Česká správa sociálního zabezpečení: Počet OSVČ platících odvody na důchodové pojištění poklesl

02.02.2017 14:30

V prosinci loňského roku Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala více než 677 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které odváděly zálohy na pojistné na důchodové pojištění, před pěti lety jich bylo o cca 42 tisíc víc. Celkový počet OSVČ v průběhu pěti let mírně klesl o zhruba 13 tisíc.

Česká správa sociálního zabezpečení: Počet OSVČ platících odvody na důchodové pojištění poklesl
Foto: ČSSZ
Popisek: Česká správa sociálního zabezpečení
reklama

Zatímco k 31. 12. 2012 bylo na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ) registrováno celkem 994 088 OSVČ, loni jich ve stejném období bylo 981 355. Během pěti let poklesl počet OSVČ s hlavní výdělečnou činností bezmála o 50 tisíc, naopak počet OSVČ s vedlejší výdělečnou činností vzrostl o 37 tisíc.

Z údajů ČSSZ lze vypozorovat trend ve změnách počtu OSVČ v průběhu roku. Sledované období pěti let (2012-2016) ukazuje, že vždy na začátku a na konci roku je celkový počet OSVČ i počet OSVČ platících odvody na důchodové pojištění nižší v porovnání s letními měsíci v roce. To je způsobeno mimo jiné tím, že OSVČ ke konci kalendářního roku ukončují nebo přerušují činnost. Zkušenosti ČSSZ potvrzují, že jev souvisí také se sezónní prací. Např. zedník, pokrývač, tesař má v zimě většinou méně práce a v létě zase přibývá práce v zemědělství. Tento trend v praxi kopíruje i zájem lidí o rady, jak mají postupovat. Odborníci OSSZ nejčastěji vysvětlují tyto situace:

  • Posíláte dopisy s částkou o výměře výše zálohy, když svou činnost znovu obnovím?

ČSSZ: Čísla účtů pro platby pojistného, přidělený variabilní symbol a výši zálohy zasílá OSVČ příslušná OSSZ bezprostředně poté, kdy obdržela a zpracovala oznámení o zahájení činnosti OSVČ. Zpravidla v průběhu února dále OSVČ od OSSZ obdrží tzv. inventuru OSVČ za předchozí kalendářní rok, pokud alespoň po část tohoto roku OSVČ činnost vykonávala a měla povinnost platit alespoň jednu zálohu na pojistné. Inventura obsahuje tabulku se souhrnem předpisů a plateb, které jsou podkladem pro správné vyplnění každoročního Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Jedná-li se o situaci, kdy jde o znovuzahájení činnosti, je výše záloh a povinnost jejich placení stanovena podle Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok a s ohledem na charakter činnosti hlavní nebo vedlejší.

  • Po několika letech jako OSVČ jsem v polovině ledna nastoupil do zaměstnání. Podnikání chci mít jako vedlejší činnost. Musím změnu ohlašovat a i nadále platit zálohy, v jaké výši?

ČSSZ: Od měsíce, ve kterém OSVČ nastoupí do zaměstnání, může být samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší, jestliže z titulu zaměstnání je účastna nemocenského pojištění. Důvod výkonu vedlejší činnosti je nutné příslušné OSSZ oznámit, a to kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však s podáním Přehledu o příjmech a výdajích za rok, ve kterém chce být OSVČ považována za „vedlejší“. Otázka placení záloh na pojistné na důchodové pojištění však není jednoznačná. I při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vzniká OSVČ za zákonem stanovených podmínek povinnost platit zálohy. Rozhodnou skutečností je výše daňového základu v předchozích letech. Pokud OSVČ ještě nepodala Přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok, odvíjí se povinnost platit zálohy na pojistné v měsíci, ve kterém se činnost stala vedlejší, a v následujících měsících, od výše daňového základu uvedeného v Přehledu o příjmech a výdajích podaném v předchozím roce. Pokud daňový základ dosáhl rozhodné částky, pak je OSVČ povinna platit zálohy na pojistné i v době, kdy už vykonává vedlejší činnost. Jestliže daňový základ rozhodné částky nedosáhl, pak zaniká povinnost platit zálohy na pojistné za měsíce, ve kterých OSVČ vykonává vedlejší činnost. OSVČ „vedlejší“ má rovněž povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích.

