Česká obchodní inspekce: Výsledky kontrol pohonných hmot za rok 2019 byly historicky nejlepší

17.02.2020 10:02

Česká obchodní inspekce sledovala v průběhu celého roku 2019 jakost pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR. V tomto období odebrala 2 668 vzorků pohonných hmot a stanoveným parametrům nevyhovělo 18 vzorků, což je 0,7 %. Oproti roku 2018 došlo ke zlepšení, jelikož v roce 2018 nevyhovělo 1,1 % odebraných vzorků. Česká obchodní inspekce uložila v roce 2019 zákaz prodeje na 86 034 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 2 721 601 Kč.

Česká obchodní inspekce: Výsledky kontrol pohonných hmot za rok 2019 byly historicky nejlepší
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

Česká obchodní inspekce vyhodnotila výsledky kontrol jakosti pohonných hmot za rok 2019, které prováděla na čerpacích stanicích v celé ČR. Inspektoři ČOI celkem formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů zkontrolovali 2 668 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a ethanolu E85. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků, což představuje 0,7 %. Oproti roku 2018, kdy z celkového počtu 2 645 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 28 vzorků tj. 1,1 %., došlo v roce 2019 ke zlepšení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2018 bylo v roce 2019 zaznamenáno výrazné zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (ze 1,9 % na 0,3 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků motorové nafty (z 0,7 % na 1,0 %), LPG pro pohon (z 0,0 % na 0,3 %) a ethanolu E85 (z 0,0 % na 10,0 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG.

Při kontrolách jakosti pohonných hmot v roce 2019 se objevily odchylky závažnějšího charakteru, které nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky mající podstatný vliv na jakost pohonných hmot. V těchto případech může docházet nejen k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům.

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2019 v 11 případech opatření ve formě zákazu prodeje pohonných hmot na 86 034,07 l pohonných hmot v hodnotě 2 721 601,54 Kč.

Tyto pohonné hmoty nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

Opatření bylo konkrétně vydáno na:

  • 81 822,63 l motorové nafty v hodnotě 2 606 903,90 Kč
  • 2 095,27 l automobilových benzinů v hodnotě 75 848,77 Kč
  • 597,17 l ethanolu E85 v hodnotě 16 063,87 Kč
  • 1 519,00 l LPG v hodnotě 22 785,00

tabulka

tabulka

graf

Kč Z tabulky a grafu je zřejmé, že celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla v roce 2019 kolísavá. Nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot a to 4 vzorky byly zjištěny v měsících únoru a listopadu, v měsících dubnu, červenci a srpnu 2019 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V ostatních měsících roku 2019 se počty nevyhovujících vzorků pohybovaly od 1 do 3 vzorků.

Automobilové benziny
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 010 vzorků automobilových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnily celkem 3 vzorky. Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly:

tabulka

Zbývajících 1 007 vzorků automobilových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1: 2018 resp. ČSN EN 228+A1/Z1: 2019 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 308 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 13 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly: jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu

tabulka

Zbývajících 1 295 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1: 2018 - Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.

Směsné palivo, FAME
Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME se v roce 2019 vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepodařilo odebrat. Z tohoto důvodu bylo odebráno o 108 vzorků motorové nafty více, než stanoví vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 300 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověl v jakostním parametru „síra“, což činí 0,3 % z odebraných vzorků příslušného druhu. Zbývajících 299 kontrolovaných a analyzovaných vzorků LPG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589+A1:2012 resp. ČSN EN 589: 2019 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.

Ethanol E85
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 10 vzorků pohonné hmoty ethanol E85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy ve zkoušeném ukazateli „tlak par“, což činí 10,0 % z odebraných vzorků příslušného druhu. Zbývajících 9 odebraných a kontrolovaných vzorků vyhověly jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN P CEN/TS 15293: 2011 resp. ČSN EN 15293: 2019 - Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách
V průběhu roku 2019 byl zkontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1 308 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky u 1 vzorku v tomto druhu motorového paliva.
Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 1 010 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v automobilových benzinech.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Fakt uvažujete o koalici s ANO?

Dosud jste ji označoval jako za téměř vyloučenou. Přijde mi, to že prostě chcete být primátor za každou cenu a uděláte proto cokoliv.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Český rozhlas Radioservis: Josef Dvořák – Patrik Rozehnal: Kulišárny Josefa Dvořáka

22:11 Český rozhlas Radioservis: Josef Dvořák – Patrik Rozehnal: Kulišárny Josefa Dvořáka

Kniha je humorně laděným životopisem herce a komika Josefa Dvořáka, který vůbec poprvé vychází v kni…