ČOI: Diskriminačního jednání neubývá

24. 3. 2017 12:52

Česká obchodní inspekce pravidelně prověřuje, zda na českém trhu nedochází ze strany prodejců k některým formám diskriminace spotřebitelů. V roce 2016 uskutečnila celkem 1 412 kontrol. Podezření na diskriminační jednání bylo zjištěno v 19 případech, což je stejný počet zjištění jako v roce 2015.

ČOI: Diskriminačního jednání neubývá
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

„Inspektoři ČOI se nejčastěji setkávali s diskriminací z důvodu národnosti, kdy například anglicky mluvícím zákazníkům byly v restauracích účtovány vyšší ceny než českým spotřebitelům. Z výsledků kontrol vyplývá, že projevy diskriminace neměly v minulém roce klesající tendenci. ČOI  plánuje tyto kontroly důsledně provádět i v letošním roce,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2016 celkem 1 412 kontrol, při kterých se zaměřila na projevy diskriminačního jednání prodávajících vůči spotřebitelům. Součástí kontrol bylo také ověřování plnění dalších povinností prodávajících, které jim vyplývají z ustanovení obecně závazných právních předpisů, především dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podezření na některou z forem diskriminace bylo zjištěno v 19 případech, což je 1,4 % z celkového počtu 1 412 provedených kontrol. Porušení obecně závazných právních předpisů pak v 594 případech, tj. ve 42,1 %.

Kontroly diskriminace – rok 2016

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištění v %

celkem

diskriminace*) 

celkem

diskriminace*) 

Středočeský a Hl. město Praha

143

60

9

42,0

6,3

Jihočeský a Vysočina

164

56

0

34,2

0,0

Plzeňský a Karlovarský

169

89

2

52,7

1,2

Ústecký a Liberecký

222

51

1

23,0

0,5

Královéhradecký a Pardubický

138

45

1

32,6

0,7

Jihomoravský a Zlínský

196

87

5

44,4

2,6

Moravskoslezský a Olomoucký

380

206

1

54,2

0,3

Celkem

1 412

594

19

42,1

1,4

*) zjištěná porušení § 6 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zjištěné případy diskriminace

7 případů diskriminace se týkalo národnosti, respektive stání příslušnosti, kdy s cizojazyčně hovořícími spotřebiteli bylo zacházeno méně příznivě, než se zachází s jinými osobami ve srovnatelné situaci. Takovým jednáním bylo například neodůvodněné navýšení ceny nabízených pokrmů a nápojů, popřípadě účtování tzv. servisu v hostinských zařízeních cizojazyčně hovořícím spotřebitelům, které bylo zjištěno v 6 případech. Dalším diskriminačním jednáním založeným na stání příslušnosti bylo jednání cestovní kanceláře, která podmiňovala přístup k nabízeným produktům, zájezdům, požadavkem na cestovní doklad vydaný Českou republikou.

Ve třech případech bylo zjištěno diskriminační jednání založené na rasovém, respektive etnickém důvodu. Ve dvou případech se jednalo o nevpuštění romských občanů do provozovny poskytující hostinské služby a v jednom případě o odmítnutí ubytování romských občanů v hotelu.

Další případy diskriminace se pak týkaly například paušálního omezení dodání objednaného zboží prostřednictvím elektronického obchodu pro osoby na určité adrese z důvodu, že v předchozí době některý z těchto osob neuhradila cenu objednaného zboží anebo objednané zboží nepřevzala, požadavků na dokládání většího počtu dokladů při poskytování spotřebitelského úvěru spotřebitelům z EU a omezení poskytnutí spotřebitelského úvěru věkovou hranicí, omezení nabídky projede výrobků a poskytování služeb osobám, které jsou nazývány „imigranty“.

Mimo projevy diskriminačního jednání ČOI zjistila také porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • ve 199 případech bylo zjištěno nedodržování zásad poctivosti prodeje, ustanovení § 3 (např. nesprávná hmotnost pokrmu nebo míra nápoje a následné nesprávné účtování v návaznosti na seznámení s cenou)
     
  • ve 174 případech bylo kvalifikováno porušení ustanovení § 12, neboť prodávající neseznámili spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy
     
  • v 83 případech byly zjištěny nedostatky vztahující se k informačním povinnostem prodávajících při nabídce a prodeji výrobků a služeb dle ustanovení §§ 9, 10, 11
     
  • v 56 případech došlo k porušení ustanovení § 16 týkající se povinnosti vydat spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných služeb, tj. se všemi povinnými údaji

Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjišťováno v menším rozsahu.

Dále bylo ve 43 kontrolních případech zjištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

Uložené sankce

V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 nabylo, v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním, právní moci 6 pokut v celkové hodnotě 82 000 Kč. V dalších 6 případech nabyly právní moci sdružené pokuty, které byly uloženy za porušení zákazu diskriminace spotřebitele a dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Výše těchto 6 pokut činí 615 000 Kč.

Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl uložen zákaz prodeje na 5 096 kusů výrobků (například textilní výrobky, obuv, keramiky, zboží určené pro domácí zvířata a potřeby pro jejich chov atd.) v celkové hodnotě 471 340,30 Kč. Dále byl vydán zákaz používání 62 kusů neověřených měřidel, pokud ověření podléhala nebo měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Vzhledem k tomu, že k diskriminaci spotřebitelů na vnitřním trhu stále dochází, bude Česká obchodní inspekce pokračovat v kontrolách diskriminačního jednání i v dalším období.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

MŽP a Česká geologická služba se podílely na vzniku prvního globálního geoparku UNESCO ve Střední Americe

22:02 MŽP a Česká geologická služba se podílely na vzniku prvního globálního geoparku UNESCO ve Střední Americe

Kaňon řeky Rio Coco v Nikaragui, jehož přírodní a kulturní dědictví objevila Česká geologická služba…