ČEZ Teplárenská: Loňský rok byl ve znamení priorit na severu Čech a Moravy

16.07.2016 17:34

Severní Čechy - Celková bilance roku loňského a strategický výhled na roky příští, včetně letošního; tak by se dal stručně shrnout obsah Výroční zprávy 2015 společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ. Hlavním úkolem společnosti v roce 2015 bylo přitom dosažení provozní stabilizace záložního plynového zdroje v areálu Elektrárny Ledvice, což pochopitelně přispělo i ke stabilitě dodávek tepla v lokalitách Bílina, Ledvice a Teplice. Zároveň tak mohl být odstaven technicky zastaralý, na provoz finančně náročný a hlavně neekologický zdroj – výtopna v Proboštově.

ČEZ Teplárenská: Loňský rok byl ve znamení priorit na severu Čech a Moravy
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

„V oblasti provozních činností a poskytování služeb probíhal rok 2015 ve znamení dokončení hlavních organizačních a provozních opatření v obsluze a správě Elektrárny Hodonín patřící společnosti ČEZ, a. s. Cílem těchto opatření je postupné zvýšení ekonomické efektivity elektrárny a možnost využití synergických efektů propojením výroby a prodeje tepla koncovým zákazníkům v celé lokalitě. Již první rok těchto změn potvrdil naší společností předpokládané úspory,“ říká spokojeně Petr Hodek, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Dalším výrazným krokem byla příprava vyčlenění rozvodů tepla a sloučení tepelných sítí v lokalitě Vítkovice do společnosti ČEZ Energetické služby, s. r. o. To samé probíhalo v lokalitě Tisová, kde tepelné sítě nově připadly společnosti Elektrárna Tisová, a. s. „V rámci tohoto projektu byly z majetku ČEZ Teplárenská vyčleněny rozvody tepla v obou lokalitách s rozhodným dnem odštěpení 1. ledna 2016. Následně jsme pak v lokalitě Tisová s novým majitelem, jímž je, jak jinak, Elektrárna Tisová, a. s., uzavřeli pachtovní smlouvu, která zmírnila ekonomické dopady odštěpení a umožnila provozování těchto rozvodů tepla od 1. ledna 2016 i nadále naší společností,“ dodal ještě Petr Hodek.

Podle Pavla Šušáka, technického ředitele ČEZ Teplárenské, se loňskou prioritou stalo právě dokončení výstavby a ukončení zkušebního provozu nového záložního plynového zdroje v Elektrárně Ledvice. „Dalším významným projektem byla rekonstrukce nejstaršího úseku parní sítě v Průmyslové ulici v Ústí nad Labem. Součástí investiční činnosti bylo i zaměření se na přípravu a realizaci akcí, které povedou k významnému snížení ztrát v rozvodech tepla. Za všechny lze jmenovat pokračování přípravy projektu přechodu parních sítí na horkovodní v Teplicích, projekt rekonstrukce izolací páteřního parovodu do Teplic a zpracování studie pro lokalitu Ústí nad Labem,“ poznamenal k tomu Pavel Šušák.

Záložní plynová kotelna v areálu Elektrárny Ledvice je přitom největším záložním zdrojem v republice. Její výstavba stála 181 milionů korun, přičemž část pořizovacích nákladů ve výši 46,5 milionu byla uhrazena z dotací SFŽP. Hned od svého zprovoznění posílila stabilitu dodávek tepla v rámci Skupiny ČEZ pro klienty na Teplicku. Spolehlivost a zvýšení kvality dodávek tepelné energie v páteřní městské síti v Ústí nad Labem pak zajistila rekonstrukce parovodu v Průmyslové ulici za zhruba 41 milionů korun.

