ČEZ: Temelín je dlouhodobě bezpečný podnik

08.07.2020 15:39

Temelín i Dukovany mají dobrý systém bezpečnosti práce a pracovníci nastavená pravidla dodržují. Takový hlavní závěr vyplývá ze zprávy, kterou ČEZ obdržel od Státního úřadu inspekce práce. Temelín tak nepřetržitě už patnáctým rokem plní požadavky národního programu Ministerstva práce a sociálních věcí a může používat označení Bezpečný podnik.

ČEZ: Temelín je dlouhodobě bezpečný podnik
Foto: atominfo.cz
Popisek: Temelín

Během únorových kontrol se auditoři zaměřili na to, jak má elektrárna nastavena pravidla při práci se zdvihacími, plynovými, tlakovými a elektrickými zařízeními. „Hodnotili jsme i systém předcházení průmyslovým haváriím, zacházení s chemickými látkami nebo pravidla BOZP při provozování dopravy a stavebních činnostech. Prověřovali jsme i oblast pracovních podmínek zaměstnanců. Celkově jsme se zaměřili na deset odborných oblastí,“ představil zaměření auditu Karel Průka, vedoucí kontrolního týmu z Oblastního inspektorátu práce v Českých Budějovicích.

Jedenáctičlenný tým inspektorů prováděl kontroly přímo v provozu. Jejich pozornosti neunikla strojovna prvního výrobního bloku, plynová kotelna, dusíkové a vodíkové hospodářství nebo budova pomocných aktivní provozů. Hodnotili také soulad dokumentace s platnou legislativou. Podrobné závěry auditu pak formulovali v závěrečné zprávě, kterou vedení elektrárny nedávno předali. „Požadavky programu Bezpečný podnik jsou v Temelíně naplňovány. I přes vysokou úroveň systému řízení bezpečnosti práce jsme vydali elektrárně určitá doporučení. Jde například o obnovení výstražného značení u elektrorozvaděčů, obnovení nátěrů některých průmyslových rozvodů nebo drobné úpravy ve vnitřních předpisech,“ konstatoval Karel Průka k výsledku auditu.

InspektoYi provYovali také zaYízení v kontrolovaném pásmu

Inspektoři prověřovali také zařízení v kontrolovaném pásmu

Loni došlo mezi temelínskými zaměstnanci pouze k jednomu lehkému úrazu. „Pravidla bezpečnosti práce jsou sice někdy nepopulární, ale jejich dodržováním chráníme sami sebe. Jsem rád, že si to zaměstnanci uvědomují. O tom svědčí i zanedbatelný počet pouze lehkých úrazů,“ uvedl k výsledkům inspekce Jan Kruml, ředitel JE Temelín.

V celé České republice může ke svému jménu titul Bezpečný podnik využívat 81 společností, z toho šestnáct firem je na jihu Čech. Prestižní titul získala jihočeská elektrárna poprvé v roce 2005 a od té doby ho pravidelně obhajuje.

PYímo v provozu provádli kontroly inspektoYi Státní úYadu inspekce práce

Přímo v provozu prováděli kontroly inspektoři Státního úřadu inspekce práce

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 7,4 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

reklama

autor: komerční tisková zpráva

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Válka s Ruskem

Pořád slyšíme, jak se máme připravit na válku s Ruskem. Z čeho teze, že nás Rusko napadne pramení? Myslíte, že jsme po Ukrajině druzí na řadě? A nechrání nás naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Spokojený psí život v Kosovu, na vojenských základnách mají veškerý komfort

22:03 Armáda ČR: Spokojený psí život v Kosovu, na vojenských základnách mají veškerý komfort

V zahraničních operacích slouží kromě vojáků z povolání také jejich čtyřnozí kolegové. V Kosovu to j…