Česká rozvojová agentura: Mamacoffee bude předávat své zkušenosti i v Barmě

18.02.2018 21:37

O dotační Program B2B, jehož hlavní náplní je partnerství se soukromým sektorem v rámci rozvojové spolupráce, je mezi českými podnikatelskými subjekty stále větší zájem. Jedním z nich je i společnost mamacoffee, která během loňského podzimu za podpory ČRA navštívila Barmu a v letošním roce zde plánuje vytvořit česko-myanmarský joint venture k propagaci inovací a moderních technologií v kávovém sektoru.

Česká rozvojová agentura: Mamacoffee bude předávat své zkušenosti i v Barmě
Foto: Česká rozvojová agentura
Popisek: Česká rozvojová agentura (ČRA)

Po bohatých zkušenostech z Etiopie, Nikaraguy, Guatemaly či Indonésie se společnost mamacoffee rozhodla realizovat projekt Zemědělské inovace a technologie v Barmě s důrazem na pěstování kávy. V posledních letech v Barmě produkce kávy roste, a to především díky nadmořské výšce a vysoké kvalitě červené půdy. Mamacoffee zde plánuje zprostředkovat přenos know-how pro zvýšení kvality pěstování, sběru a zpracování kávy. Dále má zájem na vytvoření dlouhodobých přímých kontaktů mezi farmáři, místními kooperativami a pražírnami v České republice. Cílem projektu je detailní ověření záměru vytvoření česko-myanmarského joint venture k propagaci inovací a moderních technologií v kávovém sektoru a vypracování konkrétního investičního a podnikatelského plánu pro realizaci.

Přestože pěstování kávy má v Barmě dlouholetou tradici a země má vhodné agro-klimatické podmínky pro pěstování vysokojakostní kávy pro mezinárodní trh, po desetiletích izolace země a zanedbávání sektoru ze strany bývalé vlády, zemi chybí řada postupů a technik v pěstování, zpracování a odbytu kávy, dnes již zcela běžných v jiných částech světa. Klimatické podmínky v období dešťů a kvalita dopravní infrastruktury s sebou navíc přináší výrazné problémy v oblasti logistiky. Řada farem i venkovských oblastí se v období dešťů stává těžko dostupných anebo se výrazně prodlužuje doba cesty. Barmské Ministerstvo zemědělství, živočišné výroby a zavlažování si je ale potenciálu kávy vědomo a exportně-orientovaný rozvoj kávového sektoru řadí mezi své priority.

„Během projektu využijeme své zkušenosti z různých zemí, kde jsme úspěšně působili, a zprostředkujeme přenos know-how pro zvýšení kvality pěstování, sběru a zpracování zelené kávy. V rámci společné výkupny a zpracovny kávy, která by se soustředila na spolupráci s individuálními farmáři i místními kooperativami, zpřístupníme tyto technologie širokému spektru klientů. Půjde o další zpracovny kávy, kávové unie i kávové kooperativy v jednom z barmských regionů v Šanském státu. Máme zájem na vytvoření dlouhodobých přímých kontaktů mezi farmáři, místními kooperativami a pražírnami u nás i v zemích EU,“ říká zakladatel a jednatel společnosti mamacoffee Daniel Kolský, který už realizoval v rámci Programu B2B tři projekty.

Projekt v Barmě má na základě doposud uskutečněných konzultací odpovídající politickou a institucionální podporu v místě realizace, především díky spolupráci s Myanmar Coffee Association. Podle Daniela Kolského vyvine mamacoffee maximální úsilí, aby navržené postupy realizace splňovaly odpovídající ekologické normy EU a aby projekt minimalizoval možné negativní dopady na přírodu využíváním nejlepších dostupných technologií. Zároveň je primární snahou snižování energetické náročnosti i dalších negativních dopadů zpracování kávy. Změny by měly probíhat i na úrovni jednotlivých drobných procesů v oblasti nakládání s odpady a odpadní vodou v každodenní praxi zpracovny i farem.

„Založili jsem firmu Coffee Embassy EU s.r.o., která se specializuje na zahraniční projekty z důvodu zjednodušení a transparentnosti zelené kávy dalším subjektům. V Nikaragui jsme otevřeli pobočku této firmy a naši dva zaměstnanci již aktivně působí na místním trhu, kde spolupracují s místními farmáři na zvyšování kvality kávy během sklizně a jejího zpracování. Zároveň připravují export kávy z Nikaragui na trh do EU a USA. Výsledkem projektu v roce 2018 by měla být spolupráce v konkrétních kávových zemích a společné sdílení infrastruktury, know-how a marketingových materiálů s dalšími partnery v EU a USA. Projekt bude kromě Barmy a Nikaragui realizován také v Brazílii a Guatemale. Zároveň bychom chtěli tento projekt na přelomu roku 2018/2019 dále rozšířit do Etiopie a Indonésie, kde jsme již realizovali přípravné fáze,“ dodává Daniel Kolský.

„Projekt realizovaný společností mamacoffee povede k výraznému zvýšení výkupní ceny kávy a přispěje tak ke zlepšení potravinové bezpečnosti a životních podmínek farmářů a jejich rodin. Projekt by také měl ve střednědobém hledisku přispět k tvorbě nových pracovních míst. Dalším rozvojovým aspektem projektu je i zlepšení celkového technologického a znalostního zázemí farem i zpracovny,“ říká Ludmila Leškovská z ČRA, která má projekty realizované v rámci dotačního programu B2B na starosti.

Více o Programu B2B se dozvíte zde.

reklama

autor: Tisková zpráva

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

 České dráhy upraví tarify na rok 2024 v souladu se státní jednotnou jízdenkou

22:03 České dráhy upraví tarify na rok 2024 v souladu se státní jednotnou jízdenkou

České dráhy upraví kilometrický tarif a z něj odvozené nabídky pro jízdní řád 2024 ve stejné výši, j…