Česká obchodní inspekce varuje: Nepodceňujte značení hraček – mohou být nebezpečné!

07.10.2015 16:45

Česká obchodní inspekce věnuje monitorování distribučního řetězce hraček a jejich kontrole trvalou pozornost a využívá všech dostupných prostředků k dohledání obchodních subjektů, odpovědných za distribuci hraček z ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí na český trh. V průběhu 2. čtvrtletí 2015 byly nedostatky zjištěny v téměř 2/3 z 310 kontrol.

Česká obchodní inspekce varuje: Nepodceňujte značení hraček – mohou být nebezpečné!
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

Z 12 druhů hraček odebraných k posouzení jejich bezpečnosti vyhověl vzorek pouze jedné z nich. Zákaz distribuce byl vydán na 7440 kusů hraček za 220 tisíc korun a právní moci nabylo v hodnoceném období celkem 149 pokut za 1,5 milion Kč. „V dalším období pokládám za nezbytné, aby inspektoři ve zvýšené míře kontrolovali dovozce hraček ze třetích zemí, neboť odtud pochází velká část nevyhovujících a nebezpečných hraček, které jsme zachytili na tuzemském trhu. Budou-li dovozci a distributoři hraček i nadále porušovat povinnosti, které jim ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády a technické předpisy, vztahující se k bezpečnosti hraček, bude třeba využít všech zákonných opatření, která nám umožní si dodržování právních předpisů v zájmu ochrany bezpečí a zdraví dětí jako nejmladších spotřebitelů, vynutit,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

"Z výsledků kontrol je patrné, že kontinuální kontroly hraček musí i nadále pokračovat a že je třeba se ještě více zaměřovat na dovozce hraček ze třetích zemí. Poslední kontroly dopadly katastrofálně a já oceňuji vysoké nasazení našich kontrolních orgánů. Nejzávažnějším přestupkem, kterého se výrobci dopouštěli, bylo především nedodržení identifikace výrobce či dovozce hračky, neuvedení informace pro spotřebitele o důvodech případných omezení, kvůli kterým nejsou hračky vhodné pro určitou skupinu dětí. Bohužel ze 12 zkontrolovaných hraček jich 11 nesplnilo stanovené požadavky na bezpečnost. Oceňuji, že se nám při projednávání návrhu státního rozpočtu podařilo prosadit posílení prostředků právě pro Českou obchodní inspekci a že tyto prostředky napomohou ještě lepší ochraně českých spotřebitelů," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Hračky jsou stanovenými výrobky, při jejichž uvedení na trh jsou výrobci, dovozci a také distributoři povinni dodržovat příslušná ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.), konkretizovaná v nařízení vlády o technických požadavcích na hračky (NV č. 86/2011 Sb.), a v harmonizované řadě norem, které jednotlivé technické a bezpečnostní požadavky na hračky specifikují (ČSN EN 71-1 Bezpečnost hraček a ČSN EN 62115 - Elektrické hračky).

Inspektoři ČOI při dozoru nad trhem ověřovali, zda hračky nabízené v tržní síti jsou vybaveny potřebnými náležitostmi dle požadavků platného nařízení vlády a zda nejsou v prodeji hračky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost dětí z důvodu nevhodných mechanických a fyzikálních vlastností, špatné konstrukce výrobků či nedostatečných nebo nesprávných varování a dalších informací, nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost hraček.

V období od dubna do června 2015 se uskutečnilo celkem 310 kontrol, které byly cíleně zaměřeny jak na specializované prodejny hraček, tak na prodejny, kde byly hračky jen jedním z několika druhů výrobků, kontrolovaných u jednoho hospodářského subjektu. Z celkového počtu kontrol bylo 204 kontrol se zjištěním (65,8 %). Kontrolováno bylo 309 distributorů a 1 dovozce.

Výsledky kontrol hraček – 2. čtvrtletí 2015

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

Středočeský a Hl. m. Praha

32

22

68,8 %

Jihočeský a Vysočina

24

12

50,0 %

Plzeňský a Karlovarský

94

60

63,8 %

Ústecký a Liberecký

75

56

74,7 %

Královéhradecký a Pardubický

28

22

78,6 %

Jihomoravský a Zlínský

21

3

14,2 %

Moravskoslezský a Olomoucký

36

29

80,6 %

Celkem

310

204

65,8 %

Zaměření kontrol

Při kontrolách průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele inspektoři zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček, tj. zda jsou dostupné informace o výrobci či dovozci a jsou-li výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případech, kdy tyto informace obsahovaly nějaká omezení, ověřovali, jestli byly spotřebiteli sděleny důvody těchto omezení. Současně kontrolovali, jsou-li hračky vybaveny povinným označením shody CE, které je uloženo výrobci (§ 4 odst. 1 NV č. 86/2011 Sb.).

Kromě označení shody CE bylo kontrolováno další povinné značení hraček, konkrétně je-li na jejich štítku, obalu nebo v návodu vyznačena věková kategorie uživatelů, pro kterou je hračka určena, včetně důvodu omezení věku. Dále byla prováděna kontrola připojených nebo přiložených upozornění, instrukcí a bezpečnostních informací, která musí být uvedena v českém jazyce.

Zjištěné nedostatky povinného značení hraček

-  distribuce hraček, u nichž není distributor schopen doložit údaje, potřebné k identifikaci hospodářských subjektů, které mu stanovený výrobek dodaly

-  distribuce výrobků, které zjevně nesplnily požadavky stanovené zákonem a příslušným NV, tj. bez identifikace výrobce či dovozce hračky, bez informace pro spotřebitele o důvodech případných omezení, pro která hračky nejsou vhodné pro určitou skupinu dětí, případně nebyly tyto informace uvedeny v českém jazyce.

