspiroval reformou české Akademie věd. „My jsme se skutecˇneˇ u va´s inspirovali, povazˇuji to za dobry´ prˇi´klad, protozˇe se ukazuje, zˇe model verˇejny´ch vy´zkumny´ch instituci´ je mnohem vhodneˇjsˇi´ pro 21. stoleti´ – atˇ uzˇ ve vztahu k inovaci´m, k evropsky´m projektu°m, cˇi v podporˇe podnikave´ho mysˇleni´. Vasˇe Akademie veˇd takto funguje od roku 2007, my jsme o tom dlouho latentneˇ uvazˇovali, ale bylo obti´zˇne´ tu reformu prosadit v tom politicke´m smyslu slova, bojovali jsme s neprˇi´zni´ politicky´ch elit. Nicme´neˇ v za´rˇi´ 2017 byl prˇijat za´kon, ktery´ jsme z velke´ cˇa´sti prˇevzali ze za´kona, ktery´ funguje v Cˇeske´ republice, a ktery´ jsme adaptovali na slovenske´ podmi´nky. V lednu letosˇni´ho roku za´kon vstoupil v platnost a u´cˇinnost bude mi´t od 1. cˇervence letosˇni´ho roku,“ uvedl Pavol Šajgalík, který vede Slovenskou akademii věd od roku 2015. Předtím působil jako ředitel Ústavu anorganické chemie, má za sebou také řadu zahraničních zkušeností, mimo jiné v Max Planckoveˇ institutu ve Stuttgartu a vy´zkumny´ch institutech v New Yorku cˇi Japonsku.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ÚZSVM v Hradci Králové prošetřuje majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků

22:01 ÚZSVM v Hradci Králové prošetřuje majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků

V rámci šetření vlastnického práva k majetku, zapsanému v katastru nemovitostí na nedostatečně ident…