ČOI: Na problémové e-shopy upozorňují samotní spotřebitelé

24.05.2020 18:33

Česká obchodní inspekce dlouhodobě kontroluje internetové obchody, zda při své činnosti nepoužívají nekalé obchodní praktiky, správně informují spotřebitele o možnosti zboží reklamovat a dodržují další ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. ČOI v loňském roce uskutečnila 973 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 809 kontrol, což je 83 %.

ČOI: Na problémové e-shopy upozorňují samotní spotřebitelé
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

Celkem v roce 2019 za zjištěné nedostatky uložila 867 pokut v hodnotě 7 221 000 Kč. „Výsledky kontrol za rok 2019 ukazují, že se na českém trhu stále nachází problémové internetové obchody, na které upozorňují samotní spotřebitelé. Vzhledem k vysokému počtu zjištěných nedostatků, neustálému vývoji v této oblasti obchodování a vzniku nových internetových obchodů bude ČOI v kontrolách pokračovat i v roce 2020,“ říká k závěrečné zprávě ředitel COI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2019 celkem 973 kontrol. Při nich monitorovala dodržování povinností, které vyplývají prodávajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů. Porušení právních předpisů zjistila u 809 kontrol, což představuje 83,1 %.

Vysoký poměr zjištěných nedostatků vyplývá, mimo jiné, i ze skutečnosti, že pozornost kontrolních pracovníků ČOI byla zaměřena především na problémové internetové obchody a internetové obchody, na jejichž praktiky a chování během roku 2019 upozorňovali spotřebitelé v podáních. Ze všech podání v roce 2019 (celkem 24 049) se nejvíce týkalo právě internetového obchodování (5 641). Míra porušení tedy neodráží skutečný stav internetového obchodování v ČR, ale je výsledkem cílení kontrol právě i na základě spotřebitelských podnětů.

 

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

90

75

83,3%

Jihočeský a Vysočina

103

101

98,1%

Plzeňský a Karlovarský

130

102

78,5%

Ústecký a Liberecký

141

111

78,7%

Královéhradecký a Pardubický

143

124

86,7%

Jihomoravský a Zlínský

178

128

71,9%

Olomoucký a Moravskoslezský

188

168

89,4%

Celkem

973

809

83,1%

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byl porušen celkem v 1 671 případech, z toho:

  • v 602 případech došlo k porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik, kdy v 369 případech se jednalo o klamavé konání (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1, 2, 3), v 216 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1, 2), v 17 případech obchodníci neposkytli zákonem stanovené informace, příp. poskytli neúplné, či jinak zavádějící údaje o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy (§ 4 odst. 1, 4)
  • ve 407 případech prodávající porušil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 415 případech obchodníci neinformovali spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v 247 případech.

Dále ve 33 případech byl porušován zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Nejčastěji obchodník nevyloučil prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let prostřednictvím komunikace na dálku.

V 35 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Ve 30 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, neboť prodávající neumožnil kontrolnímu orgánu provedení kontroly, případně neposkytl potřebnou součinnost nebo nebyla z jeho strany splněna uložená opatření.

V 51 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce ve sledovaném období pravomocně uložila celkem 867 pokut v hodnotě 7 221 000 Kč.

Nejvyšší pokuta, ve výši 400 000 Kč, byla uložena provozovateli www.viagogo.com, se sídlem ve Švýcarsku, za nekalé obchodní praktiky, neseznámení s možností zboží reklamovat nebo s možností mimosoudního řešení sporů. Dále například nesprávně uváděla prodejní cenu vstupenek, kdy konečná cena vstupenky narůstala v průběhu objednávky, nezahrnovala DPH a rezervační poplatek. (Dle zákona o cenách musí být cena pro spotřebitele konečná, tedy včetně všech poplatků a DPH.)

Česká obchodní inspekce v roce 2019 informovala o 365 internetových stránkách, které považuje za rizikové především z důvodu nedodržování některých zákonných povinností a obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv. V tomto trendu ČOI pokračuje i letos a zveřejňuje každý den jeden nový rizikový web, více ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

16:44 Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je vánoční světelný řetěz ve tvaru stromu, kt…