 

Výsledky laboratorních kontrol odebraných vzorků hraček

V průběhu druhého čtvrtletí bylo v tuzemských obchodech odebráno k ověření bezpečnosti 12 různých druhů hraček, z nichž 11 nesplnilo stanovené požadavky na bezpečnost, pouze jedna hračka, a to skákací zebra, stanoveným požadavkům vyhověla.

Odebrané výrobky, které nevyhověly požadavkům NV č. 86/2011 Sb. na bezpečnost:

  • Krab a žába s magnetem (malé části; index magnetického toku) [1]
  • Rybička plastová natahovací (malé části) [2]
  • Panáček gumový svítící (malé části, dlouhá pružná šňůra) [3]
  • Kačenka plastová na klíček (malé části) [4]
  • Revolver s přísavkami* (malé části)
  • Kytara dětská plast ve tvaru jahody* (nadměrné oteplení v oblasti baterií, zvýšená hladina akustického tlaku)
  • Včela s magnetem* (malé části)
  • Květina v květináči plast* (index magnetického toku)
  • Slon plyšový bateriový* (malé části, nadměrné oteplení v oblasti baterií)
  • Sněhulák textilní* (malé části)

*) Samostatné tiskové zprávy k těmto výrobkům budou zveřejněny průběžně po vyhodnocení zkušebních protokolů a zpracování

Výsledky analýzy rizik

Nejčastější příčinou nebezpečnosti kontrolovaných výrobků byly malé části, které se z nich uvolnily při zkouškách tahem, v případě hraček s magnetem mnohonásobně překročený index magnetického toku;
u elastických šňůr jejich délka, nadměrné oteplení v oblasti baterií a krytů, zvýšená hladina akustického tlaku. Tyto výrobky mohou vzhledem  k identifikovaným vadám představovat pro dětské uživatele riziko poranění či závažného poškození zdraví, proto další nabídku a prodej těchto výrobků ČOI u koncových distributorů zakázala.

Přijatá opatření a uložené sankce

Ve 2. čtvrtletí 2015 vydala Česká obchodní inspekce opatření, zakazující další prodej 7440 kusů hraček v celkové hodnotě 220 049 Kč. Důvodem těchto zákazů prodeje byla kontrolní zjištění inspektorů, že výrobky nebyly označeny značkou shody, na hračkách nebyla uvedena identifikace výrobce či dovozce, chyběla varovná upozornění a bezpečnostní informace v českém jazyce, výrobky nebyly značeny věkovou kategorie, pro kterou jsou určeny. Dalšími důvody byly výsledky laboratorních zkoušek odebraných vzorků hraček, zejména konstrukční vady (malé části, dlouhé šňůry, index magnetického toku, nadměrné oteplení, zvýšená hladina akustického tlaku).

V případě zjištění nebezpečné hračky postupuje Česká obchodní inspekce dokumentaci k takovému výrobku po jejím zpracování kontaktnímu bodu MPO k nahlášení do systému RAPEX. Některé z výše uvedených nebezpečných hraček již byly v databázi RAPEX zveřejněny.

Ve sledovaném období nabylo právní moci celkem 149 pokut v souhrnné výši 1 523 000 Kč. V této sumě je zahrnuto kromě 89 pokut za porušení zákona o technických požadavcích na výrobky (za cca 510 tisíc Kč) také 33 souhrnných pokut za porušení více zákonů (celkem za 453 tisíc Kč) a pokut za porušení povinností stanovených prodávajícím zákonem o ochraně spotřebitele (cca za 560 tisíc Kč). Poslední citovaný zákon porušili nesprávným účtováním, užitím klamavých obchodních praktik, nedodržením informačních povinností, např. o ceně nebo o právech spotřebitele při reklamaci, a také nevydáním řádně vyplněného dokladu o koupi.

Závěr

Průběžné vyhodnocení kontrolní akce České obchodní inspekce zaměřené na hračky prokázalo stále se opakující nedostatky, zejména nabídku těchto stanovených výrobků bez označení CE, prodej anonymních hraček – bez uvedení identifikačních údajů o jejich výrobci či dovozci, nabídku hraček, které nejsou vybaveny varovným upozorněním či důvody nebezpečnosti, případně jsou na hračkách tyto informace uvedeny pouze v cizím jazyce. Proto ČOI věnuje monitorování celého distribučního řetězce hraček trvalou pozornost a využívá všech dostupných prostředků k dohledání obchodních subjektů, odpovědných za distribuci hraček z ostatních členských států Evropské unie na český trh. Zvýšená pozornost bude následujícím období zaměřena na dovozce hraček ze třetích zemí, odkud pochází velká část nevyhovujících a rizikových hraček, zachycených ČOI na tuzemském trhu.


[1] http://www.coi.cz/magnetky-s-motivem-zviratek-jsou-nebezpecne-nc1619/

[2] http://www.coi.cz/hracky-slozene-z-malych-dilku-jsou-pro-deti-nebezpecne-nc1646/

[3] http://www.coi.cz/svitici-medvidek-je-pro-deti-nebezpecny-nc1632/

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Česká republika darovala vojákům v Mali překážkovou dráhu

22:02 Armáda ČR: Česká republika darovala vojákům v Mali překážkovou dráhu

Dráha je darem výcvikové mise EU (EUTM), který zorganizovala a zaplatila Česká republika, konkrétně …