  • V polovině měsíce jsem ukončil živnost a nastoupil na plný pracovní úvazek. Budu muset zaplatit za část měsíce zálohy OSVČ, i když už jsem zaměstnanec?

ČSSZ: OSVČ má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění za celé kalendářní měsíce, tzn. i za měsíc, ve kterém byla samostatná výdělečná činnost ukončena. Zda k ukončení činnosti došlo na začátku, v polovině či na konci měsíce, nehraje žádnou roli. Je však třeba pamatovat na to, že záloha je splatná v následujícím měsíci. V uvedeném případě bude činnost posouzena z důvodu výkonu zaměstnání v tomto měsíci již jako vedlejší, pokud tato skutečnost bude oznámena příslušné OSSZ nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích za rok, ve kterém vykonávala vedlejší činnost.

  • Nikdy jsem dosud nepodnikala, takže jsem sama za sebe neplatila odvody. Mám už živnostenský list a živnostenský úřad mě nahlásil rovnou k vám na úřad. Od kterého měsíce mám platit zálohy a v jaké výši?

ČSSZ: Pro placení záloh je rozhodující, zda se jedná o samostatnou výdělečnou činnost hlavní nebo vedlejší. OSVČ „hlavní“ platí zálohy v minimální výši od prvního měsíce, ve kterém podnikání zahájila. Zálohy na pojistné jsou splatné vždy od 1. dne následujícího měsíce s tím, že musí být na bankovní účet OSSZ připsány nejpozději do 20. dne tohoto měsíce.

V prvním roce zahájení vedlejší samostatné výdělečné činnosti není OSVČ povinna platit zálohy na důchodové pojištění. Až následně po podání Přehledu o příjmech a výdajích, ve kterém OSVČ vedlejší činnost zahájila, se stanoví, zda výše daňového základu dosáhla rozhodné částky a OSVČ je účastna důchodového pojištění. OSVČ se k tomuto pojištění může i sama přihlásila. V obou těchto případech je pak OSVČ povinna doplatit pojistné. Pokud daňový základ u OSVČ „vedlejší“ dosáhl rozhodné částky, je povinna platit zálohy na pojistné od kalendářního měsíce, ve kterém podala (měla podat) přehled.

Tabulka 1: Počet OSVČ v členění podle krajů k 31. 12. 2016

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ

vykonávají činnost

platí zálohy na DP

dobrovolně  účastny

hlavní

vedlejší

celkem

hlavní   činnost

vedlejší činnost

celkem

DP

NP

Hl. m. Praha

104 563

66 322

170 885

104 439

20 003

124 442

267

8 478

Středočeský

80 842

53 595

134 437

80 767

13 754

94 521

395

12 131

Jihočeský

33 802

26 826

60 628

33 781

5 868

39 649

285

7 745

Plzeňský

28 088

22 392

50 480

28 070

5 020

33 090

151

4 344

Karlovarský

14 104

9 121

23 225

14 097

2 256

16 353

51

1 496

Ústecký

35 577

22 323

57 900

35 535

5 736

41 271

299

4 061

Liberecký

23 932

15 776

39 708

23 905

4 015

27 920

128

3 626

Královéhradecký

30 234

23 239

53 473

30 220

5 035

35 255

211

5 857

Pardubický

26 015

19 643

45 658

25 994

4 420

30 414

237

5 020

Vysočina

26 104

19 564

45 668

26 059

4 499

30 558

281

5 447

Jihomoravský

63 717

44 660

108 377

63 697

11 028

74 725

559

10 399

Olomoucký

29 367

20 475

49 842

29 361

4 906

34 267

247

4 901

Zlínský

31 082

22 062

53 144

30 986

5 102

36 088

320

8 191

Moravskoslezský

50 391

37 539

87 930

50 367

8 461

58 828

473

9 260

Celkem

577 818

403 537

981 355

577 278

100 103

677 381

3 904

90 956

 
Pozn.: DP – důchodové pojištění; NP – nemocenské pojištění

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Asociace podnikatelek a manažerek spouští na sociálních sítích kampaň #ChooseWOMEN

9:31 Asociace podnikatelek a manažerek spouští na sociálních sítích kampaň #ChooseWOMEN

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) spouští na sociálních sítích kampaň #ChooseW…