Český rozhlas má schválený rozpočet na rok 2018

20.12.2017 20:21

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018 byl zpracován v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

Český rozhlas má schválený rozpočet na rok 2018
Foto: red
Popisek: Český rozhlas
reklama

(Informace po zasedání Rady Českého rozhlasu ve středu 20. prosince 2017)

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018 byl zpracován v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

Do rozpočtu na rok 2018 byly zapracovány všechny organizační změny realizované v roce 2017, personální plán na rok 2018, požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, předpoklad výnosů realizovaných podnikatelskou činností, propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu a plán investičních výdajů.

Rozpočet na rok 2018 plně zabezpečuje vysílání všech 23 stanic Českého rozhlasu (celoplošných, speciálních, regionálních stanic i vysílání do zahraničí).

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 253,0 mil. Kč.

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018 včetně porovnání s rozpočtem na rok 2017:

Rozpočet ČRo na rok 2018       (v tis. Kč)

Rozpočet  2017

Rozpočet 2018

Rozdíl

%

Výnosy z rozhlasových poplatků

2 069 675

2 074 605

4 930

100,2%

Výnosy z reklamy a sponzoringu a ost. obch. aktivity

85 755

85 000

-755

99,1%

Výnosy ze zahraničního vysílání

27 250

27 750

500

101,8%

Ostatní tržby z prodeje služeb

18 178

22 358

4 180

123,0%

Zúčtování fondu digitalizace

21 500

30 500

9 000

141,9%

Ostatní provozní výnosy

8 182

8 905

723

108,8%

PROVOZNÍ VÝNOSY celkem

2 230 540

2 249 118

18 578

100,8%

FINANČNÍ VÝNOSY

3 260

3 882

622

119,1%

MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY

2 500

0

-2 500

x

CELKOVÉ VÝNOSY

2 236 300

2 253 000

16 700

100,7%

Náklady na materiál

26 525

28 899

2 374

109,0%

Náklady na služby

867 581

903 414

35 833

104,1%

Náklady na provoz

65 000

66 129

1 129

101,7%

Osobní náklady

972 300

981 800

9 500

101,0%

Daně a poplatky

76 672

23 393

-53 279

30,5%

Ostatní provozní náklady

156 200

174 400

18 200

111,7%

Nedaňové náklady

12 122

13 921

1 799

114,8%

PROVOZNÍ NÁKLADY celkem

2 176 400

2 191 956

15 556

100,7%

FINANČNÍ NÁKLADY

2 841

1 344

-1 497

47,3%

MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY

57 059

59 700

2 641

104,6%

CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů)

2 236 300

2 253 000

16 700

100,7%

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

0

x

Daň z příjmů

0

0

0

x

Výsledek hospodaření po zdanění

0

0

0

x

V předkládaném návrhu rozpočtu je zahrnuta pouze finanční rezerva na krytí doměrků DPH vč. vyměřeného penále a úroků z prodlení, které Českému rozhlasu postupně za jednotlivé roky vyměřuje finanční správa vzhledem ke sporné metodice výpočtu DPH bez nároku na odpočet nastavené Odvolacím finančním ředitelstvím.

Pokud by během roku 2018 nastala nějaká mimořádná událost, bylo by nutné tuto situaci a s ní vzniklé vícenáklady řešit z úspor vytvořených v průběhu roku, popř. restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků.

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány veškeré dopady z nově uzavřených kolektivních smluv s odborovou organizací (dlouhodobé i krátkodobé), projekty Českého rozhlasu k výročím v roce 2018 (vzniku Československého státu - 1918, invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa – 1968, 95. výročí zahájení vysílání Československého rozhlasu ad.). Rovněž byly posíleny náklady na výrobu a vysílání pořadů ve vazbě na nová či modifikovaná vysílací schémata jednotlivých stanic, rozšíření regionálního vysílání i vývoj nových formátů. V roce 2018 se uskuteční také Zimní olympijské hry v Koreji. Významnou položku nákladů tvoří finanční rezerva na doměrky DPH, penále a úroky z prodlení, které Českému rozhlasu vzhledem ke sporné metodice výpočtu DPH bez nároku na odpočet vyměřuje finanční správa.

Na rok 2018 byl sestaven investiční plán ve výši 195 mil. Kč (z toho 135 mil. Kč připadá na běžné investice a 60 mil. Kč na investici mimořádnou – nákup nemovitosti v Olomouci).

Mezi hlavní investiční akce příštího roku vyjma koupě nemovitosti patří:

V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o akce: dokončení implementace vysílacího systému Dalet Plus včetně obnovy jeho centrální infrastruktury, rekonstrukce publicistických technologií (rozšíření mixážních pultů), nový redakční systém (náhrada za stávající systém iNews), projekt MujRozhlas.cz (digitalizace archivu ČRo, vývoj software), obnova síťové infrastruktury a nákup přenosových vozů s digitálním záznamem.

Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, kterými jsou v roce 2018 zejména: rekonstrukce studiového komplexu ČRo Brno (2. část 1. fáze rekonstrukce), vybudování Radiokavárny a vysílacího pracoviště na Vinohradské 12, rekonstrukce a regulace vzduchotechniky a klimatizace ve staré části newsroomu, výměna technologie měření a regulace v objektu Římská 13 a úprava budovy a pozemku v Karlových Varech v souvislosti s plánovaným rozšířením vysílání.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

FN Hradec Králové hospitalizovala v únoru zhruba 600 pacientů s COVID-19

14:21 FN Hradec Králové hospitalizovala v únoru zhruba 600 pacientů s COVID-19

Fakultní nemocnice Hradec Králové v průběhu února hospitalizovala přibližně 600 pacientů s COVID-19,…