ČHMÚ: Stav kvality ovzduší - přehlednější, jednodušší a srozumitelná informace

23.11.2019 19:07

Český hydrometeorologický ústav pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách index kvality ovzduší (IKO). Index kvality ovzduší představuje souhrnnou informaci o kvalitě ovzduší na konkrétní měřicí lokalitě. Od 18. 11. 2019 se výpočet indexu kvality ovzduší mění z důvodu přesnějšího posuzování aktuálního stavu kvality ovzduší a zdravotních dopadů s ním souvisejících.

ČHMÚ: Stav kvality ovzduší - přehlednější, jednodušší a srozumitelná informace
Foto: ČHMÚ
Popisek: ČHMÚ

„Snažili jsme se o vytvoření jednoduchého a srozumitelného způsobu jak informovat širokou veřejnost o kvalitě ovzduší,“ vysvětluje Jan Macoun, ředitel úseku kvality ovzduší ČHMÚ. Nový index shrnuje stav ovzduší do jednoho čísla, které lze jednoduše interpretovat. Současně se jedná o komplexní ukazatel, který charakterizuje kvalitu ovzduší s ohledem na zdravotně podložená doporučení WHO. „Výhoda nového indexu je jeho jednoduchost a přehlednost. Základní dělení je trojstupňové a odpovídá barvám semaforu,“ doplňuje Václav Novák, vedoucí oddělení Informačního systému kvality ovzduší (ISKO).

Doplněné vysvětlující informace

Nový index kvality ovzduší byl navržen ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Zelená barva představuje velmi dobrou až dobrou kvalitu ovzduší a jedná se o ideální podmínky pro pobyt venku. Oranžová barva odpovídá přijatelné kvalitě ovzduší, kdy je již doporučeno omezení venkovních aktivit, zatímco červená barva označuje zhoršenou až špatnou kvalitu ovzduší a venkovní aktivita se nedoporučuje. Každý stupeň barevně rozlišuje další dva podstupně v závislosti na dopadu na citlivé skupiny obyvatel. Pro každý stupeň, resp. podstupeň jsou pak uvedeny i konkrétní rady a doporučení SZÚ k zajištění ochrany lidského zdraví. „Před zavedením nového indexu proběhl test na historických datech,“ upozorňuje Novák a zároveň doplňuje: „Ukázalo se, že nový výpočet přesněji vystihuje stav znečištění ovzduší při smogových situacích.“

Výpočet nového indexu je založen na současném vyhodnocení 3hodinových klouzavých koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a suspendovaných částic (PM10). V letním období (1. 4. – 30. 9.) se navíc hodnotí i 3hodinové klouzavé koncentrace přízemního ozonu (O3). Podmínkou výpočtu a zobrazení indexu je v zimním období (1. 10. – 31. 3.) měření PM10 na dané lokalitě, v letním období pak měření PM10 nebo O3. „Data pro výpočet indexu kvality ovzduší jsou z aktuálního měření a nejsou verifikována,“ zdůrazňuje Novák. Index kvality ovzduší vychází z dat naměřených v souladu s platnou národní legislativou (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích) a v souladu s požadavky Evropské unie.

Nový index kvality ovzduší bude zobrazen prostřednictvím barevných značek stanic v mapě na úvodní webové stránce ČHMÚ, záložka ovzduší (http://portal.chmi.cz) a ve velké mapě pro zobrazení detailních informací (ZDE).

Nová záložka „Index kvality ovzduší“ zobrazuje údaje nového indexu v tabelární formě spolu se zdravotním doporučením SZÚ pro jednotlivé stupně (ZDE).

Stávají index bude z důvodu zachování kontinuity k dispozici ke stažení ve formátech JSON a XML do 31.12.2019 na původní webové stránce.

Aktuální hodinové hodnoty jednotlivých znečišťujících látek budou i nadále zobrazeny pod záložkou „Aktuální hod. přehled“.

reklama

autor: Tisková zpráva

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Českou poštu opustí koncem roku 282 administrativních zaměstnanců

16:13 Českou poštu opustí koncem roku 282 administrativních zaměstnanců

Česká pošta postupně realizuje sadu opatření, vedoucích k její stabilizaci. Ta jsou důležitou částí …