Česká obchodní inspekce: Porušování zákazu prodeje alkoholu mladistvým není na ústupu

04.01.2021 21:20

Česká obchodní inspekce kontrolovala ve 3. čtvrtletí 2020 dodržování zákonů týkajících se prodeje alkoholu a tabáku. V rámci kontrolní akce ČOI provedla celkem 1 931 kontrol. Z toho porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ČOI ve 173 případech, kdy přibližně 80 % případů se týkalo porušení zákazu prodeje alkoholu mladistvým.

Česká obchodní inspekce: Porušování zákazu prodeje alkoholu mladistvým není na ústupu
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

Česká obchodní inspekce kontrolovala v období od 1. července do 30. září 2020 dodržování nabídky, prodeje a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Zejména se jednalo o zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ČOI provedla 1 931 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ve 173 případech.

Celkový počet kontrol, u kterých zjistila porušení právních předpisů, byl 831.

Inspektoři ČOI využili své pravomoci a k 190 kontrolám přizvali osoby mladší 18 let. Při kontrolách spolupracovali s Policií ČR (89 kontrol), pracovníky živnostenských úřadů (50 kontrol) a příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR (26 kontrol).

tabulka

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno ve 173 případech:

  • z toho ve 141 případech bylo zjištěno porušení zákazu prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let (§ 11 odst. 5)
  • a v 21 případech prodejci neumístili na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje těchto nápojů osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm (§ 13 odst. 1)

Další nedostatky, které se týkaly prodeje alkoholu a tabáku byly zjištěny v menším počtu.

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo kvalifikováno v 1 případě. Jednalo se o prodej cigaret za cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (porušení ustanovení § 112 tohoto zákona).

Obchodníci často porušovali zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně v 821 případech. Mezi nejčastější nedostatky patřilo:

  • 361 případů neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
  • porušování zásad poctivosti prodeje v 258 případech (§ 3) a nevydání dokladu o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí v 99 případech (§ 16)

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila 653 pokut v hodnotě 5 830 300 Kč. Uvedené počty pokut a jejich výše se vztahují i k dalším porušením právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna, a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích.

Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl v rámci kontrolní akce uložen zákaz prodeje na 848 kusů výrobků v hodnotě 37 025 Kč a zákaz používání na 107 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

svoboda slova

Úplně souhlasím s tím, co si ANO myslí o údajném boji s dezinformacemi a ochraně svobody slova. Můj dotaz zní. Jak budete chtít zajistit, aby tu svoboda slova fungovala dál a lidé neměli strach vyjádřit svůj názor, což se už dnes děje? Mluví se o boji s dezinformacemi, ale co ochrana svobody slova? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo obrany: LOM PRAHA uzavřel dohodu o průmyslové spolupráci v projektu F-35

22:03 Ministerstvo obrany: LOM PRAHA uzavřel dohodu o průmyslové spolupráci v projektu F-35

V pondělí 20. května 2024 byla uzavřena Dohoda o projektu průmyslové spolupráce (ICPA – Industrial C…