V průběhu roku 2015 jsme rovněž pokračovali v rozvoji nových aktivit, jimiž chceme posílit naše postavení v teplárenství. Rozšířili jsme nabídku energetického poradenství, provádění energetických auditů a zajišťování průkazů energetické náročnosti budov. Postupně se také chceme podílet i na zajišťování dodávek tepla s využitím nových technologií. Od všech těchto aktivit očekáváme posílení konkurence schopnosti a udržení podílu na trhu s teplem,“ doplňuje výše uvedené Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.  

Strategické záměry společnosti tak podle něj již několik let směřují k naplnění vize, kterou vnímá celá ČEZ Teplárenská stále více jako poslání - Zajistit zákazníkům dlouhodobě spolehlivé dodávky tepla za příznivou cenu, a to při vysoké míře komfortu a bezpečnostních a ekologických standardů. „Do strategických plánů společnosti se tato vize promítá jak v oblasti řízení klíčových interních procesů a ukazatelů, tak i neustálým vyhledáváním příležitostí na trhu a aktivní účastí na utváření prostředí teplárenského oboru,“ konstatuje Radim Sobotík.

Všichni tři představitelé ČEZ Teplárenské se i přes pozitivní hodnocení loňského roku samozřejmě pozastavují nad tím, že teplárenství všeobecně prochází složitým obdobím, kdy musí reagovat na souhru několika vlivů. V průběhu posledních let totiž došlo k významnému poklesu cen dovážených paliv, zároveň citelně poklesly i výkupní ceny silové elektřiny. Ani predikce dalšího vývoje cen silové elektřiny není optimistická. To má negativní vliv na ekonomiku jinak vysoce efektivní a ekologické kombinované výroby tepla a elektřiny. Dalšími důležitými vlivy posledních let jsou realizovaná významná úsporná opatření na straně zákazníků a rozvoj nových technologií ve vytápění. To vše vede ke snižování dodávek tepla s nepříznivým dopadem nejen do ekonomiky společnosti.

„Se všemi vlivy se ČEZ Teplárenská musí v konkurenčním prostředí zásobování teplem vypořádat a průběžně tomu svou strategii uzpůsobovat. Proto stejně jako v předchozích letech, byly klíčovými tématy pro naši společnost efektivita a konkurenceschopnost. Současně se významně zvýšil důraz na koncepční připravenost námi provozovaných systémů centralizovaného zásobování teplem na nadcházející období. V průběhu loňska jsme tak zintenzívněli přípravy nových řešení a koncepcí dodávek tepla do měst a obcí, kde působíme. Pokračovali jsme v naší aktivní akviziční strategii, která novým lokalitám přináší stabilizaci nebo snížení nákladů na teplo a stávajícím lokalitám úsporu stálých nákladů,“ uzavřel generální ředitel Petr Hodek, který je rovněž předsedou představenstva ČEZ Teplárenská, a.s.

ČEZ Teplárenská, a. s., působí v sedmi krajích České republiky, přičemž má zhruba 4 700 zákazníků. Po vyjmutí těch, kteří se starají o bytové fondy, to dělá v jejich případě téměř 145 000 domácností. Dvě třetiny, tedy zhruba 90 000 z nich, se nacházejí v Ústeckém kraji. Má 7 700 odběrných míst, z nichž je téměř polovina v Ústeckém kraji, kde společnost realizuje i více než polovinu dodávek tepla z celkové roční výroby 7 615 TJ. Z 39 měst a obcí, kde ČEZ Teplárenská působí, se jich třináct nachází v Ústeckém kraji. Více na www.cezteplarenska.cz.  

Výroční zprávu 2015 naleznete na http://www.cez.cz/teplarenska/cs/o-spolecnosti/vyrocni-zpravy.html.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Proč nikdo z EU neinicuje jednání o míru?

Určitě je to s Putinem těžké, ale když se o to nikdo nebude pokoušet, jak jinak válku ukončit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vojenská akademie Vyškov: Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

22:11 Vojenská akademie Vyškov: Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

Pietní akt k uctění památky velitele paraskupiny Wolfram a patrona pěší roty Aktivní zálohy Krajskéh…