ČSÚ: Sklizeň se opožďuje, ale odhad úrody obilovin a olejnin je příznivý

12.08.2016 9:00

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 7 209 tis. tun a řepky 1 305 tis. tun. V porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní je úroda základních obilovin nižší o 521 tis. tun (-6,7 %). Řepky se sklidí o 49 tis. tun více než loni (+3,9 %). Předpokládaná úroda máku 27 tis. tun je o 2,5 % vyšší než loňská sklizeň.

ČSÚ: Sklizeň se opožďuje, ale odhad úrody obilovin a olejnin je příznivý
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 209 tis. tun  je o 6,7 % nižší než loňská nadprůměrná sklizeň. Předpokládaný pokles produkce o 521 tis. tun je způsobený jak snížením hektarového výnosu o 3,7 % na 5,71 tun, tak poklesem osevní plochy o 3,0 % na 1 264 tis. ha. Očekávaná úroda základních obilovin převyšuje průměr za posledních pět i deset let (+2,0 %, respektive +5,9 %).

Pšenice ozimé se podle červencového odhadu sklidí 4 890 tis. tun, o 165 tis. tun méně než loni (−3,3 %). Pokles produkce je daný snížením hektarového výnosu na 6,04 tun (−7,1 %) při rozšíření osevní plochy na 809 tis. ha (+4,0 %). Ječmene ozimého se sklidí 607 tis. tun (+6,3 %) s výnosem 5,83 t/ha (+6,8 %), tritikale 197 tis. tun (−2,6 %) s výnosem 4,99 t/ha (+5,7 %) a žita 110 tis. tun (+1,7 %) s výnosem 5,24 t/ha (+6,7 %).

Odhad sklizně jarních obilovin je meziročně výrazně nižší zejména kvůli významnému poklesu osevních ploch. Ječmene jarního se podle odhadu sklidí 1 126 tis. tun, o 295 tis. tun méně než loni (−20,7 %), důsledkem poklesu výnosu na 5,08 t/ha (−6,4 %) i výměry na 222 tis. ha (−15,2 %). Pšenice jarní se sklidí 139 tis. tun, o 36,8 % méně než loni. Pokles jde zcela na vrub propadu osevní plochy o 40,7 % na 31 tis. ha při navýšení hektarového výnosu o 6,6 % na 4,54 tun. Ovsa se sklidí 141 tis. tun (−8,8 %) s výnosem 3,75 t/ha (+2,7 %) a osevní plochou 38 tis. ha (−11,4 %).

Úroda řepky se odhaduje na 1 305 tis. tun a je o 3,9 % vyšší než loňská sklizeň díky rozšíření osevní plochy o 7,3 % na 393 tis. ha. Hektarový výnos se meziročně snížil o 3,2 % na 3,32 tun. Při porovnání s pětiletým průměrem je odhadovaná úroda řepky o 2,1 % vyšší, desetiletý průměr převyšuje dokonce o 13,3 % (hektarový výnos +5,4 %, osevní plocha +7,4 %). Letošní výměra řepky je ve srovnání s plochou osetou před 10 lety o více než třetinu vyšší (+34,5 %).

Odhadovaná sklizeň máku 27 tis. tun je o 2,5 % vyšší než loni v důsledku rozšíření osevní plochy na 36 tis. ha (+8,9 %) při očekávaném hektarovém výnosu 0,77 tun (−6,1 %). Plochy oseté touto tradiční plodinou se již čtyři po sobě jdoucí roky pravidelně rozšiřují. Ve srovnání s rokem 2008, kdy se mák pěstoval na rekordní výměře 70 tis. ha, je však jeho letošní plocha poloviční (−49,1 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2016.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

odvody

Když si začínající podnikatel odloží platby pojištění, ale v podnikání se mu nedaří, tak je stejně bude muset uhradit, nebo ne? A kde je pak nějaká pomoc? Protože ony i minimální zálohy budou díky vaší vládě dost vysoké. Uvědomujete si to? Proč jste vlastně na navýšení přistoupili, hlavně teď když ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Přiznávání náhrady nákladů oprávněných při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí

19:15 Ministerstvo spravedlnosti: Přiznávání náhrady nákladů oprávněných při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí

Ministerstvo spravedlnosti vydalo nové metodické stanovisko, které se týká problematiky přiznávání n…