ČSOB: Čistý zisk ve výši 3,2 mld. Kč, stabilní objem výnosů podpořený růstem úvěrů

19.05.2013 20:27

S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC své aktivity na klíčových trzích do tří divizí. Všechny obchodní aktivity KBC v České republice byly zahrnuty do nově vzniklé Divize Česká republika. Mimo skupiny ČSOB zahrnuje divize také ČSOB Pojišťovnu, ČSOB Asset management a Patrii.

ČSOB: Čistý zisk ve výši 3,2 mld. Kč, stabilní objem výnosů podpořený růstem úvěrů
Foto: Archiv
Popisek: ČSOB - logo
reklama

Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 20131

• Úvěrové portfolio vzrostlo na 489,1 mld. Kč (meziročně +9 %) :
• Objem vkladů vzrostl na 626,7 mld. Kč (meziročně +2 %)
• Provozní výnosy klesly na 8,2 mld. Kč (meziročně -3 %)
• Provozní náklady narostly na 3,9 mld. Kč (meziročně +3 %)
• Ukazatel nákladů na úvěrové riziko byl na 0,42 % (meziročně -0,17 pb)
• Čistý zisk dosáhl 3,2 mld. Kč (meziročně -19 %)
• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) klesla na 17,4 % (meziročně -8,0 pb)
• Ukazatel kapitálu Tier 1 činil 13,8 %
• Nejlepší poskytovatel služeb pro směnné operace 2013 v ČR od magazínu Global Finance, ocenění Nejlepší banka za rok 2012 od magazínu EMEA Finance
• Zavedení nových služeb pro klienty v 1. čtvrtletí 2013, například platba faktur pomoci načtení QR kódu, aplikace SmartBanking pro Windows 8, platby bezkontaktními kartami na prodejních místech České pošty

Bartel Puelinckx, vrchní ředitel pro oblast Řízení financí, k výsledkům uvedl:

„ČSOB i přes podmínky na trhu udržela stabilní objemy výnosů. Tohoto výsledku dosáhla díky vyšším objemům, především u úvěrů a v menší míře i u vkladů, a také silné výkonnosti v oblastech generujících poplatky, jako např. podílových fondů. Stále však pracujeme v prostředí nízkých úrokových sazeb, což je pro nás největší výzvou. Náklady meziročně mírně vzrostly, protože vliv snižování počtu zaměstnanců se začal projevovat až na konci 1. čtvrtletí 2013. Díky silné kapitálové a likviditní pozici má ČSOB dobrou výchozí pozici, aby i nadále hrála významnou roli na českém trhu v oblasti úvěrů.“

Úvěrové portfolio dále r ostlo a ke k onci b řezna 2 013 d osáhlo 489,1 mld. Kč. 9% meziroční nárůst byl tažen hypotékami (meziročně +11 %), korporátními úvěry (meziročně +20 %) a SME úvěry (meziročně +8 %). Díky růstu běžných a spořicích účtů objem vkladů vzrostl na 626,7 mld. Kč, což je meziročně 2% růst.

Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně vzrostl na 42 bazických bodů z 25 bazických bodů. Nízká úroveň z 1. čtvrtletí 2012 byla způsobená rozpouštěním opravných položek v korporátním/SME segmentu. Růst objemů nebyl schopen vykompenzovat vliv prostředí nízkých úrokových sazeb. K meziročnímu poklesu čistého zisku o 19 % na 3,2 mld. Kč dále přispěly vyšší ztráty ze znehodnocení a vyšší provozní náklady.

Kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB k 31. březnu 2013 činila 15,7 % a ukazatel kapitálu (core) Tier 1 pak ke stejnému datu 13,8 %. Poměr úvěrů ke vkladům k 31. březnu 2013 byl 77,6 % a ukazatel čistého stabilního financování pak 134,0 %.

Výkaz zisku a ztráty

Provozní výnosy poklesly na 8,2 mld. Kč, díky solidnímu růstu obchodních objemů, vyšší poptávce po investičních fondech a vyššímu prodeji v oblasti finančních trhů, které vyvažoval vliv prostředí nízkých úrokových sazeb. Čistý úrokový výnos klesl meziročně o 5 %. Růst objemů úvěrů a vkladů nedokázal plně kompenzovat vliv prostředí nízkých úrokových sazeb.

Kromě toho mělo také negativní dopad snižování rizika v rozvaze. Příjmy z poplatků a provizí vzrostly meziročně o 3 %. Hlavními tahouny růstu byly zvyšující se poptávka po podílových fondech a vyšší prodeje v oblasti finančních trhů, částečně ale kompenzované vyššími poplatky placenými distribuci.

Provozní náklady vzrostly na 3,9 mld. Kč, protože vliv snižování počtu zaměstnanců se začal projevovat až na konci 1. čtvrtletí 2013. 4% meziroční zvýšení personálních nákladů bylo taženo z ejména p ravidelným r očním z vyšováním p latů a změnou v tvorbě opravných položek v ČMSS. 2% meziroční růst všeobecných správních nákladů byl způsoben zejména vyšším příspěvkem do fondu pojištění vkladů spojeným s vyššími objemy vkladů a o něco vyššími marketingovými náklady.

Náklady na úvěrové riziko dosáhly 0,6 mld. Kč. Meziroční zvýšení je způsobeno mimořádně nízkými ztrátami ze znehodnocení z minulého roku, kdy došlo k rozpouštění opravných položek v korporátním/SME segmentu. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (Ytd., anualizováno) činí 42 bazických bodů, tj. meziročně o 17 bazických bodů více.

Analýza rozvahy

Úvěrové portfolio dále rostlo a na konci 1. čtvrtletí 2013 dosáhlo částky 489,1 mld. Kč.

Hypotéky vzrostly meziročně o 11 % na 186,3 mld. Kč. K růstu hypotečního trhu přispěly stabilní ceny nemovitostí, rekordně nízké úrokové sazby a refinancování úvěrů ze stavebního spoření. Vedoucí pozici ČSOB na hypotečním trhu v nových prodejích podpořilo poskytnutí 8 mld. Kč nových úvěrů v 1. čtvrtletí 2013. Portfolio úvěrů ze stavebního spoření meziročně pokleslo o 2 % na 68,8 mld. Kč s tím, jak lidé obecně dávali v prostředí nízkých úrokových sazeb přednost hypotékám před úvěry ze stavebního spoření. Ačkoliv celkový objem úvěrů meziročně klesl, ČMSS uhájila pozici jedničky na trhu. Objem spotřebitelských úvěrů vzrostl meziročně o 3 % na 19,0 mld. Kč. ČSOB zvýšila svůj podíl na trhu, když byla úspěšná zejména v oblasti konsolidace úvěrů.

Poptávka po úvěrech malým a středním podnikům zůstala zdravá. Objemy úvěrů malým a středním podnikům (zahrnuje také municipality a bytová družstva) vzrostly meziročně o 8 % na 72,1 mld. Kč. Objemy zůstatků v leasingu dosáhly 21,6 mld. Kč. I přes mírné meziroční snížení objemů o 1 % se ČSOB Leasingu podařilo potvrdit vedoucí pozici na trhu, když překonal velmi konkurenční trh.

Objemy korporátních úvěrů meziročně rostly o 20 % na 117,0 mld. Kč. Růst standardních úvěrů byl v 1. čtvrtletí doplněn několika jednorázovými transakcemi v oblasti akvizic a exportního financování.

Objem vkladů v meziročním srovnání nadále rostl a dosáhl částky 626,7 mld. Kč, což je 2% růst. Meziroční růst vykázaly jak retailové, tak korporátní/SME vklady. Z klientských vkladů zaznamenaly nejvyšší meziroční růst spořicí účty, o 4 % na 213,3 mld. Kč. Tento růst šel částečně na vrub termínovaných vkladů.

Objem na běžných účtech se meziročně zvýšil o 3 % na 272,7 mld. Kč. Objemy stavebního spoření zůstaly na stejné úrovni 83,9 mld. Kč, i přes nejistotu vyvolanou změnami ve státní podpoře stavebního spoření. Aktiva pod správou penzijního fondu meziročně vzrostla o 3 % na 30,3 mld. Kč. Růst celkového objemu podpořily také státní příspěvky a navýšení měsíčních příspěvků klientů.

ČSOB AM převzal správu aktiv slovenských společností ČSOB Poisťovňa a KBC Asset management. Skupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu podílových fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 13 % na 117,4 mld. Kč. Po očištění o slovenské aktivity vzrostl meziročně objem aktiv pod správou o 5 %. Nové prodeje podílových fondů (aktiva v zajištěných fondech a aktiva v ostatních fondech) se meziročně zvýšily o 144 %. Nejsilnější poptávka byla po smíšených fondech s konzervativním profilem a zajištěných fondech.

Řízení rizik

Ukazatel kapitálu Tier 1 dosáhl k 31. březnu 2013 hodnoty 13,8 % oproti 11,0 % k 31. březnu 2012. Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil na 77,6 % k 31. březnu 2013 oproti 72,6 % k 31. březnu 2012.

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti, podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 31. březnu 2013 klesl na 3,5 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) je za 1. čtvrtletí 2013 na 0,42 % oproti 0,25 % za 1. čtvrtletí 2012.

Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v aktuální prezentaci výsledků, která je k dispozici na adrese:

http://www.csob.cz/cz/csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: ČSOB
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kraj Vysočina: Odstartovaly práce na rekonstrukci urgentního příjmu v pelhřimovské nemocnici

18:23 Kraj Vysočina: Odstartovaly práce na rekonstrukci urgentního příjmu v pelhřimovské nemocnici

V plném proudu jsou plánované stavební úpravy urgentního příjmu Nemocnice Pelhřimov. Moderní zázemí …